Kent u ze nog... de Winsumers

Kent u ze nog... de Winsumers

Auteur
:   P. Noord
Gemeente
:   Winsum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4383-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winsumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Een vererngmg, die voor jonge mensen een belangrijke plaats in Winsum innam, was de gereformeerde jongelingsvereniging "De Zaaier". Deze vereniging werd in 1875 opgericht en bestond in 1925 een halve eeuw. Ter gelegenheid van dit jubileum werden de leden van de vereniging in het verenigingsgebouw "Rehoboth" op de gevoelige plaat vastgelegd. Velen zullen zichzelf nog weI herkennen, ook al is deze foto meer dan vijftig jaar geleden genomen.

De bovenste rij, van links naar rechts, wordt gevormd door: H.J. Boersma, een onbekende, De Boer, K. de Graaf, K. Ritsema, J. Heslinga, M.F. Brands, J. Vermaas, M. Boiten, K. Bakker, J. Brander, Th. Dijkstra, M. van Dijk en B. Knoops.

Tweede rij: W. Klaassens, A. Datema, G.J. Knoops, A. Schut, B. Raangs, H. Dijkman, W. Reker, A. van der Meulen, J. de Vries, E. Bierling, R.K. Brands, T. Bierling, K. Mulder, A.J. Brands, Af. Maring, H.K. Bolhuis, P. Vermaas en J. Pol.

Derde rij: E.J. Veldkamp, K. Maring, P.J. Datema, W. Siegers, W.J. Knoop, Rijkens, A. Brander, Th. Vermaas, J. van der Meulen, H. Grimmius, S. van der Laan, 1. Boiten en A.F. Heerema.

Vierde rij: K. Mulder, IJ.J. Enter, G. Iderna, M.A. Steenhuis, meester Stob, E.J. Hekma, H. Medema, J.J. Siegers en S. Veenstra.

Op de voorgrond liggend, links D. Senneker en rechts AI. Maring.

37. Door de jaren heen werden in het noord-Groningse Winsum verschillende activiteiten aan de dag gelegd. Op 29 en 30 november 1933 werd in hotel Til een tentoonstelling gehouden van konijnen, kippen, duiven, fazanten, cavia's, enzovoort. Het alom bekende hotel was dikwijls de plaats waar tentoonstellingen, uitvoeringen, feesten, vergaderingen en dergelijke werden gehouden. Sedert 1977 bestaat het hotel als zodanig niet meer.

Bovenvermelde tentoonstelling kon worden gehouden doordat inzenders uit Winsum en wijde omgeving hun dieren er naar toe hadden gebracht. Voor de organisatie van de expositie had zich een cornite gevormd, zoals op bijbehorende foto is te zien. De foto werd in een van de zalen van het hotel genomen. De fotograaf heeft de leden van dit comite overzichtelijk gegroepeerd. Staande, van links naar rechts, noteren we: J. Blaauwwiekel, J. Kooijinga, bestuurslid van de N.N.C. te Leeuwarden R. Blaauw, R. van Ommen, J.W. Holtkamp, E. Dijkema en A. van Ham. Zittend: P. van Bolhuis, voorzitter E.J. Olsmeijer, J.J.G. Boot, A. Enter en J. Veenstra.

38. Op de Boog, de brug die de verbinding vormt tussen Winsum en Obergum, poseert een aantal lotelingen, jongemannen die pas hebben geloot voor de militie (militaire dienst). Ret loten vond plaats in het gemeentehuis, dat reehtsaehter op de foto staat. Van deze lotelingen, die alle ongeveer negentien jaar oud zijn, hebben vele het vaderland gediend in de jaren 1928 en 1929.

Op bijgaande foto, die in het jaar 1927 is genomen, zien wij de volgende Winsumers, staande, van links naar reehts: R. Rooda, J. Wendelaar, J. Tinga, S. Timmer, R.T. de Jonge, E. Mussehenga, H. Hoving, A. Maring, J. Vermaas, M. van der Velde, B. Raangs Rzn., D. de Bleeourt (geen loteling), achter hem met zwarte pet Pd. van Bolhuis (geen loteling), D. Senneker en W. Reker.

Gehurkt op de voorgrond: J. van der Meulen en Tj, Steenhof. Zij, die in militaire dienst zijn geweest, ontvingen als soldaat f 1,25 per week soldij,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek