Kent u ze nog... de Wolvegasters

Kent u ze nog... de Wolvegasters

Auteur
:   J. de Boer
Gemeente
:   Weststellingwerf
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0166-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wolvegasters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Het Wolvega's gemengd koor werd opgericht in 1903 en heeft ruim vijfentwintig jaar een belangrijke plaats ingenomen in het toen bloeiende verenigingsleven in Wolvega. In totaal werden veertien prijzen behaald op de vele zangconcoursen waaraan werd deelgenomen, waarvan acht eerste en ereprijzen, meestal in de eerste afdeling. Onder leiding van de heer Joh. Paulides werden de meeste prijzen gewonnen. Tweemaal organiseerde de vereniging een nationaal zangconcours, in 1913 en 1928, met deelname van ongeveer 1200 zangers en zangeressen. Na 1930 kwamen er moeilijkheden met de bezetting der partijen, en na een sluimerend bestaan werd in 1940 besloten tot opheffing van het koor. Op deze foto van het koor, toen onder leiding van de heer B. de Lang, zien we: eerste rij boven: Hans van der Hoef, Sieger Hofstee, B. van der Hoef, Joh. Tinholt, Jan Paulides, F. Speckman, Fr. de Boer, Jan de Boer, H. Homan, D. Leenes achter Homan en Jo Speckman. Op de tweede rij onder anderen Tj. Oppersma, Jansje Gouma, Geesje Gouma, Jo Rotgans, Geesje Tinholt en Aaltje Oppersma. Onderste rij: Pietje Slager, L. van der Veen, Jo Rusch, Fr. Slager, B. de Lang, Roza Kemme, G. v.d. Hoef, G. Buitendorp en Jacoba de Jong.

17. Dat het Wolvega's gemengd koor zich niet alleen bepaalde tot de gewone koorzang, doch ook wel eens met ander werk op de planken kwam, bewijst deze foto. In april 1908 werd namelijk de kleine zangoperette "De jaargetijden des levens" door het koor voor het voetlicht gebracht. De tekst was van mejuffrouw P. Hagedoorn en de muziek was gecomponeerd door de directeur van het koor, de heer Van der Glas. Bovenste rij van links naar rechts: Gerlof Woudsma, onbekend, onbekend, Sierd van der Veen en Jan Paulides. Op de tweede rij: Grietje Ponne, Wietske Brouwer, Froukje Slager, Tjitske Oppersma, Wiebe Westerhof en Grietje van Veen. Daarvoor staande: Jacobus Paulides, Hiltje Paulides, Minke Westerhof en Sieuwke de Jong. Vooraan: Berend van Dijk en Jeltje Schulting. Rechts staat directeur Van der Glas.

18. Ook de christelijke muziekvereniging "Euphonia" is van de partij! Omstreeks de eeuwwisseling bestond in ons dorp reeds een christelijk muziekkorps dat evenwel geen levensvatbaarheid bleek te hebben en na enkele jaren moest worden opgeheven. Een onvoldoende bezetting was hiervan de oorzaak. In 1927 werd "Euphonia" opgericht en in de loop der jaren heeft dit fanfarekorps op verschillende, door de Christelijke Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen uitgeschreven concoursen, flinke successen behaald, ook in de hoogste afdelingen. Op deze foto van ongeveer 1935, zien we van links naar rechts, zittend: A. de Jong, G. van der Meulen, M. Hoekstra, directeur W.K. van der Glas, S. de Jong, J. Muurling en het zoontje van Oostindië. Eerste rij staande: L. ten Wolde, A. Koopman, P. Hofstra, Th. Koopman, P. Vader, Tj. de Jong, E. Oostindië, P. Lantinga, J. Bakker, H. Mulder en J. Sijtsma. Tweede rij staande: H. Eigelaar, L. Mulder, H. Koopman, J. Hempel, J. Visser, C. Biersma en K. van der Wal.

19. Dit is een foto van de torenwacht, gemaakt in 1939, het jaar waarin de dreiging van een tweede wereldoorlog steeds naderbij kwam en waarin de mobilisatie van onze weermacht een feit werd. De Wolvegaster hervormde kerk, in de volksmond ook wel "de kerk op de hoogte" genoemd door de bouw op een kunstmatig aangebrachte heuvel, had op vrij grote hoogte een royale omgang, waardoor een ruim uitzicht naar alle kanten mogelijk was. Eventuele militaire vliegtuigen van onze oosterburen konden dus waargenomen worden en aan militaire instanties worden doorgegeven. Daarvoor was deze torenwacht ingesteld, bestaande uit niet dienstplichtige burgers. Commandant van deze groep was de heer A. Bosscha. Toen de oorlog uitbrak moest deze wacht zich terugtrekken via de Afsluitdijk naar Alkmaar. Na veertien dagen werden de mannen door de Duitse krijgsmacht vrijgelaten. Van links naar rechts, vooraan zittend: Willem Wagter, Klaas Wierda, Johannes van Veen, Gerrit Ponne, Albert Bosscha, Wiebe Dijk, Marcus Hoekstra, J. Hento en Kees Biersma. Staand: Johannes Klijnsma, S. Steensma, Wieger Menger, P. Hofstra, Pieter van der Hoef, Jan van Schoot, Jan Kruiper, Hennie Kruiper, Foppe Visser, T. Lolkema, P.J. Datema, ?Kamscheur en Piet Bosscha.

20. In september 1923 werd in het Tuindorp een nieuwe school geopend. Het werd de tweede openbare lagere school in Wolvega, Tot hoofd van deze school werd benoemd de heer J.H. Warning, tot onderwijzer de heer G. Kuipers (later hoofd van deze school), en tot onderwijzeres mejuffrouw H. Krediet. Op de foto uit die tijd zien we een groep leerlingen van de laagste klassen. Achterste rij, van links naar rechts: onderwijzer G. Kuipers, Marten Veen, Jan Zwart, Sjoerd Korf, Tjipke Douma, Tiemen van der Veen, Jan Oosten, Jan Troost, Gerrit van Dijk, mevrouw Warning en de heer J.H. Warning, Middelste rij: onbekend, Alie Korf, Roelofje Nijholt, Margje Zwolle, Anneke Oosterhof, onbekend, Boukje Weyer, Ineke Warning (dochtertje van de heer Warning), mejuffrouw H. Krediet, Fokje van der Heide, onbekend, Grietje Koopman, onbekend en Koopman. Voorste rij: Jan van der Heide, Fré Oosterhof, Jan Nijholt, Geert Vledder, Johannes de Boer, Tijmen Dijkstra en Fré Dijkstra,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek