Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Omstreeks 1930 voetba1de Wijhe nog op een weiland achter de toenmalige asfaltfabriek. Daarv66r had de vereniging voetba1velden gehad aan de Raalterweg en aan de IJsseldijk. Van het terrein bij de asfaItfabriek verhuisde men naar "De Krijtenberg". Jarenlang heeft men van dat laatste terrein gebruik gemaakt totdat de gemeente het sportcomplex aan de Zandwetering stichtteo Op dat complex kan de voetbalvereniging Wijhe nu over uitstekend geoutilleerde veld en en een moderne kleedgelegenheid en kantine beschikken. Maar in 1930 ging het allemaal nog een beetje primitief. Na een geslaagde promotiewedstrijd fotografeerde de Wijhese fotograaf L.J. Kleinmeijer de winnende ploeg en de officials en ongetwijfeld zuIt u vele bekende gezichten kunnen herkennen. Op de achterste rij ziet u van links naar reehts: Paul Eisink, Kees Ringenier, Bertus Dekker, Gerrit Jansen, Bertus v.d. Vlekkert, Hendrik Nienhuis, Ab Wonink, Gerrit Nienhuis, .Karel v.d. Bend, Be Eisink, Jan v.d. Worp, Antoon Bergman en Paul Draaijer. Zittend van links naar reehts:

Johannes Dokman, Jan Dijkslag, Willem Schuiling, Hendrik Eisink en Jan Eisink.

32. In de zomer van 1930 werd een foto gemaakt van de 1eerlingen van de openbare frobelschool, toen nog gevestigd in het gebouw Stationsweg 2. Deze belangrijke gebeurtenis was zeker tevoren aangekondigd, want alle kinderen verschenen die dag op hun paasbest op school. Op de achterste rij ziet u, van links naar rechts: H. van Poorten, de k1euterleidster mejuffrouw Duyvetter, J. Schurink en E. Hofstede. Op de tweede rij van achteren: Weenink, onbekend, G. Buis, twee onbekenden, A. Dokman en G. K1einherenbrink. Daarvoor poseren: E. v.d. Zee, meisje Visser, R. Kroes, M. Kok en Berendijk, Vooraan zien we: B.Achterhuis, E. van Oene, J. Liefers en (met kruiwagen) A. Boerhof.

33. Omstreeks 1927 vierde pastoor Boekhorst van de rooms-katholieke parochie Stationsweg Wijhe een jubileum en ter gelegenheid daarvan kwam de rooms-katholieke fanfare .Amicitia" uit de buurtschap Boerhaar de jubilaris een serenade brengen. Het muziekkorps werd voor de kerk aan de Stationsweg gefotografeerd. Op de achterste rij staan van links naar rechts: H. Koekkoek, H. Wellenberg, J. v.d. Berg, G. Beldman, Ant. Heimerikx, J. Swartjes, Ant. Jansen, G. Kistemaker, H. Mentink, B. Beumer, J. Bult, G. Mentink en J. Geerts. Op de voorste rij ziet u van links naar rechts: J. Logtenberg, Fr. van Dam, Th. Boerkamp, directeur B. Elsbeek, W. Heimerikx, G. Huisman, B. Ruiter en G. van Gurp. De heer Elsbeek was jarenlang rnuziekleraar in Wijhe. Hij leidde onder andere het koor en bespeelde het orgel in de kerk aan de Stationsweg, De heer J. Jacobs, hoofd van de rooms-katholieke school aan de Stationsweg, schreef in keurig schoonschrift de naam van het fanfarekorps op het schoolbord.

34. Na de totstandkoming van de Lagere Onderwijswet en de daaraan verbonden gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder lager onderwijs, werd de hervormde school op de Peperkamp gebouwd. Thans heet die weg de Burgemeester Schimmelpennincklaan. Op nevenstaande foto ziet u de eerste klas van de school. Achter in het schoollokaal staan het hoofd van de school, de heer Bonnet en naast hem de onderwijzeres mejuffrouw Barneveld. De kiek werd in 1926 gemaakt. In de linker rij banken ziet u van voren naar achteren: B. v.d. Horst, Guus Rieks, Jan Schuurman, Peter Roelofs, A. Berendijk, Halfwerk, Wolf, Tinus Jansen, Anton Morrenhof en Bertus Huisman, In de rechter rij banken zitten van voren naar achteren: Janna van der Sluis, Lies Grotenhuis, Hennie Linthorst, Dien Schuring, Heintje Schut, Gerrie Dijkslag, Derk Bouwmeester, Jan Panhuis, Anton Stoel en Jan Stoel. Enige jaren geleden werd een nieuwe hervormde school gebouwd, die de naam .Dominee Matzerschool" kreeg. Het oude gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw in het bestemmingsplan Peperkamp.

35. De christelijk gemengde zangvereniging "Excelsior", gefotografeerd in 1930 op het landgoed "De Gelder", nadat zij in maart van dat jaar een zangconcours in Winterswijk had bezocht en daar een eerste prijs had behaald met het hoogste aantal punten van de deelnemende verenigingen in de betrokken afdeling. Het koor stond toen onder leiding van de heer Mooy uit Deventer. Ongetwijfeld zult u op de foto tal van plaatsgenoten en oud-plaatsgenoten herkennen. Natuurlijk had het bestuur op de eerste rij plaatsgenomen. Waar ze op "De Gelder" zo gauw al die stoelen vandaan hebben gehaald is ons een raadsel. U ziet daar onder anderen zitten de dames Huisman, D. Smits en J. Olthuis en de heren H. Potasse, D. Grouwstra, B. IJsendoorn, W. van Oene, W. Berkenbosch en J. Huisman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek