Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1

Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1773-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

21. In de erisistijd, een term die ouderen onmiddellijk verwant aehten aan de jaren tussen 1930 en 1940, kwamen de mensen niet zo gauw naar de fotograaf. Vaak kwam de fotograaf naar de mensen. Eerder trouwens al, want deze twee foto's op een pagina zijn in 1926 gemaakt. Het precede was simpel. De fotograaf zette een aantal kinderen bijeen en maakte aan de moeders bekend dat hij binnen korte tijd terug zou komen en dat er bestellingen konden worden gedaan. Op die manier zijn hier en daar honderden kindergroepen op de kiek gegaan. De kleinste groep poseerde zo te zien in het najaar of in de winter; het moet wel koud zijn geweest. En het deed er niet toe wat je op het hoofd had, een te grote pet, een studentenpussie of een wat vreemd uitgevallen hoedje. Ais je maar wat op je hoofd had. De jongen met de fiets (welk een rijkdom! ) is Jaap Meijnen. Na hem komen Cor Steding, Klaas Rem, Aagje Klopper met voor haar Pietje Steding, Marie Jong, Aagje Voogd, Barend IJskes Dzn., Aagje Rem en Siem Bosschieter. De kinderen stonden op het Sehapenpad, een toen knus straatje dat later is opgegaan in de Zeemansstraat.

De andere kinderen stonden en zaten breeduit op het Hanenpad. Vermoedelijk in de zomer, want er zijn geen jassen, petten en mutsen ziehtbaar. Ja toeh, drie petten! Staande van links naar reehts: Kees Visser, Rinus Prins, Siem Eenkhoom, Daan van Oostenbrugge, Henk Bakker, Mien van Berge, Nel Waring, een meisje Stad, Henk Siffels, Hannie Siffels, Hannie van Bergen, Mien Hoorn, Annie van Veldhoven en Trijntje Ouwejan. Zittend: Jan Prins, Mien Visser, Maarten Prins, Maarten van Oostenbrugge, Trien en Piet Heijnis, Christina Eenkhoorn, een meisje Valk en drie meisjes De Vos.

22. Bode H.G. van Wijngaarden beschikte in 1924 nog niet over auto's. Hij ging op de Dam op de foto met twee van zijn transportmiddelen. Hij staat links op de foto. Achter de wagen op de voorgrond staan, van links naar rechts: Jaap Kruijver, zoon Henk van Wijngaarden, zoon Toon van Wijngaarden en Arie Bleeker, allen personeelsleden van bodedienst Van Wijngaarden (Zaanstreek-Amsterdam). Elke dag met de Zaandammerboot naar de hoofdstad waar, met medewerking van een lantaarnopsteker die overdag tijd genoeg had, de goederen werden besteld in Amsterdam, maar het moest weI allemaal te voet gebeuren, zo ook in de Zaanstreek tot aan Krommenie toe. De mensen hebben vroeger, in vergelijking met nu, zo wat afgewroet om aan de kost te komen. Later kwamen de auto's, onvermijdelijke hulpmiddelen voor tal van zaken, ook voor de expediteurs. De bodedienst op Amsterdam van de firma Van Wijngaarden heeft jarenlang bestaan, met het bestelhuis aan de Herengracht later aan de Czarinastraat. Een aantal jaren geleden is de bodedienst opgeheven en is het bedrijf overgegaan op transport in alle richtingen en met alle soorten goederen. De stichter van de zaak kwam uit Vinkeveen. Hij was knecht bij Roodzand die met een schip, getrokken of door de wind voortbewogen, op Amsterdam voer. In 1908 begon de jonge Vinkevener voor zichzelf, tussen de Zaanstreek en Amsterdam. Gelukkig dat die mooie Zaandammerboten toen voeren, omdat er anders helemaal geen beginnen aan was geweest. Na de handkarren kwamen de paarden en na de paarden de auto's. Een kleinzoon van Van Wijngaarden is nu de firmant. Firmanten waren eerder J. Bank (schoonzoon), H., A.J. en J.C. van Wijngaarden.

Toen de foto werd gemaakt was in het woon- en winkelhuis, waarin later achtereenvolgens de kantoorboekhandels van Lorje en Luto kwamen, de lederhandel van J.H. Wolters Roos gevestigd. Daarnaast stond en staat nog de Centrumbar van toen Gam de Vries en in de Nicolaasstraat was het verkooplokaal De Beurs van Van der Woude. Op het origineel van de foto is de naam tussen de kar en het zonnescherm te lezen.

23. Tot de jongemannen die .Zilverrneeuwen" op 12 maart 1920 hebben opgericht behoren (en werp niet met stenen als er een naam niet bij staat) Wim Daub, Gerrit Spijkerman, Gerrit Kok, Piet Vis, Jaap Vonk, Jaap op den Velde, de broers Kriek en Jan Prins, de kapper wiens zaak op de Zuiddijk jaren1ang centraal punt was voor de leden van deze, op de Zuiddijk geboren voetbalclub. Begonnen werd onder de naam S.D.O., maar dat mocht niet van de Noordhollandse Voetbalbond, omdat er al een S.D.O. was. Toen werd het "Meeuwen", maar ook "Meeuwen" waren er al, zodat het ten slotte .Zilvermeeuwen" werd. Het eerste veld lag op het Lange Land, het stuk buitendijks land waarop naderhand de Prins Hendrikbuurt is gebouwd. Daarna, men zou bijna zeggen natuurlijk, het Blauwe Zand. Elke Zaandamse club schijnt ook op het Blauwe Zand te hebben gespeeld, een uitzondering daargelaten. In 1925 werd het veld uitgezet op een terrein achter de Krugerbuurt en toen dat nodig was voor de uitbreiding van Zaandam vertrok .Zilvermeeuwen'' naar het Weerpad, dat later P.J. Troelstralaan werd genoemd. Op dat veld kwam naderhand een dee 1 van de woonwijk De Vijfhoek en daarom werd de verhuizing ondernomen naar een complex aan de Wibautstraat, waarmee .Zilverrneeuwen" in de buurt bleef waarin zij is ontstaan en thuishoort: de Zuiddijk, De N.V.B. (later K.N.V.B.) werd vrij snel bereikt en nu (in 1975, in ieder geval in het seizoen 1974/75) speelt .Zilvermeeuwen" in de hoofdklasse amateurs.

De foto toont een eerste elftal omstreeks 1925 met achteraan, van links naar rechts: Jan Kraaier, Henk Weeteling, Rein van Dijk, Louis van Sont, Jan Dekker, Henk de Haas, Dirk Smit, Piet Vis en Dirk van Lingen. Geknield:

Klaas Visser, Sietze van der Meer en Jaap Vonk. Zittend: Jan van Noord, Henk Bruins en Gerrit Vonk.

24. In 1913 is deze foto gemaakt van leerlingen van de christelijke school aan de Vinkenstraat, toen een gebouw van een verdieping. Na verloop van tijd vond een nogal ingrijpende verbouwing plaats, die tot gevolg had dat er een etage op kwam. Enige jaren geleden is de school gesloopt om plaats te maken voor een warenhuis. Er zijn nogal wat scholen in het centrum en iets erbuiten gesloopt: de school op de hoek Rustenburg-Zeemansstraat, de Vinkenstraatschool, de school op de hoek Czaar Peterstraat-Czarinastraat en de school aan de Botenmakerstraat (die hoedenfabriek werd en nu 't jeugdcentrum ,,'t Drieluyk" is). Dan is ook aan het lager onderwijs onttrokken de school aan de Stationsstraat, die later eigendom werd van Polak en Schwarz en die nu de technische school "Teun Sabel" herbergt, waarin men een dag per week onderwijs ontvangt. Maar in 1913 en later was er in het hart van Zaandam nog schoolruimte te over voor het openbaar en voor het bijzonder onderwijs.

links boven op de foto staat onderwijzeres mejuffrouw Meijer en naast haar: Piet de Kreek, Harm de Groot, Arendje Bouman, Henk Huisman en Grietje Visser. Achter haar Jacob Kraaij. Naast Grietje Visser staat Klaas Snuif en achter deze Klaas is Jo Polderman zichtbaar. Vervolgens Henk Huisman, Mien Stenger en, iets hoger, Betje Pekelharing en Aagje Beets. Volgende rij: Jan Kaper, Jacob Logjes, Daan Plekker (die een beetje staat weggedrukt), Annie de Groot, Alie Bosschieter, Geertje Rot, Geertje Kraaij, Antje Carbaat, Klazien van Zaane, Jo Grafe, Jansje Bets en Everdien Waagmeester. Derde rij: Bertha Kraaijer, Maartje Verdonk, Annie Brouwer, Jacoba Schut, Annie Bouman, Nel Brand, Trijntje Koster, Dette Eijdenberg, Guurtje Roos en Annie de Vries. Onderste rij: Geertje Visser, Aafje Scheffer, Cor van Leeuwen, Muus de Ridder, Jo Langenberg, Wim Spits en een onbekend knaapje dat, als zoon van een schipper, tijdelijk op school was.

25. HetVissershop is een niet zo oude buurt, bijgevolg is de Vissershopschool ook niet bejaard. De foto toont een van de goed gevulde klaslokalen in 1934 met aan de muur een paar platen van C. Jetses, die de Vara in 1974 met succes weer in de handel bracht. Mooie platen die in deze drukke jaren bij velen nogal wat nosta1gie veroorzaken; misschien omdat er zo'n rust van uitgaat en mogelijk ook omdat zij behoren tot het decor van het toneel waarin het jeugdleven zich voor een belangrijk deel afspeelde. Natuurlijk stonden toen op de hoge vensterbank van het lokaal een reeks geraniums, naar verluidt de enige plant die nog wel eens wilde groeien achter de hoge vensters, die voor de kinderen aileen maar uitkijk op de blauwe of bewolkte hemel verschaften. Achterin staat de onderwijzeres, mevrouw R. Bas-Blokker, die jarenlang in perceel Noordsebos 3 woonde en die dat vermoedelijk nu (1975) nog doet.

We moeten, om niet in de war te geraken, met enige zorg de hoeveelheid kinderen bekijken; om te beginnen links met steeds, bank voor bank afgaande, het kind aan de linkerkant het eerst. Dan komen we bij de eerste bank met drie knaapjes: Theo Rosman, Dick Oosterling en Gerrit Krook. Dan verder naar achter steeds twee leerlingen: Bep Brouwer, Rinus de Ligt, Jan Fonteijn, Toon Brouwer, Walter Schuit, Jan Deurholt, Gerrit Kelder en Anton van den Berg. Dan de middelste rij, vooraan beginnend en ook weer eerst links: Bep Schenk, Grietje Kroegman, Martha Venema, Alie Plooijer, Corrie Kremer, Bep Klerk, Clasien van Houten, Annie Metse1aar, Rie Kraaier, Wil Mees, Jopie van der Voort en Jannie op den Velde. Dan de voorste rij: Antje van Leeuwen, Tine de Jong, Bets Vis (die aileen in de bank zit), Truus van Olffen, Eefje Lust, Dientje Mars, Annie Schermer, Jelle Kleijn, Kees Kat, Ko Tanger en Henk Struik. Enige jaren geleden hield een aantal leerlingen een rennie in het gebouw, omdat de bekendste hoofdonderwijzer (toen uiteraard oud-onderwijzer) H.A. Frederiks tachtig jaar was geworden. Enige jaren eerder was er een samenkomst geweest in verband met het vijftigjarig bestaan van de school die, inzake omvang en hoogte, het centrale punt in de buurt is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek