Kent u ze nog... de Wormers deel 1

Kent u ze nog... de Wormers deel 1

Auteur
:   I.P. Kuijper
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1175-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wormers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. "Buurten" in de Eendrachtstraat (1924). Zittend op de stoep links: W. Appel, J. Teel en lb. Schoute JJzn. Staande: G. Duits, A. Knijn-van Ederen en D. Schram. In de deur van boven naar beneden: A. Schoute-Luttik, G. Ofrnan-Kijning en G. Luttik-Ofman, Zittend rechts: A. DuitsMeiins

17. De kinderen van toen ("O.S.W."-feesten 1925 ... ) en de grootmoeders en grootvaders van nu (1972) Groep leerlingen van de openbare school. De onderwijzers zijn W. van de Kappelle en J. Ditmars.

18. Fanfarekorps "Eensgezindheid" in 1925. Bovenaan: K. Battem, lb. Rem Gbzn., R. Loos (gesneuveld in dienst van de Internationale Brigade tijdens de burgeroorlog in Spanje), B. Daenen, F. Kerkhoven, J. Kuyt, P. Kerkhoven, P. Waal, lb. Leeuwerink en Jb. van 't Hof. Tweede rij: F. Daenen, C. Vens, W. Huijsrnan, Jb. Rep, C. Minke, A. Hessels, K. van 't Hof, H. Havik, P. Vels, C. Huijsman en J. Klopper. Derde rij: J. Zwart, W. Hessels, N. Stam, P. Groot, G. Besse, G. Duits, I. Kelder,? Rem, Th.J. Hessels, B. Zaal, D. Schoute Jbzn., S. Klopper,? Rem, J. Roos, J. Stam, lb. Klopper en L. de Vries. Vierde rij: erelid lb. Molenaar, erelid M. Koster, erelid dr. J.A. Noordanus, erevoorzitter burgemeester P. Kooiman, dirigent H. Schaar, G. Kuyt, C. de Haan, J. Volger, T. Battem en erelid G. Grandiek.

19. Het bestuur van de coöperatieve Boerenleenbank bij het vijfentwintig-jarig bestaan op 4 oktober 1927. Staand: H. de Leeuw, K. Schoenmaker err A. Kramer. Zittend: D. Wakker, A. Meiier. Gb. Kramer en J. Schoenmaker.

20. Opening van de speeltuin in 1928. Het steeds toenemende verkeer eiste voorzieningen ter beveiliging van de Wormer' jeugd. Door een zeventiental ingezetenen werd een speeltuinvereniging opgericht, waarvan het ledental in korte tijd tot enkele honderden steeg. Mede dank zij vrijwillige arbeid van een flinke groep leden kon in 1928 een prachtige speeltuin in gebruik worden genomen. Overheid en besturen van zusterverenigingen in de Zaanstreek gaven daarbij blijk van belangstelling.Vooraan zit het bestuur: J. Houtman, LP. Kuijper, O.J. Hagtingius, J. Ofman, W. Carnmel, J. Kamp en RW: Heijne, Daarachter onder anderen: wethouder G. de Vries (met bolhoed), wethouder D. Louw (met wandelstok), daartussen onderwijzer W. van de Kappelle, burgemeester P. Kooiman, gemeentesecretaris J.N.H. Schippers, mevrouw Kooiman-Stapel, mevrouw en de heer J.A. Allan, "dorpsdichter" M. Koster en dominee Hopster. Achteraan staat een groepje verdienstelijke werkers, waarbij onder anderen: D. Laan, K. Ploeger, C. Kuyt, Th. Ammeraal, F. Hekelaar, J. Fritz, J.M. Reyven, W. Leegwater, P. de Groot, B. Rozemeiier en W. Jongert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek