Kent u ze nog... de Wognummers

Kent u ze nog... de Wognummers

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4384-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wognummers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Dit zijn de leden van de rooms-katholieke zangvereniging "Zang en Vriendschap". Door ziekte van dirigent P. Korver zou in 1928 het dameskoor "Nieuw Leven" moeten worden ontbonden. Uiteindelijk werd een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van de heer Klaas Schipper, die veehouder was. De naam van het koor ging hiermee verloren en het werd later aangeduid als "zangcursus". In de winter van 1928/29 werkte dit koor mee aan de uitvoeringen van toneelvereniging "De Vriendenkring" hetgeen weer resulteerde in de oprichting van het gemengde koor "De Herleving" in 1929, waaruit in 1930 de zang- en toneelvereniging "Zang- en Vriendschap" werd geboren. Op deze foto treft u de volgende personen aan, Op de voorste rij van links naar rechts ziet u: T. Potter, G. Sjerps, M. Commandeur, V. Schagen, M. Sjerps en M. Blauw. Knielend van links naar rechts: F. Ursem, L. Tromp, G. Wit, D. Commandeur, C. Veken, digigent K. Schipper, C. Commandeur, P. Commandeur, J. Oud, J. Overboom en N. Veeken. Op de derde rij van links naar rechts: T. Veken, juffrouw Huisman, L. Goutier, T. Ootes, T. Vlugt, M. Laan, M. Veken, M. Overboom, G. Veeken, A. Renckens, H. Ridder, G. Beerepoot en S. Bleeker. Op de vierde rij van links naar rechts: D. Commandeur, F. Varga, M. Dudock, C. Bleeker, E. Renckens, J. Sjerps, J. Wit, P. van Diepen, K. van Berkel, J. Wee! T. Sjerps, C. Commandeur en P. Veken.

12. Hier ziet u de kinderen van de rooms-katholieke zustersschool in 1899. Onder deze benaming ging vroeger de rooms-katholieke meisjesschool door het leven, Deze school was gehuisvest naast bejaardencentrum/kostschool "St.-Agnes". Achter de ramen, waarvoor de voor die tijd typerende glazen kleedjes hangen, was de keuken van het tehuis gelegen, waarvan de geuren zich over de speelplaats verspreidden. De overblijvende kinderen zaten tussen de middag dan op de speelplaats hun "stikkenbuultje" keg te eten. Het is verheugend dat praktisch alle namen van de op de foto aanwezige kinderen konden worden achterhaald. Op de voorste rij ziet u van links naar rechts: T. Bijman, Verhoogt, Blank, T. Appelman, M. Bas, A. Bas, G. Bijman, M. Bakker, P. Bijman, A. Dudink, J. Kooter, Blank, Ma Koomen en A. Kok. Op de middenrij van links naar reehts: eerwaarde zuster Ambrosia, A. Wit, A. Appelman, M. Appelman, A. Huiberts, C. Bakker, M. Bos, M. Wit, Van Diepen en D. van Diepen. Op de achterste rij van links naar reehts: T. Bleeker, G. Korver, M. Korver, G. Huiberts, G. Appelman, K. Verhoogt, Em. Dudink, D. Blank, P. Kok en juffrouw Engelhart.

13. Dit zijn de kinderen van de rooms-katholieke meisjesschool rand 1925. Het onderwijs aan deze school is thans bijna een eeuw lang verzorgd door de zusters franciscanessen, bijgestaan door onderwijzeressen. De kinderen dragen de voor die tijd moderne strikken, die door de moeders regelmatig "wassen, steven en streken" moesten worden en die na een regenbui het aanzien niet meer waard waren. Op deze foto treft u aan, op de voorste rij van links naar rechts: Marie Groot, Trien Groot, Tr. Langedijk, G. Dekker, D. van Berkel, Bertha Twisk, Annie Schoutsen, Bets Schoutsen, Gre en Trien Ligthart, Ron Dekker en een onbekende. Op de tweede rij van links naar rechts: Marie Wit, Nel Overboom, Aaf Wit, Marie Overboom, Nel Appelman, Marth Steltenpool, Corry Laos, Corry Koppes, A. Dekker en Vroon Ligthart. Op de aehterste rij van links naar reehts: Nel Loos, Trien Potter, Marie Karsten, Annie Kooter, Annie Roozendaal, Nel Peereboom, Tonij Wijnen, Tr. Jannes, Marth Laan, Guurt Veeken, M. Commandeur en juffrouw Pieters.

14. Dit is de eerste klas van de lagere school in 1930. Deze foto - gemaakt bij de oude rooms-katholieke meisjesschool - toont u de gemengde eerste klas van de lagere school. Hierbij valt op dat het merendeel van de kinderen nag op de klompen loopt, hetgeen in die jaren vooral voor de jongens het dagelijkse schoeisel was. We zien hier op de voorste rij van links naar rechts: Gon Heddes, Jo Schipper, Jo Eken, Marth Manshande, Emmy Huiberts, Nel Rood, Greet Veeken, Marie Appel, Vera Overboom, Marie de Koning, Marie Ootes, Marth Beerepoot, Riet Steltenpool, Griet Jonker en Nel Twisk. Op de middenrij van links naar rechts: Trien Schoutsen, Bep Swan, Duw Schouten, Piet Schouten, Cees Wijnker, Ben Loos, Piet Manshande, Klaas Stam, Simon Ettes, Arie de Koning, Flip Schertzing, Arie Commandeur en Gre Haring. Op de achterste rij van links naar rechts: een der zusters, Dirk Broers, Jaap Smit, Jan Bos, Klaas Vlaar, Roon Dekker, Jan Swan, Jaap Jonker, Nico Mooij, onbekend, Jaap Rohof, Piet Dekker, Dolf Rohof en juffrouw Catr. Veken (gedeeltelijk zichtbaar).

15. Dit waren de kinderen van de rooms-katholieke kleuterschool in 1932. Ook de rooms-katholieke kleuterschool stond onder leiding van de zusters franciscanessen. Vele van de op deze foto voorkomende kinderen hebben inmiddels alweer hun koperen huwelijksfeest gevierd en sturen hun kinderen nu naar deze school. U ziet hier: zuster Ladisla met voor haar vier kinderen, namelijk: Lies de Lange, Cees Terra, Joop Overboom en Nico Blom, Op de voorste rij zitten van links naar rechts: Corry van Ostende, Anny Haakman, Tiny Schouten, Monic de Haan, Trien Romein, Trien Wester, Berta Smit, Trien Huiberts, Lies Schutte, Riet Rood, ? van Straalen, Marie Oud, Gitta Oud en Piet Veken, Op de tweede van links naar rechts zitten: Riet Schoutsen, Nel Commandeur, Tiny Starn, Alie Romein ? van Diepen, Tiny Roemer, Annie Broers, Riet Jonker, Annie Romein, Gon Roemer, Dora Kok en Nel Jonker. Op de derde rij van links naar rechts staan: Riet Tromp, Miek van Wesemael, Riet van Wees, Arie Haakman, Jac, de Haan, Freek Starn, Antoon Ootes, Jan Overboorn, Krijn Broers, Jan Koeman, J aap Appelman, Cor Schouten en Piet Huisman. Op de aehterste rij staan van links naar rechts: Simon Bleeker Czn., Henk de Lange, Ben Rohof, Jan Bleeker Czn., Jan Takes, Eduard van Wesemael, Piet Rood, Piet Appelman, Jan Ursem, hap Bleeker, Gert Haakman, Ben Starn en Cees Roozendaal Pzn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek