Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Omstreeks 1932 werd een foto gemaakt van de leerlingen van de openbare uloschool aan de Kerkstraat. De openbare lagere- en de uloschool waren toen nog in een gebouw gevestigd. Hoofd van de school was de heer A. Voorhorst, die u op de foto geheel rechts ziet staan. Naast hem staat onderwijzer H. Hoekstra. Na de pensionering van de heer Voorhorst werd hij hoofd van de uloschool. V oor de beide heren zit onderwijzeres Mies van Dillen. Op de bovenste rij ziet u van links naar rechts: Jantina Veneman, Hannie Voorhorst, Rien Jansen-Venneboer, let van Holst van Ingen, Bertha Nijland, Geertje Renshof, Toos Nijland, Lena van Enst en Jo Eilander. Op de tweede rij van boven staan: Rika Lozeman, J 0 Kattenwinkel, Mies van Marie, Diesje Breukink, Bertha Kattenwinkel, Riek van Oene, Mien Stegeman en Gerrie Smit. Daarvoor ziet u: Jennie Voorhorst, Ankie Schurink, Eef Top, Jansje Grotenhuis, Gerrit Hulleman, Roelf Berends, Paul Godeschalk en boven hem een jongen Lozeman. De jongens op de onderste rij konden we niet allemaal thuisbrengen. De uloschool werd en wordt veel bezocht door leerlingen uit Olst. WeI herkenden we: Joop Leemans, Hendrik Buis, Dirk Grotenhuis, Dikkeschei, Ruiterkamp, Schraa (Olst), Jan Olthof, Aaldert Geerts (Olst) en Renshof (Olst).

27. Deze foto werd gemaakt op de avond van 7 januari 1937, de trouwdag van prinses Juliana en prins Bernhard. Het plaatselijk feestcomite, to en nog "Feestclub" geheten, had voor die dag een hele reeks attracties georganiseerd en dat was midden in de winter lang geen sinecure. Bloemen zijn in de winter schaars, dus kon er aan een optocht niet gedacht worden. Maar weI was er op die dag op het Marktplein een grote boerenbruiloft georganiseerd waaraan door tal van plaatsgenoten, allen in ouderwetse boerendracht gekleed, werd deelgenomen. Bruidegom was de heer Rieks en de bruid was mejuffrouw van Enst, die kort na de bevrijding bij een ontploffingsramp op de vloerzeilfabriek om het leven kwam. 's Avonds liet de hele bruiloftsgroep zich nog eens een keer voor het postkantoor fotograferen. Op de eerste rij ziet u de dames en heren: A. Woudstra, R. Voorhorst, H. Voorhorst, J. Lubbers, J. van Dillen, K. Lubbers, L. van der Sluis, M. van Keulen, R. Jansen-Venneboer, J. van der Sluis, I. van Holst van Ingen, onbekend, A. van Leeuwen en J. Godeschalk. Op de achterste rij kunt u herkennen: A. van Keulen, J. Suvee, J. Zandbergen, onbekend, J. Voorhorst, N. de Groot, P. van der Sluis, G. Dijkslag, B. Voorhorst, G. Zandhuis, J. Schutte, J. Kleinsorge, J. Dammers, E. Sieswerda, T. Zandbergen en N. van der Sluis.

28. De kom van de buurtschap Wechterholt, de Elshof, ligt ongeveer vijf kilometer van het dorp en heeft een druk bezochte open bare lagere school. Omstreeks 1933 werden personeel en leerlingen op het schoolplein gefotografeerd. Hoofd van de school was in die jaren de heer J .A. Woelders en onderwijzeressen waren de dames Vasbinder, Bolmer en Peet (tijdelijke leerkracht). U ziet op de bovenste rij van links naar rechts: B. van Essen, W. Lugtenberg, A. Temmink, G. Kolk, K. Spaans, D. Woestmaat en T. Dijkman. Op de tweede rij van boven: C. Eikelboom, A. Spaans, A. Dijk, H. v.d. Stouwe, J. Bijsterbos, G. Dijkrnan en J. Eikelboom. Daarvoor ziet u: G. v.d. Hulst, A. Eikelboom, G. Brilman, D. Loozeman, L. ten Broeke, A. Grotenhuis, G. ten Broeke, A. Spantman, C. Wagenaar en H. Teekema. Vooraan poseren: G. Tammel, H. Panhuis, D. Teekema, A. Temmink, D. Klein Ganseij, J. Smeenk, H. Lugtenberg, C. Eikelboom, M. v.d. Stouwe en H. Teekema. De heer Woelders staat geheel links en mejuffrouw Bolmer zit links van de tafel; rechts aan de tafel zit mejuffrouw Vasbinder en mejuffrouw Peet staat achter haar.

29. Meer dan dertig jaar was Hendrikus Nijland omroeper in de gemeente Wijhe. Lang voor de oorlog werd hij door de gemeente aangesteld en hij is tot op zeer hoge leeftijd omroeper gebleven. Hij was in de eerste plaats belast met het omroepen van officie1e mededelingen, maar ook particulieren konden een beroep op hem doen en meestal liet hij dat vergeze1d gaan van een geestig praatje. Alles riep hij om, van zwemwedstrijden in het to en nog drijvende IJsselbad tot de verkoop van vlees aan het keurlokaal. En had een ingezetene een gouden ring of armband ver1oren, Nij1and was altijd bereid de eerlijke vinder een tip te geven waar hij het gevonden voorwerp thuis kon bezorgen. Nijland liet zijn mededelingen voorafgaan door een paar s1agen op het koperen omroepbekken wat hem in het dorp de bijnaarn "Dieks met de panne" bezorgde. Voora1 het omroepen van de v1eesverkoop van noods1achtingen deed hij met veel p1ezier want daar zat voor hem altijd een flink stuk van het beste vlees aan. Om de v1eesverkoop te bevorderen riep hii er vaak bij dat de aangevoerde koe een "hele dikke" was. Van het omroepen is Dieks niet rijk geworden. Eerst verdiende hij f. 1,- voor een rondgang door het dorp. Later, toen Wijhe met enkele nieuwbouwwijken was uitgebreid, steeg zijn loon tot maar liefst f. 2,50 per omroep.

30. De klassen vier en vijf van de openbare lagere school aan de Kerkstraat werden in 1934 v66r het schoolgebouw gefotografeerd. Naast de groep staat onderwijzer H.J. Maandag, die ook thans nog in Wijhe werkzaam is. Hij is reeds vele jaren hoofd van de open bare lagere school in de buurtschap Wechterholt. Op de bovenste rij zien we van links naar rechts, de jongens: Eilander, Olthof, Berendijk, Van Holst van Ingen, Hillebrand, E. van Oene en Berendijk. Daarvoor staan:

Klaasje Nijland, D. Jonkman, Geertje van Werven, Mieke Schurink, Jo Hillebrand, G. Hillebrand, S. Jansen en R. Ruiterkamp. Op de derde rij zien we: R. Wijnhoud, Eefje Top, H. Voorhorst, Gerrie Smit, T. Smit, Johanna Top, H. Aussen, G. Stegeman en A. Aussen. Op de tweede rij poseren: Eef van Oene, Jansen, Rein Hillebrand, Wim van Oene, Henk Schurink, Voorhorst, M. van Merle en een onbekend rneisje. Vooraan hebben plaatsgenomen: Ap Veerman, Alette van Merle, E. van Werven en Jan Ringenier. Het schoolgebouw dat meer dan honderd jaar oud was, is inmiddels reeds lang door een nieuw modern gebouw vervangen. De oude school werd afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek