Kent u ze nog... de Wognummers

Kent u ze nog... de Wognummers

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4384-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wognummers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Dit is de "Rooms Katholieke Middenstandsvereniging" rond 1935. Qua aantal is deze vereniging rond 1935 een bloeiende vereniging geweest. Financieel gezien vermoedelijk het tegenovergestelde. De totale middenstand omvatte in die jaren zeker vijftig personen, waarvan er acht bakker, vier slager en zeven kruidenier waren. Daarbij bedenkend dat Wognum in 1935 exact 2144 inwoners telde, kan men wel nagaan dat mede ten gevolge van de crisisjaren de weelde ver te zoeken was. Naast de namen bij deze foto zijn tevens de beroepen vermeld. Zittend van links naar rechts: slager P. Tromp, bakker C. de Boer, aannemer A. J. de Koning, aannemer J. Wit en garagehouder J. Vlaar. Eerste rij, staand: boomkweker B. Kochanowski, kapper J. Schagen, aannemer K. Ursem, kastelein J. Stam, kapper P. Steltenpool, installateur P. Mooij, kastelein-kruidenier W. Overboom, brandstoffenhandelaar T. Appelman en carrosseriebouwer T. Kuip. Tweede rij, staand: kastelein W. Bijvoet, metselaar C. Appelman, schilder C. van Etten, groenteboer C. Ridder, bakker C. Blank, vrachtbode J. Koning, bakker P. Bakker, schilder S. Loos en K. Broers die in religieuze artikelen en drukwerk deed. Derde rij, staand: manufacturier J. Boots, melkhandelaar Kl, Koeman, kruidenier J. Boos en kruidenier K. Vlaar.

7. Hier ziet u het "Rooms Katholiek Kerkkoor" in 1934. Het geheel uit vrijwilligers bestaande - doch inmiddels ontbonden - kerkkoor heeft vele jaren een belangrijke plaats ingenomen onder de katholieke bevolking in Wognum. Vele mensen zullen thans nog met weemoed. terugdenken aan die tijd, met zijn meerstemmige gregoriaanse missen op de feestdagen, waarbij de solo van de eerste tenor, de bariton of de bas de kerkbezoeker tot ademloze toehoring dwong. Mede door zijn dirigenten (onder anderen A. Magnee) wist dit koor tot bijzonder grootse prestaties te komen. Daarbij verdienen de zangers grote bewondering voor hun belangeloze bereidwilligheid om ook op normale werkdagen de diverse diensten bij huwelijken, overlijden enzovoort op te luisteren. Zittend van links naar rechts: organist D. Commandeur, C. Commandeur, dirigent K. Schipper, C. Stam en J. Twisk. Voorste rij staand, van links naar rechts: P. Veken, K. Ursem, P. Commandeur, K. Boos, T. Wit, T. Kuip, J. E. Terra en J. Korver. De drie daartussen van links naar rechts: C. Bleeker, C. Schipper en K. Blauw. Achterste rij van links naar rechts: C. van Etten, G. Beerepoot, K. van Berkel, T. Dudock, J. Laan, F. Varga, N. Kuip en J. Oud.

8. Dit waren de leden van het gemengd koor "Jacob Kwast" in 1912. Onder leiding van Willem Saal, heeft dit achtendertig Ieden tellende koor internationale verrnaardheid verworven. VooraI de heldere sopraan van soliste Grietje Slagter was Internationaal krantennieuws. Buiten Nederland zijn vele concerten verzorgd: in Landen, Berlijn, Belgic en zelfs in Zwitserland werden dertien concerten gegeven. Gedurende het achtentwintigjarig bestaan van het koor zijn - buiten de liefdadigheidsconcerten - in totaal 664 concerten gegeven, waarvan 387 in concertzalen en 227 in kerkgebouwen, De jaarlijkse concerten in het Concertgebouw te Amsterdam op tweede kerstdag trokken vele bezoekers, waaronder de koninklijke Iamilie. Het afgebeeide vaandel en de zilveren dirigeerstok bevinden zich nog in het Westfries Museum te Hoorn, In de eerste rij zitten van links naar rechts: A. Temme, D. Ott, A. Akkerboom, L. van Essen, M. Speets, P. Rentenaar, J. Rentenaar en C. Groen. In de tweede rij staan van links naar rechts: dirigent W. Saal, A. Vas, soliste G. Slagter, N. Saal, L. Smit, S. Kistemaker, T. Smit, onbekend, M. Houter en G. Peereboom. In de derde rij ziet u van links naar rechts: C. Koomen, J. Goedhart, K. Saal, R. Gons, J. van Berkel, J. Kart, C. Borst, C. Knip en F. Houter. In de vierde rij staan van links naar rechts: G. Stieltjes, R. Houter, C. Sasburg, De Bakker, D. Veerman, R. Saal, W. Veerman, M. Kesterloo en F. Best.

A Cappela Chor )}Jacob Kwastll,

Herr Director Willem Sa~l) WognufnJ Hoiland.

9. Op deze foto ziet u "Het Wognums Zangkoor" in 1932. Bij het overlijden van Jacob Kwast in de zestiger jaren van de vorige eeuw viel het toen bestaande zangkoor uiteen, doch Wognum wilde zingen. In 1889 werd daarop onder leiding van Willem Saal het later wereldberoemde gemengde zangkoor "Zanglust" opgerieht, welke naam in 1892 werd gewijzigd in gemengd koor "Jacob Kwast". Deze naam heeft zich bij het overlijden van Willem Saal in 1917 gewijzigd in "Het Wognums Zangkoor", dat veelal optrad onder de naam Wognummers". Ook dit koor genoot onder Dirk Saal grote bekendheid, door radiouitzendingen, grammofoonplaten, concerten en zangwedstrijden. Door onvoldoende belangstelling van de kant van de jeugd viel het koor in 1957 uiteen. In de achterste rij staan van links naar rechts: G. Houter, C. Feller, G. Koeman, D. Bruin, J. Koster, E. Nannings, S. Dekker, M. de Jong, D. Haker, W. Bruin en W. Kinderman. In het midden van links naar rechts: W. Kaper, T. Veerman, M. Koster, B. Kuin, Tr. Ton, G. Veerman, T. Hauter, J. Boldingh, A. van Ree, N. Nan en D. Slagter. Zittend van links naar rechts: N. Kroon, soliste G. Slagter, D. Veerman, dirigent D. Saal, P. Schuh, Kl. de Reus, J. Fok, G. Demmendaal, Heiligers en T. Pijper. Vooraan van links naar rechts: Tr. Houter Adr., C. Godvliet en J. Feberwee.

10. Hier ziet u het dameszangkoor "Nieuw Leven" rand 1927. Rond 1925 werd onder leiding van veehouder Piet Korver het dameskoor "Nieuw Leven" opgericht. Dirigent Korver had na Andries Magnee tevens de leiding van het "Rooms Katholiek Kerkkoor", Uit dit dameskoor is na de nodige fusies en structuurveranderingen (Klim op, Zang- en Vriendschap onder leiding van Klaas Schipper; ton eel- en zangvereniging) de huidige Wognumse operettevereniging gegroeid. De namen van de leden zijn: op de voorste rij van links naar rechts: Anna Renckens, Nelie Laan, Janie Kooter, Geertje Snijders, Marie Sjerps, Christien Oud, Margriet Varga, Mient Bot, Betje Bot, Trien Haring, Afie Schouten en Trien op den Kelder. Op de achterste rij van links naar rechts: Gre Kuin, Nelie Appel, Anne Potter, Jaan Bakker, Geert Vlugt, Marie Nipshagen, Marie Bakker, Marie van Diepen, Bregt Goutier, Marie Laan, Agie Beerepoot, Trien Commandeur en dirigent Piet Korver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek