Kent u ze nog... de Winsumers

Kent u ze nog... de Winsumers

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4383-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winsumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Kornelis Lantink was een van de conducteurs van de paardetram tussen Winsum en Ulrum. In vol ornaat, met blinkende knopen op zijn uniform, poseert hij hier in het jaar 1914 voor de fotograaf. De tramlijn, die door de Tramweg Maatschappij Winsum-Ulrum werd geexploiteerd, werd op 13 november 1897 feestelijk geopend. Op 31 maart 1922 vond de laatste rit van de paardetram plaats. De tram deed over de gehele afstand van 14,6 kilometer ruim vijf kwartier. "Is niet de tram een bij uitnemendheid egaliseerend vervoermiddel", schreef de Nieuwe Groninger Courant al in 1897! Een enkele reis van Winsum naar Ulrum kostte to en 55 cent en voor een retour moest men 80 cent betalen. De tram kende slechts een klas. In de rijtuigen mocht niet worden gerookt.

12. Een van de industrieen die Winsum in 1905 binnen zijn grenzen had was een vlasfabriek. Hier werd het vlas, dat in mime mate in de omgeving werd verbouwd, bewerkt. Hoewel er vroeger hard moest worden gewerkt voor het dagelijkse bestaan, was er toeh even tijd voor de werkers om te worden gefotografeerd. Enkele kinderen van de werknemers werden mee gekiekt.

Aehterste rij, staand, van links naar reehts: Piet Huitsing, Lammert Hofman, Marten de Vries, Hendrik Haan, Kornelis de Vries, Jo Hofman, Berend Haan, Jaap Bos en Klaas de Vries. (De laatste twee met een hond op de arm.)

Tweede rij: opzichter Siebrand Veenstra, Klaas Veenstra Gzn., Jan Veenstra, Berend Lijnema, Jan Knoops, Karel Slinkman, Kars Kaspers, Clara Mus, Pieter Slinkman, Fetje Brander en Aaf de Graaf-Knol.

Derde rij: Geert Huitsing, Eisse Huitsing, Anne Bolt, Siebrand Brink, Hendrik de Vries, Douwe Veenstra, Jan Huitzing, Koos Harkema en Menno Harkema.

Voorste rij, liggend: Meisner, Steenvoren, Teeuwes Hop en Danhof.

13. Een dagelijkse verschijning in de straten van Winsum-Obergum waren de zogenaamde "stoetvrouwen". Het waren meesta1 gehuwde vrouwen, die voor de p1aatselijke bakkers langs de huizen ventten met bakkerswaren. Een van deze "stoetvrouwen" was mevrouw A. Tuinman-van der Veen, hier in de Westerstraat, in het begin van de jaren dertig, gefotografeerd met haar wagentje, waarop een mand met verschillende so orten brood staat.

14. Zo op het eerste gezicht een heel gewone foto uit het Winsumer dorpsleven. We zien hier slager H. Siebesrna met een voor de slacht besternde koe, in de Hoofdstraat voor zijn slagerij (pand links). Het bijzondere van deze koe was, dat het de laatste was die de heer Siebesma slachtte, voordat de veedistributie in 1940 werd afgekondigd. De koe werd voor een prijs van f 305,- gekocht van veehouder H. van Weerden, destijds wonende tegenover de Stationsweg te Winsum.

Op de achtergrond staat de heer M.W. Tjoelker met zijn onafscheidelijke pijp, De heer Tjoelker was keurmeester bij de vleeskeuringsdienst Winsum, welke dienst later opging in de vleeskeuringskring "Hunsingo". Het slachtvee wordt zowel v66r als na het slachten gekeurd.

Het middelste pand is de zogenaamde sarrieshut, staande nabij de windkorenmolen "De Vriendschap" .

15. Vanaf 1879 tot omstreeks 1915 was het postkantoor (officieel genaamd post- en telegraafkantoor) gevestigd in het pand aan de Hoofdstraat, waar momenteel de melkcontrolevereniging haar kantoor heeft. Tot 1897 werd de post per postdiligence van dorp naar dorp vervoerd. Op de foto staat een dergelijk vervoermiddel, met op de bok de koetsier S. Lantink. In de Molenstraat, achter perceel nummer 12, stond een schuur waarin het postpaard werd gestald. De postbodes uit die tijd waren toen reeds in uniform gestoken.

Op de foto zien wij het personeel van de post- en telegraafdienst met enkele belangstellenden. Afgebeeld staan onder anderen de postbestellers Aakster en J. van den Berg. Directeur van het postkantoor was de heer Bumee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek