Kent u ze nog... de Wolvegasters

Kent u ze nog... de Wolvegasters

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Weststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0166-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wolvegasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Dit is een foto van het jubileum van de gymnastiekvereniging "ARENA" in 1919 tijdens het vijfendertigjarig bestaan. Leden van deze gymnastiekvereniging brachten, ter gelegenheid van dit jubileum, een voor dit feestelijk gebeuren gemaakte revue op de planken. Van links naar rechts: Reitze van der Hoef, Jan Bijl, Paules Paulides, Klaasje Kastelein, Fr. de Boer, Jan Groen, Ruurdje Nijdam, Louwi v.d. Hoef, Coba Jonkers, Jikke Speckman, Jantje Groen en Marten Slager (op de fiets als aap verkleed).

12. De winkeliersvereniging H.N.I. maakte in 1938 een reisje naar Hilversum voor het bezichtigen van de AVRO-studio, waarna men een bezoek bracht aan de luchthaven Schiphol. Deze foto werd genomen bij het AVRO-gebouw. Van links naar rechts: Jacob Zwikstra, H. Schraa, Th. Lodewijk, Joh. van Schoot, Paules Paulides, Hermannes Westerhof, Sijbrand van der Meulen, Sietse van der Wal, Jeep Heida, C. Plaatsman, Binne van Dijk, Tiemen van Eerten, J. Koopman, Steven Brandsma, Theo Popma, Gerrit Ponne, Albert Bosscha en Joop Visser (zittend voor).

13. Op deze foto van ongeveer 1925 zien we de christelijk gereformeerde vrouwenvereniging. Na de bijeenkomsten gedurende de wintertijd willen ze er graag wel eens een dagje tussen uit. Ze hebben een bustocht gemaakt en als herinnering aan die dag werd er een foto gemaakt. De eigen namen van deze getrouwde dames zijn niet bekend. De hierbij vermelde namen zijn die van hun echtgenoten. Achterste rij van links naar rechts: de dames B. de Vries, T. de Boer, W. de Boer, onbekend, E. Kuipers, H. Koopman en K. Wierda. Staande daarvoor: W. Schaper, onbekend, P. v.d. Hoef, onbekend, H. Kremer, J. van der Veen en J. de Goede. Zittend op de volgende rij: de dames W. V.d. Meer, J. Zoer, onbekend en S. Visser. Vóór, zittend: de dames R. Woudstra, Tj. Lubberts en B. v.d. Meulen. Op de achterste rij tenslotte buschauffeur-eigenaar Lammert de Koe.

14. De gereformeerde zangvereniging "SOLI DEO GLORIA" van omstreeks 1925. Een gemengd koor, dat zich in hoofdzaak bepaalde tot het zingen van godsdienstige, kerkelijke liederen, en dat zijn medewerking verleende bij verschillende kerkelijke bijeenkomsten. Achterste rij van links naar rechts: de dames T. Woudstra, A. Dijkstra, J. Sleyt, A. Koning, M. de Boer, A. Kingma en J. Spoelstra. Daarvoor de dames: H. Dijkstra, H. Snijder, S. Kuipers, H. Oosting, C. Wijnia, N. de Jong, S. Groen en G. van der Veen. Zittend de heren: E. Kuipers, F. Visser, J. Visser, G. Visser, G. Dijkstra en J. de Boer. Daarvoor de dames: J. Douma, W. Heida, H. Dijkstra, M. Woudstra, H. Douma, V. Numan en T. Spoelstra. De heer staande rechts: is niet bekend. Waarschijnlijk is hij de directeur en onderwijzer van de gereformeerde school.

15. Kleuterklassen van de Nutsbewaarschool werden op deze foto vereeuwigd. Dit was destijds de enige kleuterschool ter plaatse. Van links naar rechts de bovenste rij: Jopie de Boer, onbekend, Louwie Postma, Anne Flokstra, Jan Wijnstra, Fré Dijkstra, Herman Bultsma, Herman Keetman en Willem Keetman. Tweede rij: Sampie Delmonte, Willern Postma, Alle Grafhorst, Klaas Wijnstra, Hendrik van der Veen, Jan Oosten, ? Groen, Hildebrand Hoekstra en J. Jonkers. Derde rij: Germ Postma, Miehiel Peereboom, Anna Gevers, Catherina Gevers, Mina Gevers, onbekend, Johanna v.d. Akker en Pietertje de Lang. Onderste rij: Frieda Bultsma, Grietje Bultsma, Marietje v.d. Akker en J oukje Hoekstra. Links: de kleuterleidsters mejuffrouw J acoba de Jong en mejuffrouw C. Peereboom. Rechts: kleuterleidster Jantje Peereboom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek