Kent u ze nog... de Wognummers

Kent u ze nog... de Wognummers

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4384-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wognummers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Dit is de eerste klas van de openbare lagere school in 1913. Deze foto is gemaakt op "de Buurt", de tegenwoordige Raadhuisstraat, tegen het hek van de hervormde kerk. Helaas zijn de prachtige kastanjebomen er thans niet meer. Links zien we het hoofd van de school, meester Van de Abele en rechts meester Hooiveld, Verder zien we op de bovenste rij van links naar rechts: Nel van Dijk, Maartje Kuiper, Maartje Galis en Ma Langerijs. Op de tweede rij van links naar rechts zien we: Jo Kuiper, Gijs Houter Zgzn., Trien Koster, Marie Pijper, Trien Ton, Anton Kroon en Piet Blokker. Op de derde rij knielen van links naar rechts: Gijs Hauter Abzn., Piet Wittebol, Dirk v, d. Abele, Roel Gons, Jan Koster (Oosteind), Meindert Hemmer en Jo Koster. Op de voorste rij zitten van links naar rechts: Dirk Beunder, Wim Veerman, Marian Ton, Trien Kuiper Ddr., Jan Ligtenberg, Trien Hauter en Piet Kramer.

17. Hier ziet u de leerlingen van de openbare lagere school in 1930. De openbare Iagere school, met de daarbij staande enorme lindenboom, heeft een lange reeks van jaren een mark ant onderdeel van lOde Buurt" uitgemaakt, Van 1810 tot 1859 was Jacob Kwast hoofd van de openbare lagere school. Na hem zijn als hoofd aan deze school verbonden geweest: meester J. van der D. van de Abele, P. Krabbendam, J. Oesterling, J. van Essen en thans de heer A. Buitink. De volgende leerlingen komen op deze foto voor: liggend van links naar rechts: K. Louwsma, W. Schuit en Cor Bruin. Knielend van links naar rechts:

S. Bakker, P. Kampen, Dirkje van Veen, Alie Zwaan, Nel Zwaan, Nel Broekhuyzen, Tr. Bruin en Annie Houter. Staande van links naar rechts: Trien Winkel, juffrouw Bolding, Bettie Weeder, Wil Piersma, Klaaske Dijkstra, Nelie Man, Marie Dekker, Guns Goed, Lies Jo Winkel, Annie de Winkel en Diet Helder. Op de achterste rij van links naar rechts: Cor Dekker, Jaap Zwaan, Ot Broekhuijzen, Leen Bruin, Jb Appel, H. van Veen, S. Kampen, P. Houter, A. D. Gerrit Kuiper. Hoofd van de school: P. Krabbendam.

18. Dit waren de jongens van de rooms-katholieke Hieronymusschool aan de Kerkstraat, Op de achtergrand zien we de voor de schooljongens zo belangrijke boomgaard met "kruideniertjes", die bij de boerderij van D. Koeman, later KL Zuiker hoorde. Deze boerderij is afgebrand op 7 mei 1962. Verder zien we op de achtergrond de boerderij van de Iamilie Roemer, die in maart 1945 door de Duitsers als represaillemaatregel in brand werd gestoken. Het dorpsbeeld op dit punt is inmiddels grondig gewijzigd, Zittend van links naar rechts net u: P. J. Commandeur, onbekend, KL Dekker, C. van Etten, G. Kooter, L Mooij, P. Kooter, B. Kochanowski, C. Commandeur en onbekend. Knielend van links naar rechts: ? Jansen, J. Roozendaal, 2 onbekenden, T. Oates, J. Oates, G. Veeken, A. Oud, P. Oud, P. op den Kelder, meisje 'l, C. Tromp en D. Tromp. Op de derde rij staan van links naar rechts: meester Starmans, juffrouw ?, 3 onbekenden, N. Commandeur, W. Commandeur, P. Commandeur, onbekend, A. Leeuw, J. Leeuw, ? Roozendaal, ? Roozendaal en S. MoL Achteraan van links naar rechts staan: J. van Berkel, Kl. van Berkel en meester Vlugt.

19. Dit is de rooms-katholieke jongenssohool in 1936. Hier weer een traditionele schoolfoto op het schoolplein Vaal' de oude Hieronymusschool. Uiteraard zult u hier nog vele personen herkennen, Het waren destijds de vier laagste klassen van de school. Links staat het hoofd van de school J. E. Terra, rechts meester Th. Ebbing. Achteraan ziet u van links naar rechts: A Romein, P. Stam, R. Rood, J. Schouten, A de Koning, Fr. Schouten, J. Blauw Czn., Fr. Broers, W. en S. Blauw, G. Appelman en Nic. Starn. Daarvoor staan van links naar rechts: J. Starn, P. Schouten Dzn., P. Rood Kzn., P van Diepen, Jac Koeman, W. Blom, P. Steltenpool, A. Loos, G. Appelman, N. van Straalen, C. Heddes, S. Jong en Cor Starn Pzn, Knielend ziet u van links naar rechts: A. Laos Bzn., F. Wester, A Heddes, S. Rohof, Fr. Rood, ? Koomen, J. Twisk, B. Starn, D. Schipper, A. Romein Jzn., Th, Romein Jzn. en P. Starn. Vooraan zitten van links naar rechts: G. Haakman, C. Oud, Jac. Bleeker Gzn., Jac Bleeker Mzn., Dirk Bleeker Mzn., J. Rood, R. Takes, K. Roozendaal, J. Rood, J. Tool, P. de Lange en P. Huisman.

20. Dit is de rooms-katholieke jongensschool in 1936. Hier ziet u de twee hoogste klassen van de jongensschool, die toen nog uit drie lokalen bestond. Tijdens het speelkwartier werden diverse spelletjes op de kleine speelplaats gedaan, waarvan de meeste namen thans niet meer voorkomen: bikkelen, Japiese (Japie, sta stille), lepel, skeer of hakmes, kloeten, holle-bolle-wezen, landveroveren, hoepelen enzovoort. Op de achterste rij staan van links naar rechts: K. Starn, N. Mooij, A Commandeur, P. Kok, P. Ridder, N. Jonker, K. Wijnker, D. Rohof, P. Manshande en Jb. Roozendaal. Op de voorlaatste rij staan van links naar reehts: P. Ursern, P. Starn, S. Huiberts, C. Wijnker, Jb. Wijnker, C. Jonker, F. Smit, P. Sehoutsen, K. Rohof en D. Ligthart. Knielend van links naar rechts ziet u: J. Zuiker, Jb. Starn, K. Huiberts, P. Srnit, N. Manshande, J. Bos, Jb. Zuiker, C. Bos en D. Bos. Op de voorste rij van links naar reehts zitten: P. Wijnker, K. Starn, T. Manshande, D. Starn, D. Schoutsen, C. Ursem, Jb. Sehoutsen en B. Ridder. De onderwijskrachten zijn links J. E. Terra en rechts mejuffrouw A C. Sjerps en Th. N. Ebbing.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek