Kent u ze nog... de Wognummers

Kent u ze nog... de Wognummers

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4384-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wognummers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. De openbare lagere school te Wadway was voornamelijk georienteerd op leerlingen van de Zuidermeer, de Noordermeer, de Koggeweg en de aangrenzende gedeelten van Spanbroek en Wognum. Toen echter in 1926 de Bonifatiusschool te Spanbroek werd geopend, vloeide een groat deel van de katholieke leerlingen af en werd de school al spoedig met sluiting bedreigd. Tot 1890 waren hervormde leerkrachten aan de school verbonden, zoals de heren Witziens en Kraak, Daarna zijn het steeds katholieke leerkrachten geweest die het onderwijs verzorgden, te weten de heren Van Benthem, Schouten, Laout en de onderwijzeres sen Plaggenborg en Sluiter. Zittend van links naar reehts ziet u: Kl, Mooij, Siemen de Boer, Frans Molenaar, Dorus Vriend, Piet Starn, Kees Dekker en Dirk Bas. Op de rniddelste rij van links naar rechts:

KL van Diepen, Piet Tromp, Frans Boots, Ma Dekker, Ma Mooij en Arie Vriend. Op de achterste rij van links naar rechts: Annie Dekker, Aafie Starn, Greet Vriend, Duif Dekker, Piet de Boer en meester Van Benthem.

22. Dit zijn de voetballers van de voetbalvereniging Sparta rond 1932. De naam "Sparta" was in Wognum reeds ingeburgerd voordat in 1929 de voetbalvereniging werd opgericht, Onder deze naam werd reeds tegen de nabuurgemeenten gestreden, waartoe oak V olendam behoorde. Bij de oprichting van de vereniging bestand het bestuur uit: voorzitter Bertus Kooter, secretaris Ewoud Renckens en penningmeester Karel Kooter. De accommodatie bestond uit een van de heer Jac. Ursem gehuurd weiland aan de Hoornseweg, dat door de vereniging met takkenbossen werd gedraineerd. Als kleedgebouw werd de oude schuur achter het cafe van C. Kuip gebruikt, terwijl voor de gasten een houten gebouwtje op het terrein aanwezig was. U ziet hier het kampioenselftal derde klasse D.H.V.B. Staande van links naar rechts ziet u: Simon Boos, Arie Veken, Lauw Mooij, Johan Veken, Cor Commandeur en Hannes Kuiper. Knielend van links naar rechts ziet u: Baaf Ridder, Janus Groot, Klaas Kuiper, Ben Smiers en Jan Veken.

23. Dit is de voetbalvereniging Sparta in 1939. De plannen voor de aanleg van de E 10 dwongen het toenmalige bestuur om nit te zien naar een nieuw sportveldencomplex. In overleg met het rooms-katholieke kerkbestuur en de gemeente werden twee nieuwe velden aangelegd, Daarbij werd in 1936 voor de somma van 2.000 gulden, een vo or die tijd luxueuze kleedgelegenheid en een overdekte tribune gebouwd, hetgeen door het kerkbestuur werd gefinancierd. De hiernaast atgebeelde foto werd gemaakt bij het afscheid van deken Jacobs. Zittend van links naar reehts ziet u: F. Broers, P. Bleeker, Jan Schouten, A. Loos, N. Starn, C. Rohof, C. E. Starn, S. Blauw, P. Steltenpool, W. Blom en Cor Ursem. Knielend van links naar rechts:

W. Zuiker, F. Schouten, J. Veeken, N. Mooij, N. Broers, A. Comrnandeur, keeper F. Starn, S. Broers, P. Huiberts, P. Ursem, KL Starn en S. Huiberts. De heren links zijn: secretaris Th, Ebbing, B. Mol, P. de Koning en P. Mooij. De heren rechts zijn: Jb. Starn, T. Wit, P. en Th. MoL De voetballers van links naar rechts zijn: P. Kuip, lb. Bakker, Teun Ootes, A. Schouten, deken Jacobs, voorzitter C. Hoebe, B. Loos, P. Schouten, T. Steltenpool en P. Twisk, Op de achterste staan van links naar rechts: S. Bijman, T. Oudejans, C. Commandeur, G. Ligthart, A. Kok, J. Appel, Co Starn, J. Duin, G. Beerepoot en J. Smiers,

24. Dit is "de Graal" rond 1935. Rond de dertiger jaren kwamen vele jeugdverenigingen van de grond zoals de NKJB, de Kajotters en de Graal. De schoolvrije jeugd werd hier opgevangen, waarbij men diverse activiteiten tot ontplooiing bracht, zoals handenarbeid, knutselen, boekbinden, sport, enzovoort, Ter opluistering van de region ale landdagen werden zij veelal ingezet met massale openluchtspelen en spreekkoren, De mensen uit die tijd zullen zich het "Excelsior, alleluja, vooruit" neg levendig herinneren, Op de hiernaast afgedrukte foto treft u de volgende personen aan, Achteraan van links naar rechts: Marie Street, Cath, Commandeur, Alie Rood, Marie Blauw, Annie Schoutsen, Guurtje Bijman, Gre Ooijman, V. Huiberts, Gre Veeken en Marth Stroot. Daarvoor van links naar rechts: Marie Wit, Marie Kooter, Agie Beerepoot, Bets Schoutsen, Mien Zaal, Cor Loos, Aaf Zaal, Annie Roozendaal, Aaf Ridder, Annie Beerepoot, Aaf Ursem, Gre Ligthart, Tony Wijnen, Jo Kooter en Trien Ligthart. Knielend van links naar rechts: Marth Rohof, Tr. Rood, Agnes Kok, Marth Steltenpool, Alie Starn, Lies van Diepen en Nelie Overboom. Zittend van links naar rechts: Marie de Koning, Duw Schouten, Lies Veeken, Riet Appelman, Vera Overboom, Vera Beerepoot, Lies Sjerps, Marth Bos en Aaf Wit.

25. Dit zijn de heren van de "Maria Congregatie" in 1939. 1 J. Romein, 2 P. Kok, 3 N. Mooij, 4 onbekend, 5 A. de Koning, 6 D. Broers, 7 J. Rohof 8 P. Ursem, 9. D. Rohof, 10. T. Steltenpool, 11 D. Laos, 12 B. Ridder, 13 A. Wit, 14 C. Wijnker, 15 N. Peereboom, 16 N. Commandeur, 17 K. Vlaar, 18 S. Sjerps, 19 G. Stam, 20 P. Commandeur, 21 N. Veeken, 22 C. Stam, 23 P. Twisk, 24 J. Duin, 25 J. Veeken, 26 J. Appel, 27 P. van Diepen, 28 P. Schouten, 29 C. van Berkel, 30 S. Blauw, 31 T. Beerepoot, 32 S. Bijman, 33 N. Commandeur, 34 P. Ootes, 35 A. Laan, 36 J. Starn, 37 A. Schouten, 38 A. Kok, 39 H. Ridder, 40 A. Schipper, 41 J. Overboom, 42 N. Blauw, 43 J. Starn, 44 K. van Berkel, 45 N. Blauw, 46 J. Starn, 47 K. Peereboom, 48 B. Laos, 49 P. Beerepoot, 50 onbekend, 51 R. Kamp, 52 C. Hoogewerf, 53 H. Broers, 54 J. Wit, 55 P. Beerepoot, 56 N. Ursem, 57 A. Commandeur, 58 W. Wit, 59 J. Mooij, 60 J. Veeken, 61 S. Ettes, 62 J. Koppes, 63 T. Rood, 64 P. Haakman, 65 F. Smit, 66 M. Huiberts, 67 J. Smit, 68 P. Manshande, 69 C. Wenker, 70 T. Wit, 71 A. Kok, 72 P, Veken, 73 D. Veeken, 74 K. Laan, 75 J. van Berkel, 76 J. Wit, 77 P. Bijman, 78 P. Steltenpool, 79 J. Veken, 80 J. Commandeur, 81 J. Sjerps, 82 onbekend, 83. B. Ridder, 84 C. Wijnker, 85 P. Wijnker, 86 S. Huiberts, 87 W. Blauw, 88 P. Rood, 89 T. Manshande, 90 D. Ligthart, 91 D. Bos, 92 P. Schouten, 93 C. Rohof, 94 J. Zuiker, 95 J. Roozendaal, 96 P. Schouten, 97 D. Mooij, 98 J. Blauw, 99 C. Ursem, 100 F. Schouten, 101 C. Stam, 102 G. Appelman, 103 A. Loos, 104 C. Heddes, 105 F. Broers, 106 S. Rohof en 107 W. Blom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek