Kent u ze nog... de Wormers deel 2

Kent u ze nog... de Wormers deel 2

Auteur
:   I.P. Kuijper
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1022-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Wormers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Gezien de medewerking die we van velen mochten ervaren (waarvoor onze hartelijke dank), blijkt dat er belangstelling bestaat voor meer van die "oude foto's" van mensen uit ons dorp.

Wie of wat de Europese Bibliotheek er toe heeft gebracht om de series "in oude ansichten" en "Kent uze nog ... " het licht te doen zien, moge ons onbekend blijven, één ding is zeker en wel dat ze er toe bijdragen de interesse voor de eigen plaats en wat daar vroeger geschiedde wakker te schudden en vast te houden. Een loffelijk streven alzo, dat waardering verdient. En het succes ervan bewijst dat het idee goed is geweest.

Het doet ons daarom genoegen om, naast het derde deeltje van "Wormer in oude ansichten", het tweede deeltje van "Kent u ze nog ... de Worm ers" te kunnen aanbieden, in de hoop dat beide boekjes hetzelfde onthaal ten deel mogen vallen als de drie vorige boekjes over het oude Wormer. Dit boekje bevat onder meer een paar foto's waarop vele niet-Wormers voorkomen, onder andere een personeelsfoto van de Koninklijke Pellerij "Mercurius", die zulk een integrerend deel van ons dorp uitmaakt dat we meenden u deze opname niet te mogen onthouden. Het grote fabrieksgebouw aan de Veerdijk is bij iedereen bekend en ook vele niet-Worm er personeelsleden zullen bij diverse Wormers geen onbekenden zijn. Bewaard is gebleven een loonstaat uit het begin van deze eeuw, waarop de namen van negentien Mercurius-arbeiders voorkomen, die te zamen over de desbetreffende week, inclusief hun in totaal dertig overuren, de "kapitale" som van ruim f 124,als loon ontvingen! Een andere foto is uit een episode voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog, tijdens de mobilisatie in 1939. Alle vier daarop voorkomende Wormers hebben 't, althans die oorlog, overleefd.

Ook nu komen er weer verschillende foto's in voor waarop de afgebeelde personen niet allen zijn herkend. Niettegenstaande alle moeite die wij daarvoor deden, konden wij ze niet allen genoemd krijgen. Zelfs wèl herkende mensen, die er op voorkomen en die nog in het land der levenden verkeren, wisten van de metgezellen van toen niet meer wie ze waren. Jammer, maar deze moeilijkheid ontdekt men pas wanneer men er mee geconfronteerd wordt. Mogen wij het daarom

aan de ouderen van nu overlaten om te trachten uit de jongeren van toen verdere bekenden te ontdekken?

Deze pogingen zullen er naar onze mening toe bijdragen om aan deze uitgave voldoening te beleven.

1. Het personeel van de "N.V. Koninklijke Pellerij Mercurius v/h Gebroeders Laan" aan de Veerdijk te Wormer (1918). De meesten zijn Wormerveerders, maar voor onze oudere lezers is het misschien aardig om de Worm ers er "uit te plukken": onder anderen C. Kuijper, N. Volger, L. Romkes, P. Waal, C. Smit, Joh. Kee, N. Kuijper, K. Meijn, A. Prins, Jb. Klopper, D. Jongens, J. Kuijt, W. Kooij, N. Mol, A. Rozemeijer, P. Kee en J. Koerse.

2. Tijdens de mobilisatie in 1939. Achteraan, derde en tweede van rechts, P.G. Bloem en L. Blom. Vooraan, eerste en tweede van links, J. Visser en Jb. Leeuwerink.

3. Toen de Zaanbrug nog een tolbrug was, omstreeks 1930. We zien hier brugwachter/tolgaarder Bruijn. Naast hem staat Oly, die ook olieman was.

4. Vol trots voor het nieuw gebouwde huis. Van links naar rechts: mevrouw Hartog-Medemblik (bij alle Wormers van toen bekend als "Kee Medemblik"), G. Dekker, mevrouw Dekker-Hartog, D. Dekker, K. Dekker en J. Dekker.

- -

~ - ---~-:.. < "':--:::.

5. Van links naar rechts: rijksveldwachter D.J. Hagtingius (standplaats Warmer), de Wormerveerse agent Nierneijer en Warmers veldwachter K. de Boer. Een foto uit de jaren dertig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek