Kent u ze nog... de Wognummers

Kent u ze nog... de Wognummers

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4384-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wognummers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Als vervolg op het reeds eerder in deze serie uitgebrachte boekje "Wognum in oude ansichten", wordt thans in de serie "Kent u ze nog ... " een nieuw boekje uitgebracht, waarin voornamelijk aandacht wordt besteed aan groepsfoto's uit de jaren 1880 tot 1940.

Voor wat betreft de afgedrukte foto's is dankbaar gebruik gemaakt van het uitgebreide fotoarchief van de gemeente Wognum, terwijl de historische achtergrondinformatie is verkregen uit de gemeentelijke archieyen en uit de diverse notulenboeken van verschillende verenigingen.

Overigens is hier een woord van dank op zijn plaats aan alle personen die op enigerlei wijze aan de totstandkoming van dit boekje hebben meegewerkt, vooral wat betreft het achterhalen van de namen van de mensen die op de foto's voorkomen.

Bij het doorbladeren van dit boekje zult u de diverse onderwerpen ervaren als een triomfantelijke tocht door het verleden bij diverse gebeurtenissen en in verschillend verband, waarmee de verbondenheid met dit romantische verleden weer meer tot leven zal komen.

Vooral door de ingrijpende wijzigingen in het maatschappelijk verkeer na de tweede wereldoorlog, welke zich overigens in een steeds sneller tempo voortzetten, mag het boekje een bijdrage zijn om dit brokje verleden nog eens te benadrukken.

1. Hier ziet u het "Feestcomite Onafhankelijkheidsfeesten" in 1913. Deze foto werd vermoedelijk gemaakt bij de viering van de onafhankelijkheidsfeesten op 3 september 1913. Zittend op de voorgrond, met de feestelijke hoge zijden hoed, treffen wij de vroede vaderen aan uit die jaren. Staande op de aehtergrond, zien we de andere notabelen uit het dorp, met de uit die tijd zo bekende " Garibaldihoeden". Van de staande personen maakten velen ook deel uit van het bestuur van de Banne Wognum en Wadway. Zittend, van links naar reehts ziet u de raadsleden: D. Koeman, A. Appel, J. Commandeur Pzn. (wethouder), burgemeester K. A. Commandeur Azn. (1887-1921), L. Appelman (wethouder), Kl. Klaver en J. Blauw. Staande van links naar reehts: P. Schouten, Kl. Kooijman, Kl. Schipper, onbekend, Kl. Kuijper, Hilbr. Klaver, Kl. Winkel, onbekend, S. Broers, onbekend, Zwagerman, Joh. Willems en G. Kok.

2. Dit is het oranjecomite in 1923. U ziet het oranjecomite bijeen, bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923. Ongetwijfeld is men die dag begonnen met de gebruikelijke kerkdiensten in de beide kerken, waarna een aubade volgde voor het gemeentehuis. Vanaf het balkan werd het samengestroomde publiek, nadat de spontane kinderzang had weerklonken, door de burgemeester op toepasselijke wijze toegesproken. Zij, die om welke reden dan ook een koninklijke onderscheiding hadden ontvangen, trokken zich daarna met de gemeenteraad terug in de raadzaal am onder het genot van een kop koffie en een sigaar de feestelijkheden voort te zetten. De middag was gereserveerd vo or het houden van optochten en volkspelen en de avond voor cabaret en dans. Zittend, van links naar rechts ziet u: S. Pool, E. Koster, P. Korver, burgemeester J. Commandeur K. Azn. (1921-1946), T. Saal, A. Winkel, S. Broers. Staand, van links naar rechts: C. Commandeur, J. Koster, C. Schouten, W. Bos, A. Koomen, J. Hauter, Kl. Romein, onbekend en A. Zwaan.

3. Hier ziet u "De Roomsch Katholieke Kiesvereniging" rond 1935. Deze kiesvereniging, die vooral tegen de tijd van de verkiezingen bijzonder actief werd, bestond uit personen die zich binnen de katholieke gemeenschap in de vak- en standorganisaties en het culturele verenigingsleven bijzonder verdienstelijk maakten. Juist in deze periode laaiden de politieke tegenstellingen in Wognum hoog op, doordat in 1931 gebroken werd met het systeem van een katholieke wethouder en een niet-katholieke wethouder. Zittend, van links naar rechts, zien we J. E. Terra, hoofd van de Hieronymusschool, T. Ootes, veehouder en voorzitter van de KVP-fractie en N. Th. Ebbing, onderwijzer. Staand, van links naar rechts, herkennen we P. Mooij, installateur en kassier van de Boerenleenbank, W. Overboom, kastelein en kruidenier, C. Commandeur, fruitkweker, S. Blauw, veehouder en gemeenteontvanger (1931-1957) en Kl. Vriend, veehouder.

4. Het bestuur en het personeel van de veiling rond 1930 poseren bier voor de fotograaf. V oor 1917 moesten alle agrarische produkten in W ognum naar de veiling te Medemblik worden vervoerd, hetgeen in 1917 aanleiding was voor de heren C. Hoebe, C. Ettes, G. Verhoogt en meester Starmans om het initiatief te nemen tot opriehting van een eigen veiling. De rijksgoedkeuring voor de bouw kwam in 1919 af. In een hulpmarktgebouw - kosten totaal 385 gulden - kon men op 8 juli de eerste 353 balen aardappelen veilen. In 1920, onder leiding van voorzitter G. Roozendaal kwam daarop het hiernaast afgebeelde gedeelte tot stand. Betaalkantoor, kopersbanken en een veilingklok van vijftig nummers vormden de outillage. Hierna volgden nog diverse uitbreidingen, onder andere de mandenloods in 1925 en een neerzetgedeelte in 1929. Verder werden zes handwagens aangesehaft om het veilen vlekkeloos te laten verlopen, waarbij een uiterst zorgzaam beleid nodig was in deze crisisjaren. Hiernaast ziet u een foto uit 1930, waarop het bestuur en het veiling- en kantoorpersoneel te zien zijn, Zittend van links naar reehts: C. Ootes, C. Hoebe, S. Broers, C. Weeder en J. Ursem. Middenrij: J. Hand, H. Steltenpool, T. Bleeker, P. Bot en J. Veken. Aehterste rij: P. Bas, A. Kok, S. Oud, T. Peerdeman, onbekend en J. Broekhuizen.

5. Hier ziet u de vrijwillige burgerwacht van Wognum in 1936. Het ongeveer vijfentwintig leden tellende korps oefende regelmatig op de zondagmiddag naast cafe "Het Wapen van Wognum'', waarbij geschoten werd in de richting van de paardestallen. Door de kring Hoorn werd eenmaal per jaar een schietwedstrijd gehouden op de officiele schietbanen in Overveen of Driebergen. De beste schutter van dat jaar kreeg het wisselschild overhandigd, waarop stond vermeld: "Margaschutterskoning van Kring Hoom en Omstreken van de Nederlandsche Bond van Vrijwillige Burgerwachten". Aan dit schild werd aan een kettinkje het naamplaatje bevestigd met het jaar en de naam van de sehutterskoning. Tussen deze naamplaatjes treffen we in 1921 en 1936 de naam aan van bakker B. Sehoutsen en in 1931, 1934, 1937 en 1939 die van cafehouder W. Overboom. De vrijwillige burgerwaeht werd in 1939 ontbonden. Op de voorste rij van links naar rechts: J. Schagen, P. Beerepoot, A. Sjerps, J. Duin, P. Steltenpool, D. Commandeur, C. Blauw, N. Kamp, N. Kuip, B. Karsten en K. Koeman, Staand van links naar reehts: J. Sjerps, P. Blauw, P. Ootes, J. Groen, C. Kamper, W. Overboom, J. Wit, J. Twisk, C. van Berkel, P. Nooij, N. Schoutsen, D. Bot en P. Bas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek