Kent u ze nog... de Wognummers

Kent u ze nog... de Wognummers

Auteur
:   J.P.M. Groot
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4384-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wognummers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Hier ziet u de korlbalvereniging in 1936. Het korfbalspel wordt in deze regio al in geen jaren meer beoefend. De hiernaast afgebeelde korfbalvereniging werd opgericht door het bestuur van de Graal. Men speelde daarbij tegen naburige verenigingen. De heer Bernard Loos, wijd en zijd in de regio bekend als gymnastiekleraar, verzorgde de training. Zittend van links naar rechts: Bets Schoutsen, Marth Steltenpool, Marie Wit, Annie Tromp, Rika Boos, Mien van Ostende, Aaf Ursem, Annie Roozendaal en Guurt Veeken. Knielend van links naar rechts: Anne Laan, Jo Kamp, Tine Steltenpool, Afie Beerepoot, Nelie Beerepoot, Gon Wit en Corrie Loos, Staande van links naar rechts: Jo Kooter, Vroon Ligthart, Afie Schouten, Cath. Veken, Gree Broers, Mina Commandeur, Jo Schoutsen, Geer de Koning, Marie Blauw, Tony Wijnen, Gree Roemer en trainer Bernard Loos.

32. Dit is de "Vereniging Volksvermaak Wadway" in 1936. Deze nog steeds bestaande vereniging organiseert jaarlijks de kermis te Wadway, waarbij de traditionele gecostumeerde voetbalwedstrijd een hoogtepunt vormde, Onder voorzitterschap van de "President van de Republiek Wadway", de heer Cees de Boer, verzorgde het bestuur voor iedere leeftijdsgroep de nodige attracties, waarbij de oude spelletjes uit vroeger jaren bleven voortleven: katknuppelen, zaklopen, hoepelen, blokjes rapen, haal de trein, koekslaan, koekhappen, kruiwagen-, manden- en hemdenrace, balgooien, enzovoort, Voor de kinderen van de leden bestond verder gelegenheid am gratis van de zweefmolen gebruik te maken, terwijl voorts ijs beschikbaar werd gesteld. Knielend van links naar rechts: Ben Mol, Kl. Vlaar (eigenaar "Stoamboot"), Jan Groot, Thames Bijman, S. Koomen, Piet Eitjes, Jan Twisk en G. Hoek. Staande van links naar rechts: Jan Berkhout, Foeke Louwsma, president C. de Boer, C. Blauw, Jan Dekker, Kl, Nipshagen, Jaap Appelman, Cees Huiberts, Piet de Boer, Dirk Rohof, C. Appelman, Cor Sjerps, Jaap Appel en Cor Blank.

33. Dit is de ijsclub in 1929. Hiernaast ziet u het krachtige bestuur van de ijsclub afgebeeld, dat met groot doorzettingsvermogen en ondanks aile tegenslagen aan de Oude Gouw een ijsbaan in stand wist te houden. Deze ijsbaan genoot regionale belangstelling en muntte uit door zijn geweldige sfeer, vooral 's avonds. Op de verlichte baan, een primeur voor die dagen, speelde het draaiorgel van de hier in Wognum wonende kermisexploitant P. Oudejans en zorgde de koek- en sopietent (geexploiteerd door Jan Man uit de Leekermeer) voor veel gezelligheid. De belangstelling voor een kop hete ehoeolademelk voor vijf cent bij de roodgloeiend staande salamanderkaehel was bijzonder groot. De vier op de voorgrond van links naar reehts zijn: Herm. Jonker, Piet Veken, Elias Appel en directeur van de kaasfabriek A. Talsma. Op de aehtergrond staan: tweede van links Jan Konijn en Van Vliet als vierde.

34. Dit is de "Nuts Gymnastiek Club" in 1937. Met financiele steun van de "Maatschappij tot Nut van het Algemeen" te Wognum werd op 5 november 1935 de N.G.C. opgericht voor de tijdsduur van negenentwintig jaar, Het oprichtingsbestuur bestond uit de volgende personen: Cor Feller, Kobus v, d. Zel, Piet Houter, Annie de Winkel en Marie Dekker. In 1964 werd de naam gewijzigd in W.G.c., de "Wognumse Gymnastiek Club". De heren van links naar rechts zijn: C. Feller, C. Baas, W. Schuijt, J. Winkel, J. Dikstaal, C. Jongewaard, L. Bruin, J. Worp, K. Houter, W. Zwaan, H. Kuiper, K. Stammes, J. Baas, C. Bruin, P. Piersma, R. Talsma, P. Houter, C. Dekker en J. Doets, De dames staand van links naar rechts zijn: D. Houter, D. Kinderman, M. Coevert, A. Houter, A. Zwaan, N. Broekhuijzen, M. Kooijman, T. Winkel, C. Piersma, N. Zwaan, T. Kuiper, A. de Winkel, B. Weerder, N. Man, M. Dekker, J. Jonker en G. Doets. Knielend van links naar rechts zijn: A. Hauter, D. Klomp, D. Oosterling, M. Klok, ? Kuipers, J. Broekhuizen, A. Jonker, C. Louwsma, A. Coevert, B. Keulen, W. Talsma, C. Warp, W. Kooijman, G. Houter, C. Dikstaal, J. Worp en K. de Winkel. Zittend van links naar rechts zijn: T. Langereis, R. Hauter, A. Saal, M. Hoogkarspel, A. Jonker, A. Louwsma, A. Zwaan, ? Beek, M. Balk, C. Broekhuizen, T. Jongewaard, A. Saal Tdr., N. Hage, G. Zwaan en Tr. Weeder.

35. Hier ziet u toneelvereniging "De Oefenschool" in 1936. In het najaar van 1866 werd onder het motto .Leren is onze Lust" de tegenwoordige toneelvereniging opgerieht in de vorm van een rederijkerskamer. Het toenmalige cafe "De Eendracht" op de hoek van de Nieuweweg en de Oosteinderweg werd als domicilie gekozen. Toen dit niet meer mogelijk was is men overgegaan naar het in 1953 verbrande cafe "De Vier Heemskinderen'. Bij de brand gingen alle bezittingen, requisieten en decors verloren. Sindsdien is de vereniging gehuisvest in cafe Starn aan de Raadhuisstraat. Op de foto ziet u de jubilerende vereniging bij haar zeventigjarig bestaan. Zittend van links naar rechts: A. Kamp, J. Oosterling (regisseur), C. Hemmer (voorzitter), Jb, Klomp (penningmeester) en J. Bakker. Staand van links naar rechts: D. Weeder (secretaris), Jb. Helder, M. Dekker, A. Houter Zdr., A. Hauter Jdr., A. de Winkel, Tr. Pijper en J. Jongewaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek