Kent u ze nog... de Wormers deel 1

Kent u ze nog... de Wormers deel 1

Auteur
:   I.P. Kuijper
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1175-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wormers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Kent u ze nog, de Wormers? De Wormers uit het begin van deze eeuwen tot de jaren veertig? En kent u nog de scheldnamen, die reeds in de vorige eeuw de Wormers werden toegeroepen? "Boonpeulen", "stienegooiers" of "uilen", welke laatste naam ze met de Jispers deelden? Deze drie scheldnamen zijn vrijwel in de vergetelheid geraakt, maar wwèl in gebruik is nog de bijnaam "nazeretters" (nee, niet Nazareners, dat zou een profanatie (kunnen) betekenen! ) en de hemel weet door wie en door wat Wormer in de laatste decennia "Nazareth" (Nazeret) wordt genoemd!

Dit boekje is bedoeld om de Wormers van nu een beeld te geven van ons dorpsleven uit een voorbije periode, maar vooral ook om de oudere en oud-Wormers nog eens hun plaatsgenoten van toen in de herinnering terug te laten komen. Bekende en minder bekende, maar van wie tal van nakomelingen - en zeker van die "ras-echte" en "hokvaste" Wormer' families - het nu veel grotere dorp nog mede bevolken.

Velen zullen daarom, naar wij hopen, vreugde aan dit werkje beleven, doch ook zullen er mensen zijn die vervuld raken van weemoedige gedachten. Want van vele dezer foto's zijn de meeste daarop vereeuwigde personen, sommigen op hoge, maar helaas ook een aantal op jeugdige of betrekkelijk jeugdige leeftijd heengegaan. Op méér dan één pagina komen we soms dezelfde namen tegen. Dat zijn bekende namen in ons dorpsleven. Figuren of families die hun stempel hebben gedrukt op geestelijk, cultureel of sportgebied. Zoals bijvoorbeeld de families Luttik, Schoute, Ofman, Grandiek, Koster, Hessels, Kuijper, Fritz, Blank en vele andere.

We zien een groepje leerlingen van de "gemeenteschool", waarop katholiek en niet-katholiek eendrachtig bijeenstaan. 't Was de enige school in Wormer. Alleen de gereformeerden ontbreken, want die gingen naar de school met de bijbel in Wormerveer. In 1911 kwam de rooms-katholieke school, in 1921 de tweede openbare lagere school (die.school west" ging heten en waardoor de "gemeenteschool" voortaan.school oostwerd genoemd) en in 1923 verrees de school met de bijbel. We zien nog eens - hoog gehoed - burgemeester Dirk Kooiman, die veel-heeft bijgedragen tot de bloei van onze gemeente en later burgemeester van Purmerend (in 1919) en lid van de eerste kamer der staten generaal zou worden. Opvolger werd zijn neef Pieter Kooiman, onze gemoedelijke en eenvoudige burgervader, aan wie we alleen maar vriendelijke herinneringen bewaren.

We zien ook een groepje van onze volijverige (en bekwame! ) vrijwillige brandweer, waarvan we jammer genoeg geen oudere foto met de ,wester" enooster'handbrandspuiten konden bemachtigen. In het korte bestek, dat ons in dit boekje is uitgemeten mogen we helaas geen aanspraak op volledigheid maken, doch een voornaam deel van ons dorpsleven van voorheen werd in beeld gebracht. Dank zijn wij verschuldigd aan de heren K. Luttik, H. Schoute, N. Schoute, P.J. Rem, C. Blank en anderen, die ons hielpen bij het herkennen van vele op de foto's voorkomende personen. Dat toevallig juist van de oudste foto alle namen bekend zijn is te danken aan de vader van schrijver dezes, die zelf als achttienjarige jongeman op de foto staat en nog bij zijn leven alle medewerders aan de operette heeft genoteerd. Dat verder niet alle vereeuwigde personen werden herkend zij ons vergeven.

1. De operette "Franchimont de Marskramer" werd in 1900 vier maal opgevoerd.drie maal in ,,'t Moriaanshoofd" te Wormer en één maal in "Het Wapen van Knollendam" te Oostknollendam, door de Wormer' zangers en toneelspelers. Achterste rij van links naar rechts: H. Hartog, M. Bas, G. Battem, C. Veken, P. Waal, T. Roos, W. Veken, K. Bleeker, N. Andrea, T. Battem, K. Waal, D. de Vries, J. Dik, G. Schoute; C. Molenaar en P. Kuijper, Tweede rij van links naar recht: J. Hartog, .lb. Rem Gbzn., K. Schoone, G. Bakker, J.J. Bakker, A. Luttik, J. Woud, ? Woudt (Wormerveerder), T. Leeuwerink, T. Nanning, dirigent S. Kaper, Jb. Slooten en C. Mulder. Zittend: A. Bierenbroodspot, G. Luttik, A. Schoute, J. Roos, M. Veken, W. Rem en K. Witbaard; achter de tafel: N. de Groot, T. de Ruijter, J. Jongens en G. de Vos; vóór de tafel: W. de Vries; naast de tafel rechts: D. Luttik en Jb. Groot.

2. De Algemene Hengelaarsbond afdeling Wormer omstreeks 1907. Van .links naar rechts staande:

K. Wester, gemeenteveldwachter H.J. van Linge, J. Piet, P. Minke, Jb. Conijn, C. van Dornmering, B. Rozerneijer, N. Andrea, N.N., C. Heijn, IJ. Luttik, E. Kramer, J. Besse, C. Meijer, N.N., P. Waal, M. Koeman, A. Schoute, J. Schouten, C. Bleeker, K. Smit, H. Bos jr., H. Bos sr. en Chr. Best. Zittend midden: W. Woud, K. Wittebrood, N. Schoute, D. Pot, C. Battem, C. Kox, Jb. Veken en J. Wittebrood. Vooraan: N.N., N.N., P.E. Kramer, H. de Ruijter, P. Bleeker en een onbekende.

3. De familie Ofman (een bekende Wormer' familie) in 1908. Achter: J. Ofman (later onder andere lid van de gemeenteraad en leidend figuur in het verenigingsleven), G. Ofman-Schoute, H. Ofman, G. Ofman (later Luttik-Ofrnan) en A. Ofmàn (later De Ruijter-Ofman). Midden: de ouders G. Ofrnan-Kijning en J. Ofman sr. Voor: grootmoeder L. Kijning- de Wit uit Krommenie, K. Ofman, A. Ofman (later Duijnmeijer - Ofman) en E. Ofman (later Hart - Ofman).

4. We zien een groep leerlingen van de tot 1911 enige school in Wormer.Op deze foto uit 1908 staan, van links naar rechts, bovenaan: J. Emmer, K. Jongens, J. Kelder, H. Rozemeijer, H. Grandiek en C Grandiek. Tweede rij: M. van Saane, C. Heijne, D. Schoute Jbzn., P.Grandiek, H. Schoute, NN., G. Grandiek en? Koster. Derde rij:? Koster, J.Eenhoorn, A. Langewis, K. Langewis, M. Waal, A.Luttik en M. Rem. Zittend: ? Koster, L. Langewis, E. Grandiek, G.Kelder, P.J. Rozemeijer, P.J.Rem en A. van Saane. Geheel rechts staat meester Gb.Kramer.

5. Overbekend in Wormer was de famillie Michlenbrink, wonende in een klein houten huis naast de rooms-katholieke kerk. Op de foto, die uit omstreeks 1910 dateert, staan van links naar rechts: vader Cornelis (pluimveehouder, voornamelijk eenden), Agatha (Aagje) na de communie, Piet er (Piet), gedurende tal van jaren organist van de rooms-katholieke kerk en bode van het algemeen ziekenfonds "Wormer en Omstreken" en Maria (Mietje), kosteres van de rooms-katholieke kerk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek