Kent u ze nog... de Winterswijkers

Kent u ze nog... de Winterswijkers

Auteur
:   G. Ribbink en drs. E.G. Hoekstra
Gemeente
:   Winterswijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4168-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Winterswijkers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Ons mooie dorp Winterswijk heeft vanouds een gemengde bevolking gekend, waardoor het karakter van onze gemeente zeer ingrijpend werd bepaald. Geen van de traditionele grote kerkgenootschappen heeft overheerst, waardoor hier in grate mate een sfeer van .Jeven en laten leven" is ontstaan, wel met als neveneffect een rijk geschakeerd verenigingsleven. Ook op economisch terrein kent Winterswijk een gemengde structuur. Winterswijk is agrarisch van oorsprong, maar sinds een paar eeuwen heeft de textielindustrie een belangrijke invloed gehad en in het hoofddorp in belangrijke mate de werkgelegenheid bepaald. Verder hebben ook de dienstverlenende sector door haar middenstand en de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs een onuitwisbaar stempel op onze dorpsgemeenschap gedrukt.

Omdat een dorp pas goed tot leven komt door de mensen, is - naast het deeltje dat beelden laat zien van de gebouwen, huizen en straatjes van "Wenters" rond 1900 - een boekje over de mensen die toen hebben geleefd, zeker op zijn plaats. Vooral nu is dit het geval waar de bevolking z6 snel toeneemt, dat de meeste inwoners elkaar niet meer kennen.

Rond 1900 was het leven op welhaast elk terrein zeer opgewekt. Hoewel de meeste textielfabrieken in het midden van de negentiende eeuw werden gesticht, vonden ze juist rond de eeuwwisseling hun grote uitbreiding. Het is wellicht daarom dat vele verenigingen op sociaal en cultureel gebied juist in die bloeiperiode van de laatste decennia van de vorige en in de eerste van deze eeuw hun ontstaan vonden. Weliswaar gingen enkele in de roerige crisisjaren tussen 1930 en 1940 ten onder, maar een aantal, dat ook nu nog kan zorgen voor een levendig cultureel en sociaal leven, bleef bestaan. Hun aantal in de periode vlak voor de tweede wereldoorlog is zo groot, dat lang niet van alle verenigingen foro's in dit deeltje opgenomen kunnen worden.

Wij zijn er ons van bewust dat vele schakeringen van' de Winterswijkse gemeenschap niet of zeer onvolledig in dit boekje tot uitdrukking komen, maar het heeft dan ook beslist niet de pretentie volledig te zijn, Ook de informatie bij de foto's kan niet volle dig zijn. Het boekje heeft alleen maar tot doel uw eigen herinneringen weer levendig te maken.

Zeer veel dank zijn wij verschuldigd aan de heren J.F. Nijenhuis en D.W. Wilterdink, die ons met hun grondige kennis onschatbare diensten hebben verleend.

1. Het gemeentepersonee1 tijdens het burgemeesterschap van jonkheer G.A. van Nispen (1905-1928). Zittend van links naar rechts: eerst de burgemeester, dan bode Gijsbers en gemeentesecretaris Wieringa, Staande, eveneens van links naar rechts, zien we de heren Hummel, Huber en Rotmans en de dames Hartwijk en Droog. Ten slotte staan op deze foto de heren Wever, Schouten en Sipsma.

2. Op dit plaatje laten we het totale politiekorps van onze gemeente zien. De korpssterkte verschilt niet zo erg veel van de tegenwoordige. Op deze foto uit 1924 zitten van links naar rechts: Mom, Marchant, korpschef Hofmeijer, Van de Goor en Bombergen. Staande van links naar rechts onderscheiden we: Renshof, nachtwaker Hesselink, Meenderink, Bombergen (broer van de laatste man op de voorste rij), Kroese, Van Drie en Kortbeek.

3. Bij de rubriek "overheidsorganen" kunnen we beslist de Vrijwillige Brandweer niet overslaan. Hoeveel malen moest dit korps al niet in de achter ons liggende jaren uitrukken? Op deze foto uit juni 1929 herkennen we de volgende vrijwilligers: zit tend van links naar rechts: Gijsbers, Poppink, Lindenhovius, opzichter De Koster van gemeentewerken, directeur Scholten van de gasfabriek, burgemeester Bosma, commandant A.J. Willink, J.W. Hesselink en Dalenoord. Op de eerste rij staan: Droppers, Jansma, Hendriks, koperslager Meerdink, W. Piek, Ten Pas, Kimmels, Wassink, v.d. Linde, Ten Broeke, Nijenhuis, Esselink en D. Sellink. Eveneens staande, maar nu op de tweede rij: smid Priester, Ten Broeke, Kramer, Peters, Bram Weenink, schilder Kraajenbrink, postbode Kraajenbrink en Dagelinckx. De vier personen op de bovenste rij ten slotte zijn de heren: Slot boom, Aarnink, Westerdiep en Meerdink.

4. Hier zien we het gemeentelijk ambtenarenkorps in februari 1937 ter gelegenheid van het afscheid van mejuffrouw A. Scholten. Van links naar rechts ziet men op de eerste rij, zittend: gemeentesecretaris M. Wierenga, mejuffrouw A. Scholten, burgemeester J.A.R. Bosma en mejuffrouw T. van Ravenhorst. Staande op de eerste rij: G. Wever, H.C. Reinders, wethouder A. van Dam, wethouder H.P. Priester, D.J. Zwagerman (opvolger van gemeentesecretaris Wierenga), wethouder H.Th.J.C. Bekker en de inspecteur-korpschef van politie H. Feberwee. Op de tweede rij: gemeentebode W.A. Lobeek, W. Beestman, gemeenteontvanger M.J.S. Busch Adriani, staande voor hem H.J. Rotmans, dan H. Bennink en Th.J.H. Hendriks. Op de achterste rij ten slotte kunnen we onderscheiden: J .B. Renskers, H.Th. Hofstede en W. Koning. Op de voorgrond zit de heer Weurding.

5. Hiernaast hebben we een beeld van een van de vele landbouwtentoonstellingen die in een agrarische omgeving vaak gehouden worden, zoals dit keer in de Brinkheurne, tegen het begin van deze eeuw. Geheellinks staat de heer Berendsen, vervolgens het echtpaar Streek van de molen in de Brinkheurne. De man met de bolhoed is Kappers, de rijwielhandelaar van de Markt. Burgeme ester Van Nispen is met hoge hoed en een wit vest naar deze tentoonstelling gekomen; naast hem met hoge hoed staat J.G. ten Houten sr., firrnant van J.G. ten Houten & Co.; dan, met bolhoed, Boxem, hoofd van de school te Kotten en naast hem staan Grimmelt van hotel "De Klok", veldwachter Marchand, met stok en bolhoed Nijenhuis van de Brinkheurne en tussen hen in, half zichtbaar en blootshoofds Kok, hoofd der school van de buurtschap waar de tentoonstelling gehouden werd en directeur van de W.O.V.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek