Kent u ze nog... de Winsumers

Kent u ze nog... de Winsumers

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4383-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winsumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Op geregelde tijden werden de leerlingen van de openbare lagere school van Winsum gefotografeerd, als herinnering voor later. In 1934 werd meester B. Niehoff vereeuwigd, te midden van een aantal van zijn leerlingen.

Deze leerlingen zijn, van links naar reehts, op de voorste rij: Jacob de Noord, Jurrien Hofman, Henderieus Medendorp, Jan Niehoff, Jelmer Veldkamp, Hendrik Lijnema en Hendrik Busscher. Tweede rij: Sietske Stoepker, Trijntje Medendorp, Elizabeth Batsema, Berendina Jannenga, Hermannus de Graaf en Jan Venhuizen.

Derde rij: Dirk Harmsma, Johannes Stoepker, Johannes de Graaf, meester Niehoff, Grietje Bieleveld, Aaltje Bieleveld, Froukje Busseher en Dini Boonstra.

Vierde rij: Klaas de Noord, Rinske Hofman, Mina Raangs en Cornelia Goldhoorn.

Bovenste rij: Gerrit van der Veen, Anna Pater, Sietske Stoepker, Berendinus Bruins Bzn., Lukas Bouwes, Dietje Busseher, Kees Wendelaar, Drewes Jannenga, Hielke van Ommen, Gerardus Zeef (met bril) en Hendrik Harmsma.

7. In 1876 werd in Winsum een bijzondere school gesticht, op initiatief van de kerkeraad van de christelijk gereformeerde gemeente. In 1895 werd de school aan de opgerichte Vereniging voor Gereformeerd Lager Onderwiis te Winsum-Obergum overgedragen. In 1961 werd de naam veranderd in Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Winsum-Obergum. In 1926, toen de school een halve eeuw bestond, was er alle reden om dit jubileum te vieren. Ter gelegenheid hiervan werden de leden van het schoolbestuur en het personeel van de school gefotografeerd.

Wij zien, van links naar rechts, staand: K. Enter, meester Turksma, juffrouw Wiegers, juffrouw Pel, juffrouw Mulder, meester Van Dijken, meester Van der Kooi (hoofd der school), meester Korzaan en meester Steenhuis.

Zittend: J. Heerema, J. de Graaf, J. Veenstra, P. Datema, A. Huitzing en J. van der Veen.

8. Een welkome onderbreking van de dagelijkse sleur van het naar school gaan is voor de leerlingen het jaarlijkse schoolreisje. Het gehele jaar door werd er voor gespaard en op maandag brachten de leerlingen hiervoor enkele centen mee. In de zomer van 1924 gingen de leerlingen van de derde en vierde klas van de openbare lagere school van Winsum een dag naar Rolde. In de bossen werd gewandeld en op de zandvlakte werden spelletjes gedaan. De jurken van de meisjes en de overhemden van de jongens waren bij terugkeer naar huis niet meer zo wit ais hier op de foto doet vermoeden. Voor het schoolreisje werden speciale liedjes ingestudeerd, onder andere dit lied:

Wij gaan nu weer uit, de dag is weer daar, Waarop wii ons schoolreisje vieren.

Wij voegen ons allen op school bii elkaar, En scharen ons vieren bii vieren.

20 trekken wii lustig door straten en plein, Wie kan er vandaag niet gelukkig ziin.

De leerlingen die hier in het Rolder bos werden gefotografeerd zijn, van links naar rechts, op de bovenste rij: Eiko Spanninga, Johan Haverkamp, Mans Timmer, Klaas van Bolhuis, Jetse van Calcar, Marten Stoepker, Siebrand Veldkamp, Siete Bouwes, Lucas Bouwes, Johannes Blauwwiekel en Klaas van Weerden.

Tweede rij: Jeantje Nicolai, Enny Niehoff (helpster), Bouko Hoeksema, Piet Heerema, handwerkonderwijzeres juffrouw Musch, Kees Smit, Harm Meijer, Jacob de Vries, Heino Wendelaar, Willem Bieleveld, Aaldrik Hoeksema en meester Niehoff.

Derde rij: Catrien Schuitema, Trijntje Scholma, Zwaantje Wildeboer, Stientje Wendelaar, Martje van Dijk, Pieterke Timmer, Louisa Stoepker, Clara Tuinman, Jan Dirk Wibbens, Erne Kadijk en Annie Bolman.

Vierde rij: Cees Sissing, J ohan Homan, Dirk van Bolhuis, Cornelia Hofman, Celi Dijkstra, Catrien

Hoeksema, Hilda Scholma, Trijntje Ritsema en Marijke Bieleveld. _

Voorste rij: Jan Bosman, Sien de Jonge, Catrien van der Veen, Aaltje de Vries, Mientje Schuitema en Truus de Ranitz.

9. Ieder jaar wordt en werd koninginnedag gevierd. Dit ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin. In 1919 werd dit feest gevierd door de gereformeerde lagere school, gezien de sjerpen die een aantal 1eerlingen van de derde klas van die school droeg. De klas wordt hier geflankeerd door het onderwijzend personeel. De foto werd genom en voor het "meestershuis", de woning van het hoofd der school, K.D. van der Kooi. Reehts zien wij het hoofd met de beide handwerkonderwijzeressen Trui Kampinga en Aaltje van der Kooi (doehter van het hoofd). Links op de foto staat onderwijzer Douwe van der Kooi (zoon van het hoofd), met zijn verloofde Ebelien Bos. We zien, van links naar reehts, op de bovenste rij: Hiddo Huitsing, B. Venhuizen, A. de Vries, Janna Reker, Anja Roorda, Anna Haak, Anje Hofman, Rena Brands en Ida Svambaek.

De middelste rij wordt gevormd door: Geert Medema, N. Klaassens, Kees Versluis, Kathrinus Maring, Siegers, Els Zwerver, Geke Bouwman, Griet Sennema, Kee Veenstra en Wittelien Sierts. Op de voorgrond hebben plaats genomen: Ep Kersaan, Jan Kruyer, Piet Sehuilenberg, Herman Brugma, Jans de Vries, Dirk Hofman, W. Brander, Jacob de Graaf, Ane Speerstra en Evert Senneker.

10. In 1911 werd in opdraeht van notaris mr. C. de Ranitz een royale behuizing gebouwd, waarin naast het woongedeelte het notariaat werd gevestigd. In 1942 werd het gebouw, staande aan de Hoofdstraat te Winsum, door de gemeente aangekoeht en bestemd tot gemeentehuis. Deze bestemming heeft het tot op de dag van vandaag nog, Op 21 september 1911 werd deze foto genom en van de in aanbouw zijnde woning.

Op deze foto zien wij, van links naar reehts, staande: opzichter J. Menkve1d, opziehter K. Reker, aannemer H. Damhof, timmerman B. Pesman, timmerman P. Bos, timmerman P. Groeneveld, timmerman K. Bruinsma, timmerman J. Bijleveld, sjouwer E. Reiber, metse1aar K. Ossefort, timmerman J. de Graaf, timmerman N. Knoop, aannemer G. Sissing, timmerman P. Vos, timmerman J. Heerema, tirnmerman J.H. Dieters, timmerman G. Bierling en timmerman W. Bijleveld, Vooraan hebben zieh in de k1ei gevlijd: zoon van de aannemer H. Damhof, p1eegsman L. Senneker, sjouwer Hofman, duive1stoejager E. Raangs, sjouwer Baarda, timmerman A. Luiting, sjouwer Fraulein, metse1aar G. Ossefort en metselaar J. Wassing.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek