Kent u ze nog... de Wijhenaren

Kent u ze nog... de Wijhenaren

Auteur
:   H. Huiberts
Gemeente
:   Wijhe
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4382-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wijhenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. De heer H.A. Leenstra was een zeer gewaardeerd burgemeester van Wijhe in de periode van 1929 tot 1942. In de bezettingstijd kon na tuurlijk van een feestelijk afseheid geen sprake zijn, maar toeh wilde men deze dag niet onopgemerkt voorbij 1aten gaan. In een bijeenkomst in de raadzaal, waar alle raadsleden en ambtenaren aanwezig waren, werden veel woorden van dank en waardering tot de vertrekkende burgemeester gesproken en kwam vooral zijn vaderlandslievende houding tijdens de bezetting ter sprake. Aan de tafel zitten de heren: G.J.W.J. Peterse (seeretaris), K. Nijland en A. v.d. Berg (wethouders), D. Halfwerk, J. Keukenkamp, F. Groen en C.D. Albering. Op de tweede rij de heren: H. Meerhof, G. Albering, G.W. Brink, J. Thoben, onbekend, A. Platenkamp, G. Pruis, G. Kattenwinkel, Wonink, P.D. Baerends, A. Smit, mejuffrouw P. Beukema, mevrouw Leenstra sr., J. Janssen, G. Wissink, B. Nijland, mejuffrouw Potkamp, H. Tulp, G. van Dieren, H. Brilleman, H.C. Boesveld, J.J.M. Beldman, Sehuurman, J. Bannink en bode A.J.M. Nolte. Links aehter staan de heren G.W. Boers, S.P. Vogelzang, H. Huiberts, G. Hollander en Van Dam en Portegijs (respectievelijk groepseommandant en opperwaehtmeester van de rijkspolitie groep Wijhe), De heren reehts achteraan zijn, onbekend, J. Scheper, H. Zandhuis en J. Leemans. De heer Leenstra werd opgevolgd door een NSB-burgemeester, waarna in 1946 de huidige burgemeester mr. J.W.e. TeIlegen werd benoemd.

37. Bij de samenstelling van dit fotoboekje zijn wij er van uitgegaan dat de foto's v66r de tweede wereldoorlog moesten zijn gemaakt. Maar voor nevenstaande kiek hebben wij een uitzondering gemaakt. 5 mei 1945 was voor ons land de officie1e bevrijdingsdag, maar Wijhe zelf was a1 enige weken eerder "moffenloos" Het waren angstige dagen geweest die laatste weken voor de bevrijding en ook na 13 april 1945, de dag waarop de Canadezen met hun liehte strijdwagens onze gemeente binnentrokken, heerste er nog steeds onzekerheid of de Duitsers niet terug zouden komen. Maar ge1ukkig ging a11es goed. Wie van de plaatsgenoten die de dertiende april hebben meegemaakt herinneren zich met de triomfale intocht van de Canadezen? Het dorp liep uit, de troepen hielden halt in de Langstraat en meteen was er een a1gemene verbroedering tussen de inwoners en de militairen. Op de foto ziet u een deel van de Canadese troepen en tussen hen in staan twee Wijhese heren. Links de heer B. Brouwer, onderwijzer aan de school met de bijbel en reehts de heer L. Top, winkelier aan de Langstraat.

38. De afdeling Wijhe van de "Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen" maakte een uitstapje naar Schiphol. Tijdens de rondleiding over het vliegveld werd het gezelschap gefotografeerd met op de achtergrond een van de KLM vliegtuigen, geen straalvliegtuig zoals u ziet. Op de foto ziet u zittend van links naar rechts de dames: Berends, Schilder, Hulsbergen, Panhuis, Aan het Rot, v.d. Horst, Van Wijngaarden, Panhuis-v.d. Stouwe, Van Ittersum, Nijenberg en Kleinrneijer. Staande van links naar rechts herkennen we de dames: Kolk, Dammers, Grotenhuis, Eisink, Cambier, Kleinsorge, Wagteveld, Hietberg, Weijenberg, Mulder, Wagteveld, Strunk, Kolk, D. Kolk, Nijenberg, Grotenhuis, Ruiterkamp, onbekend, Van Hittersum, Alderkamp, Grotenhuis, Mulder, Veerman en Top.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek