Kent u ze nog... de Winsumers

Kent u ze nog... de Winsumers

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4383-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winsumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Sedert 1910 wordt in Win sum de gymnastieksport beoefend. In februari van dat jaar werd de "Algemene Gymnastiekvereniging Winsum-Obergum" opgericht. Later werd de naam gewijzigd in "Gymnastiek- en Athletiekvereniging Jupiter". In verband met het beoefenen van meer takken van sport werd in 1976 de verenigingsnaam wederom gewijzigd, Sedert dat jaar heet de vereniging "Sportvereniging Jupiter".

Het gymnastenbloed zit vol levensmoed, "s. V. Jupiter", dat maakt u fier en groot.

Ziehier enkele regels uit het c1ublied. Dat "Jupiter" een gezonde vereniging is blijkt uit het ledental, dat zich in een stijgende Iijn beweegt.

Omstreeks 1914 achtte men het wenselijk eens te worden gefotografeerd voor het toenmalige houten gymnastieklokaal. Te midden van de gymnasten zien we links gymnastiekleraar J. Daams en reehts een bestuurslid van de vereniging H.H.G. Mekel.

Op de bovenste rij, van links naar reehts: Hendrik Danhof, Hans de Ranitz, Sien Mekel, Kees ten Hoom, Hendrik Jalving, IJ. Enter, J. Sikkens en B. Heerema. V66r Sien Mekel staat Klaas van der Laan.

Op de onderste rij: Kees Tinga, Roelof de Jonge en Johannes Mekel. Tussen deze beide rijen staan onder anderen: Jo Smit, E. Musschenga, kinderen Kremer, Jo van Ham, U. Elzenga, Gonne Harkema, Lien van Ham, Eelke Boerema, Griet Tinga, J. van Aste, M. Elzinga, Nieske Leugs, twee Belgische meisjes (vluchtelingen Eerste Wereldoorlog), Z. Groenwold, George Mekel en Jaap de Ranitz.

27. In het jaar 1933 werd in Win sum een openluchtzwembad geopend. Winsum was een van de weinige gemeenten in noord-Groningen die zich deze luxe kon veroorloven. Het bijzondere van dit bad was dat het zout water bevatte. Dit water werd vrij diep opgepompt, waarna het werd ontijzerd. De exploitatie van het bad was in handen van de "Vereniging Bad- en Zweminrichting". Het bad werd in 1973 vervangen door een nieuw verwarmd openluchtbad, genaamd "De Hoge Vier", waarvan de auteur de naamgever is. Dat er in de jaren dertig veel belangstelling voor de zwemsport bestond blijkt uit het feit dat, kort nadat het eerste zwembad werd gerealiseerd, een zwemclub genaamd "De Dolfijn" werd opgericht. Deze zwemclub bestaat niet meer, maar de naam "De Dolfijn" leeft nog voort als naam van het clubb lad van de huidige zwemclub "Z.W.O.". Op nevenstaande, in 1934 genomen foto zien wij een aantal leden van de zwemvereniging "De Dolfijn". Bekende personen uit de Winsumer zwemwereld waren in die tijd: J. Olsder, U. Olsder, D.l. Holsheimer, M.A. Steenhuis, J.S. van Ham, J. Bruins, J. Doornbos enzovoort. Zij allen staan in de achterste rij, met in het midden badmeester J. Lodewegen.

28. Ook in vroegere tijden werd er zogenaamd "bevrijdingsfeest" gevierd. In 1913 vierde men in Winsum het ,,1 OO-jarig onafhankelijkheidsfeest". Dit ter gelegenheid van het feit dat honderd jaar geleden, in 1813, Nederland werd bevrijd van het Franse juk. Het Koninkrijk der Nederlanden vormde zich toen. Voor het organiseren van de feestelijkheden, onder meer bestaande uit een sehoolfeest en het houden van een optoeht, had zieh een feesteommissie gevormd. De leden van deze eommissie poseren hier v66r de feesttent.

Staande, van links naar reehts: Roelf de Vries, Cornelis Siegers, Rudolf Enter en Paul Datema. Zittend: Ebel Drewes, Hendrik Heerema, dominee Gerber (gereformeerd predikant), Siebrand Veenstra en Dirk Sennema. De heren worden reehts geflankeerd door veldwaehter Stutvoet.

29. Een onderdeel van het programma voor de feestelijkheden in 1913, ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest, was een optocht door het dorp. De hier afgebeelde groep stelt de Nederlandse maagd met de elf provincien voor.

Op de achterste rij zien wij, van links naar rechts: Metje Hoeksema, Lem Veenstra, K. Siegers, Amke Heerema, Tiet Antoon, Juf Pel en een onbekende.

De voorste rij wordt gevormd door: Anje Boiten, Aafke Veringa, een onbekende, Anne Huitzing en Anje Doornbos.

30. In het begin van de jaren twintig yond er in Winsum een bepaald "volksfeest" plaats. Dit is af te leiden uit het feestcomite dat zich toen had gevormd uit verschiIlende lagen van de bevolking, Dat het een gewichtige gebeurtenis is geweest blijkt onder meer uit de hoge hoeden die de leden van het feestcomite droegen. Deels gezeten op schoolbanken poseert het comite voor de openbare lagere school.

Van links naar rechts zien wij op deze foto: schilder D. Sennema, schilder L. Oosterveld, postbode K. Aakster, schilder A. van der Veen, schoenmaker en barbier R. de Vries, burgemeester H.B. Brommersma, notaris jonkheer mr. C. de Ranitz, ambtenaar van provinciale waterstaat J. van Aste van Zijl, vlashandelaar F. Medema, timmerman-aannemer G. Sissing, melkveehouder E. Drewes, scheepsbouwer H. Sissing, landbouwer J. Dussel, onderwijzer aan de openbare lagere school Kollee en bakker J. Groenwold.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek