Kent u ze nog... de Wognummers

Kent u ze nog... de Wognummers

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4384-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wognummers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

/ I

" 1.'1 J.3. 1 3] 1 t36(371~ <YO)

J: 2 2y- 6: 32 ~1f ?~Y.'" . 'Y

5(;'1 CSrf: ~()(, 3'): ~ ~ 6. 6/6 &3 6f 6'5 6 t~ '6;; ~ Inn ( ... (l

t~ A S 0 r l3J<;Y15(i6'

w~/(o~~&6~ ~8 ~ ~rce~6 fJ J0lJ!J~ lOG I0610/;~~:P-)~

26. Dit zijn de dames van de "Maria Congregatie" in 1939. 1 G. Rohof, 2 G. Bijman, 3 M. Manshande, 4 M, Rohof', 5, 6 en 7: drie onbekenden, 8 A. Haakman, 9 L. Smit, 10 N. Karsten, 11 T. Potter, 12 M. Schouten, 13 A. Wester, 14 B. Ridder, 15 C. Laos, 16 M. Ootes, 17 G. Ligthart, 18 V. Overboom, 19 M. Molenaar, 20 L. Kuip, 21 A. Commandeur, 22 G. op den Kelder, 23 C. Koppes, 24 R. Appel, 25 M. Bas, 26 J. Schipper, 27 T. Smit, 28 A. Beerepoot, 29 L. Goutier, 30. M. Ooijman, 31 T. Ligthart, 32 L. Sjerps, 33 M. Karsten, 34 V. Sjerps, 35 B. Huiberts, 36 D. Schouten, 37 B. Schouten, 38 M. Overboom, 39 A. Schoutsen, 40 M. Laan, 41 G. Starn, 42 A. Koppes, 43 N. Twisk, 44 T. Appelman, 45 A. Ursem, 46 T. Hoogewerf, 47 V. Ligthart, 48 L. Steltenpool, 49 D. van Berkel, 50 V. Smiers, 51 A. Wit, 52 M. Blauw, 53 N. Peereboom, 54 M. Commandeur, 55 C. Smiers, 56 A. Schouten, 57 C. Veken, 58 N. Commandeur, 59 D. Commandeur, 60 N. Beerepoot, 61 G. Heddes, 62 A. Laan, 63 C. Koppes, 64 A. Bijman, 65 L. Vceken, 66 A. Roozendaal, 67 T. Rood, 680. Veeken, 69 N. Laos, 70 N. Overboom, 71 A. Beerepoot, 72 M. Roemer, 73 M. Loos, 74 R. Boos, 75 A. Ursem, 76 T. Veken, 77 T. Bakker, 78 A. Rood, 79 E. Huiberts, 80 M. Wit, 81 S. Beerepoot, 82 G, Wit, 83 G. Broers, 84 deken Jacobs, 85 T. Steltenpool, 86 J. van Berkel, 87 M. Beerepoot, 88 T. Schoutsen, 89 M. de Koning, 90 G. de Koning, 91 M. de Koning, 92 A. Ridder, 93 B. Twisk, 94 A. Broers, 95 A. Mooij, 96 C. de Koning, 97 A. Overboom, 98 T. Twisk, 99 G. Haakrnan, 100 A. Romein, 101 L. Schipper, 102 G. van Maastricht, 103 G. Kuip, 104 A. Zuiker, 105 R. Commandeur, 106 T. Dolle, 107 A. Langeslag, 108 G. Broers, 109 T. de Koning, 110 T. Ootes, 111 G. Smit en 112 M. Bos Pdf.

27. Hier ziet u het afscheid van deken Jonckbloedt in 1934. Op deze foto zien we verschillende afvaardigingen van verenigingsbesturen. We herkennen onder andere aan de diverse vaandels de volgende verenigingen: de rooms-katholieke bond voor grote gezinnen, de Graal, Sparta, het mannenkoor St-Caecilia, de Derde Orde van St.-Franciscus, de rijwielclub, de bouwvakkersbond St-Deus Dedit en de Vereniging der Christelijke Naastenliefde, Ongetwijfeld was de deken geestelijk adviseur van deze verenigingen, die bij vele officiele gelegenheden acte de presence gaven. De dames van links naar reehts zijn Nelie Beerepoot, Jo Kooter en Cath. Veken. Zittend van links naar rechts: burgemeester J. Commandeur Kazn., H. Klaver, G. Kok, C. M. Jonckbloedt, C. Biersteker, C. Bijman en dr. P. J. V. van Wesemael. Staand van links naar rechts: H. Steltenpool, J. Veeken, P. Oates, C. Hoebe, J. Wit, J. Boos, C. Starn, P. Steltenpool, B. Smiers, P. Mooij, A. J. de Koning, Th. Mol, G. Roozendaal, J. E. Terra, P. Groen en C. Oates. Op de achterste rij van links naar rechts: L. Mooij, P. Commandeur, Kl. Schipper, C. Commandeur, C. de Boer, Th. Ebbing, C. Roozendaal en T. Oates.

28. Hier ziet u de societeit "Ons Genoegen" rond 1935. Cafe "De Vier Heemskinderen" aan de tegenwoordige Oude Hoornseweg was een druk beklant cafe aan de toenmalige verkeersweg Medemblik /SohagenHoorn. Op de nation ale rampdag op 2 februari 1953 brandde dit cafe, alsmede de twee daarnaast gelegen boerderijen af. Het op de foto nog zichtbare uithangbord, met daarop af'gebeeld de vier Heemskinderen te paard, bevindt zich thans nog - zij het in gesehonden staat - in her Westfries Museum te Hoorn. In het cafe was, als enige lokaliteit in Wognum, een kolfbaan aanwezig, waar de leden van de societeit "Ons Genoegen" menig gezellig uurtje hebben doorgebracht. Zittend van links naar rechts ziet u: wethouder P. Weeder, W. Speets, Alewijn Ott, Jan Ott, B. Sjoers, A. Winkel en W. de Hart. Staande van links naar rechts ziet u: W. Zwaan, J. Koster, Klaas Dekker, Simon Dekker, A. Helder, onbekend, Jan Pool, Teun Saal en R. Houter. In de deuropening staat vermoedelijk de kastelein.

29. Dit is de Ianfarevereniging "Ons Genoegen" in 1936. Op 18 januari 1922 werd in samenwerking met Spanbroek deze vereniging opgericht, waarbij de school van meester Laout te Wadway als repetitielokaal fungeerde. Bij de opheffing van de school moest men echter naar een andere ruimte omzien en zo kwam men in Wognum in "Het Wapen van Wognum" terecht, waar men ook thans zijn zetel nog heeft. De eerste dirigent, uiteraard een muzikaal talent van eigen bodem, Hannes Starn, wist reeds na een jaar oefenen een eerste concert te presenteren. In 1929 werd een grote fancyfair georganiseerd, hetgeen resulteerde in de aanschaf van petten voor de leden. Tevens werd het korps gedurende zes jaar omgezet in een harmonie, waarna men weer overging tot de huidige vorm, een fanfarevereniging. Knielend ziet u van links naar reehts: Arie de Koning, Arie Commandeur, Thaam Overboom, Willem Twisk (veertig jaar lid), Ab Kok en Piet Twisk (veertig jaar lid). Staande van links naar rechts ziet u: Jaap Wit, Jan Commandeur, Jan Laan (vijftig jaar lid), Arie Wit, Nars Kamp, Piet Bijman, Piet Schult, Nic Veeken, Jan Weel, Jaap Overboom (veertig jaar lid), Cor Hoogewerf (veertig jaar lid), dirigent Piet van Westen, Arie Boos, Koos de Koning, Bruno Kochanowski, Toon Schipper, Henk Ridder, Dirk Commandeur, Jan Commandeur, Jan Twisk, Arie Kok, Simon Kok en Cor Ridder.

30. Hier ziet u de Westfriese Volksdansgroep in 1940. Rond 1935 werd een volksdansgroep opgericht, onder leiding van kapelaan Th. W. Klepper. Twaalf dames en heren in Westfriese kleding: gouden kappen, hullen, bloedkoralen, sierspelden, beugeltassen, kruis en ketting, Aan de mook zien we de toenmalige dirigent van "Zang en Vriendschap" de heer Klaas Schipper. De dansparen: knielend van links naar rechts:

B. Schoutsen, A. Boos, A. Ursem, P. Twisk, muzikant Kl. Schipper, L. Veeken, N. Commandeur, L. Sjerps en A. Kok. Staande van links naar rechts: A. Beerepoot, C. Hoogewerf, A. Wit, P. Beerepoot, M. Steltenpool, J. Veeken, V. Overboom, W. Twisk, V. Beerepoot, Jac, Sjerps, Tr, Hoogewerf', P. Steltenpool, N. Twisk, Jac Veeken, Tr, Potter en Nic. Veeken,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek