Kent u ze nog... de Winsumers

Kent u ze nog... de Winsumers

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4383-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winsumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Een geliefkoosd spe1 bij ouderen was vroeger het zogenaamd "streekjen" of "streekje gooien". Het was een spel waarbij centen naar "de streek" (= streep) werden gegooid. Hij die het diehtst bij de streek wierp, gooide de centen omhoog. De eenten die met de 1eeuw naar boven op de grond tereeht kwamen, waren voor hem. "Letter of Leeuw" noemde men dat. Vervo1gens gooide degene die op een na het diehtst bij de streep wierp, de overige eenten omhoog. Cent en over de streek geworpen 1agen .Jniuls" (over de meet), en werden in het .Jruulshok" ge1egd. Het spe1 werd, zoals op de foto, in de jaren dertig dikwijls gespeeld op het Kerkpad, onder de toren van de Obergumer kerk.

Op de foto zien wij als spe1ers, van reehts naar links: D. van Bolhuis, H. Raangs, G. Raangs, F. Stoepker, J. Riddersma, J. Bosma en F. Bosma.

32. Omstreeks 1930 was er in Winsum de christelijke naaivereniging "Dorkas". De dames van deze vereniging kwamen eens per twee of drie weken in gebouw "Rehoboth" bijeen, Ze naaiden en breiden dan kleding voor de armen in Winsum en Obergum. Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hield de vereniging op te bestaan. De dames die zich geroepen voelden de arme medemensen te helpen zien wij op bijgaande foto.

Staande, van links naar reehts, zijn dat: Siepke Raangs, Aaltje Knoop, Rika de Blecourt, Lammeehien Bierling, Tetje Zwerver, Anje Hofman, Janna Kooijinga, Trientje Visser en Teuna Bolt.

Zittend: Tine. Drenth, presidente Nieske Postema, Cornelia Kaspers, Boukje Kooijinga, Gre Grimmius, Bauwke Visser en Cornelia van der Wal.

Liggend: Anna Trienstra, Els Zwerver, Hennie Zwerver en Reina Bolt. De jongedames zijn alle in hun mooiste kleding gestoken.

33. Op een mooie zomerdag in 1927 poseerden de leden en leidsters van de gereformeerde meisjesvereniging voor de camera. De foto werd genom en in de voortuin van het "dobbe1steenhuis", de vierkante witte woning aan de Hoofdstraat, naast het huidige gerneentehuis. Achter de tafel hebben de vier leidsters, te weten Tine van der Laan, presidente Margriet Heererna, Jantje Ritzema en Klazientje de Vries plaats genomen.

Verder zien wij op deze foto de volgende dames, die zich in hun mooiste jurk hebben gestoken, Bovenste rij, van links naar rechts: P. Jaarsma, J. de Graaf, T. Bulthuis, B. Bolt, C. Bakker, A. van Dijk, Trijntje Hartsema, N. Reker, C. Datema, T. Veenstra, A. de Graaf en B. Knoops.

De tweede rij van boven wordt gevormd door: P. van der Laan, W. van der Meulen, M. Iderna, D. Veenstra, J. Heerema, O. van der Laan, G. Sennema, R. Brands, L. Bierling, B. Sennema, M. Venhuizen, H. Bierling en K. Kasper.

Zittend zien wij: T. Brander, W. Huitsing, de vier bovengenoemde leidsters, W. Sierts en K. Veenstra.

Op de voorgrond ten slotte hebben zich neergevleid: L. Hofman, A. Knoops, M. Schut, P. de Graaf, J. Kasper en B. Schuilenberg.

34. Sedert de oprichting op 3 juni 1922 zorgt de Vereniging Voor Volksvermaken voor het organiseren van verschillende festiviteiten. Het eerste bestuur dat hiervoor verantwoordelijk was, bestond uit: voorzitter B. Bruins Hzn., secretaris B. Niehoff, G. Sissing, K. Bruins en E. Huizinga. Tot 1930 werd onder meer de jaarlijkse kortebaandraverij met paarden over driehonderd meter te Bellingeweer gehouden. In dat jaar werd de laatste harddraverij gehouden omdat de toenmalige burgemeester het verbood. Het zittende bestuur trad en bloc af.

In 1931 bestond het bestuur van de V.V.V. uit de personen, voorkomende op deze foto. Op de voorgrond voorzitter H. Landman en achter hem, van links naar rechts, penningrneester W. Brander, L. Rozenga, H. Hoving en secretaris L. Lantink.

In de volgende jaren werden verschillende evenementen georganiseerd, zoals voetbalwedstrijden, windhondenrennen, wielerwedstrijden en motorwedstrijden. De jaarlijkse kermis te Winsum wordt thans nog door deze vereniging georganiseerd.

35. Een van de plezierige dingen in vroeger jaren in noord-Groningen was de zogenaamde "robbenjacht". Er werd dan per boot jacht gemaakt op zeehonden die in de Waddenzee leefden. Op 13 en 14 juli 1932 ging een groep Winsumers per boot naar Ameland en op de Waddenzee ging men op robbenjacht.

De jagers en helpers zijn, staand, van links naar rechts: J. Sikkens, K. Enter, K. Ausema, D. Dorenbos en IJ. Enter.

Zittend: K. Sissing en de schipper. Twee van hen houden elk een geschoten rob vast.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek