Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1

Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1773-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

26. In 1907 is de damclub .Zaandam" opgericht. In verband met het vijfentwintigjarig bestaan werd in 1932 een receptie gehouden in "De Harmonie" op de hoek Stationsstraat-Rustenburg; inmiddels ook al verdwenen ingevolge voortgaande sanering. Bestuur, leden en bloemstukken zijn, nadat de sprekers hun zegje had den gezegd en de geschenken waren aangeboden, op de foto gegaan. Er zitten en staan dammers bij wier faam uitging tot buiten de Zaanstreek.

Staande van links naar rechts: A. Kalkman, J. Bos, H. Fust, G. Fris (oprichter), H.G. Giskes, B. May, J. Pos, D. van Hoorn, G. de Vries, A. de Jong, N. Dekker en J. Albers. Zittend: J. Gaarenstroom, M. van Krieken, P. Beunder (secretaris), J. Dekker (voorzitter), C.G. Grabijn (penningmeester), J.B. Rond en G. Luttik. J. Bos werd later erelid en P. Beunder, die nog steeds (in 1975) een actief dammer is, werd indertijd tot erevoorzitter benoemd.

27. Vroeger hadden open bare lagere scholen in Zaandam nummers. In de volksmond kregen ze sams de naam van de hoofdonderwijzer mee en ze behielden die oak als een ander in zijn plaats was gekomen. De school aan de Stationsstraat was school 9. In 1923 gingen de kinderen van de derde klas van school 9 op de foto. Kinderen die toen niet konden bevroeden wat het leven voor hen achter de hand had, hetgeen trouwens voor die kinderen een goede wetenschap was en vo or alle kinderen van nu een goede wetenschap is. Stel je voor dat we alles zouden weten!

De foto is tweeenvijftig jaar oud en weI zeer goed van kwaliteit. Goed fotograferen is geen zaak van onze dagen. Men kon er vroeger ook wat van. Bovenste rij van links naar rechts: W. Zwikker, Jb. Doorgeest, K. de Hart, R. Houtman, S. Vet, G. van Heuveln, J. Spreeuw, J. Terwel en A. Eelman. Volgende rij: A. Ackema, M. Boot, T. Karten, J. Bakker, S. Bes, G. Bes, E. Furst, T. de Rooij en M. de Jager. Zittend: G. Zwenne, T. van Berkum, B. Hellings, A. Flentrop, C. Dorpema, J. Lindeman, T. Engel, onderwijzeres mejuffrouw Klamer en F. Perk. Dan nag de drie vooraan: G. Landsman, A. Rosenbohm en J. Steenbeek.

28. De wielerclub D.T.S. heeft zich altijd wel duidelijk gemaakt in de grate kring van clubs die op verschillende manieren de sport lieten beoefenen. D.T.S. werd op 29 maart 1921 opgericht in aanwezigheid van acht personen. C. Gorter werd voorzitter, J. Bennen werd benoemd tot secretaris en J. Hart nam het penningmeesterschap op zich. Reeds op 12 juni 1921 werd de eerste wedstrijd gehouden, een trip door een deel van Noord-Holland. Bekende figuren uit de eerste jaren op de fiets waren: Th.D. Visser, J.J. Cornelisse, G. Wiepjes, D. de Vries en W.S. Engel. Visser en Cornelisse vooral hebben naderhand de vereniging langdurig mede lei ding gegeven. Vooral voor de tweede wereldoorlog was D.T.S. bekend door de grasbaanwedstrijden die in Zaandam werden verreden op het Z.V.V.- of het Z.F.C.-veld. Populaire mannen van die tijd waren Hennie Dieterman en Piet Kesselaar, maar ook een niet-D.T.S.-er, de Amsterdammer Adam of Adang die met een hand reed, omdat de andere was geamputeerd of nooit was aangegroeid. Renners van later datum waren: Jaap Schoen, Jaap van Os, Piet Duif, Jan Lust, Cor Bakker, Gerard van Beek, Arie Vooren, Piet Evers, Dirk Mooij (in 1942 kampioen van Nederland bij de amateurs), Gerrit Blaauw (in 1944 kampioen van Nederland bij de amateurs; een jaar eerder was hij tweede) en Bouk Schellingerhoudt die in 1946 kampioen van Nederland bij de professionals werd op het Valkenburg-circuit. Bouk behoorde ook bij een D.T.S.-kwartet dat vier achtereenvolgende jaren clubkampioen van Nederland op de weg werd. Achter motoren werd Cees Bakker kampioen van Nederland en eenmaal tweede tijdens een wereldkampioenschap. Gedurende een reeks van jaren organiseert D.T.S. de ronde van Noord-Holland voor amateurs, een evenement dat veel belangstelling heeft. Bijgaande foto is in 1932 gemaakt tijdens een pelotonwedstrijd in de buurt van 't Schouw aan het Noordhollandsch Kanaal. Van links naar rechts: Gerrit Kaaijk, Jo Stadt, Sierk Goar (staande), Dirk Sijpesteijn, Piet Nielen, Piet Kesselaar, Koos Schaft, Jaap van 't Veer en Ben Schoen. Er moest in die tijd nog heel wat worden uitgevonden om wielrenners het voortbewegen wat gemakkelijker te maken.

29. De aanduiding T.O.V. is in Zaandam weI zeer bekend geweest. De T.O.V. zorgde vanaf 1929 voor het dagje uit voor bejaarden die (en dat was voor de tweede wereldoorlog en nog jaren daarna een normale zaak) thuis zaten. lnitiatiefnemer was koekfabrikant Thijs Swart die bezitters van personenwagens opwekte enige mensen mee te nemen in hun voertuig. Dat heeft direct al geleid tot een flinke stoet met als hoofdpersonen de bejaarde mensen (men zou hen nog heel lang ouden van dagen noemen). Mannen met zijden petten en vrouwen met harselappies en omslagdoeken met zwarte balletjes, in het begin dan. Jaren later, toen de belangstelling zeer groot was, zo groot dat men met buss en op pad moest gedurende drie dagen per jaar, is er aan de kledij van de ouderen weI wat veranderd, maar voor de oorlog gingen oude mensen rond in het zwart, als een 800rt van etiket waaronder zij moesten leven. De mensen van toen kwamen vrijwel nergens. Zo'n dag uit was een gebeurtenis, ook voor het thuisfront dat in drommen verscheen als de stoet 's avonds, met een muziekkorps voorop, Zaandam inkwam. Lange rijen mensen wuifden de mensen toe, als waren zij jaren weggeweest en veilig terug na een geweldig avontuur. Er is een keer niet met auto's gereden (in 1946), omdat er geen voertuigen voorhanden waren. Er werd een boot gecharterd maar dat was geen succes. Er was een eentonige route (Amsterdam-Rijnkanaal heen en terug)

en men had slecht weer en nagenoeg geen mogelijkheid om de benen te strekken. Daarna ging het veel beter. -

In 1939 werd het tienjarig bestaan van T.O.V. gevierd. Overigens een wat vreemde lettercombinatie. Als alles goed was geinterpreteerd dan had de naam moeten luiden: T(huiszittende) O(uden) V(an) D(agen), maar men stopte bij de V. Een vereniging was het ook feitelijk niet; het was een cornite dat de reizen met grote zorg organiseerde, mede geholpen door tal van dames, echtgenoten en vrouwelijke kennissen. In 1973 waren de bestuursleden A.J. Ramaker en H. van Wijk nog over. Korte tijd later overleed Ramaker en toen is de T.O.V. eigenlijk bijgezet in het Zaandamse levensboek.

De foto toont het jubilerend co mite in 1939 op de Burcht. Van links naar rechts staand: J. Kradolfer, J. van den Brander, S.G. Stuffers, J. Frederiks, A.J. Ramaker, P. Havik en H. van Wijk. Zittend: J. Schoemaker, J. Kater, P.J. Verhoef, Th. Swart en P. Kok.

30. In 1912, het kan ook 1913 zijn geweest, ging een klas kinderen, leerlingen van de Parkstraatschool ofte weI de school van bovenmeester Hartman, op de foto. Kinderen zoals Johan Braakensiek die heeft getekend voor de boeken van C. Joh. Kievit en voor anderen. Er is in de loop van de tijd zo het een en ander veranderd in de kledij van jongens en meisjes. Er is nog weI meer veranderd. Op oude foto's kijken kinderen vaak zo ernstig, hetgeen mogelijk mede is veroorzaakt door de wetenschap van die kinderen dat het poseren voor een fotograaf het trekken van een ernstig gezicht noodzakelijk maakte. Als je je bewoog kwam je als een schim op de kiek. En aangezien lachen iets met bewegen heeft te maken, keken de kinderen van toen star in de lens. De onderwijzer van de kinderen is om onbekende redenen niet op de foto gegaan. Misschien had hij bezwaar tegen fotograferen. Bovenaan staan van links naar rechts: Jaap Mars, Herman Molenaar, Jo Eijdenberg, Piet van Bergen, Adriaan Groot, Cor Eijben en Cor Karten. Tweede rij: Jan Willem Scholtz, Pietje de Boer, Guurtje Gravensteijn, Nel Brandenburg, Gonnie Schuijt en Alie Buijs. Derde rij: Bartha Boekhoff, Trien Schenk, Willem Brinkman, Willem Botterman, Jaap Verweel en de grootste van de klas: Maarten Sint. Onder zitten: Grietje de Vries, Duifje Schut en Marijtje Baas. Marijtje Baas (later mevrouw M. Winter-Baas) is naderhand onderwijzeres in Zaandam geworden. Haar echtgenoot, K. Winter die eerder een ander vak had, heeft ook jaren het onderwijs gediend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek