Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1

Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1773-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zaandammers deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

31. In 1929 was er nogal wat aan de hand in Zaandam: de spectaculaire houtwerkersstaking, die een half jaar duurde, de viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de voetbalvereniging Z.F .C. en de feestelijkheden in verband met het vijftigjarig bestaan van de gymnastiekvereniging "Concordia" (opgericht in 1879). "Concordia" en Z.F.C. besloten tot samenwerking en ze lie ten voor gezamenlijke rekening en voor gezamenlijk gebruik een bouwwerk plaatsen op de Burcht; een feestzaa1 van allure waarin in die dagen heel wat is gebeurd. Er gebeurde trouwens ook buiten die zaal veel. Om ons tot "Concordia" te beperken: er waren gymnastiekmanifestaties op het Z.F.C.-veld; oak in dat geval was er van samenwerking met de voetballers sprake. Er zijn van beide verenigingen, beter gezegd van de leden van die verenigingen, vele foto's gemaakt. Een ervan was die van het seniorenkorps van de gymnasten, dat onder lei ding van de veel jeugdiger leiders H. Koelemaij (links) en N. Metselaar (rechts) poseerde voor het gemeentehuis in Zaandam dat nu, in 1975, tot hulpsecretarie is verklaard, omdat sedert 1 januari 1974 Zaanstad bestaat. Na H. Koelemaij volgen staande: M. IJff, L. Windhouwer, J. Schoemaker, D. Kater, J. de Ronde, J. Meijer, R. Roem, C. Blaauw, A. Nijhuis, W.F. van den Woestijne, K. Blaauw en N. Metselaar. Zittend: H. Heitlager, A. Koene, Jb. Lldenberg, Jb. Nijntjes, J.H. de Rooij, A. Hofstee, D. Bijleveld en P. Schoemaker. Nauw gelieerd met "Concordia" is altijd "Cama" geweest, de dames- en meisjesafdeling, eens een geheel met "Concordia" en werkend onder die naam en later, onder de naam "Cama", begonnen aan een eigen leven. Maar waar "Concordia" was, was "Carna" en als er een feest van een van beide was, dan waren leden van de twee verenigingen aanwezig. Sedert 1958 zijn "Concordia" (genoemd naar de Romeinse godin van de eendracht) en "Cam a" (genoemd naar een weinig bekende Romeinse godin, wier naam te maken heeft met vlees; carnivoor: vleeseter, reincarnatie: wedervleeswording) weer onder een bestuur werkzaam.

32. Van Z.F.C. niet een eerste elftal, zoals van andere in dit boek opgenomen voetbalverenigingen. Van de vooral vraeger landelijk bekende club, die rand 1930 zeer sterk was in de eerste klasse van de (K.)N.V.B., een elftal aspiranten met daarin drie jongens die naderhand bekende spelers werden in het eerste elf tal: Piet Hoogmoed, Cas Bakker en Dirk de Maar. Het eerste elftal van de aspirantenafdeling van Z.F .C. heeft ongeveer vijfenzestig jaar in de Arnsterdamse Voetbalbond (eerder Amsterdamse Volksvoetbalbond) gespeeld, omdat in de tijd dat Z.F.C. met spelen begon er in de Noordhollandse Voetbalbond vrijwel geen aspirantenvoetbal was. Toen die mogelijkheid wel bestond bleef het a-aspirantenelftal spelen tegen jongens van .Blauw-Wit", "Ajax" en van zovele andere hoofdstedelijke clubs. Af en toe kwam van de Noordhollandse Bond, nu de afdeling Noord-Holland van de K.N.V.B., het verzoek de jonge Zaandammers te laten spelen in de competitie van boven het IJ en omdat Z.F.C. dit ten slotte ook wel wilde is rand 1970 het eerste aspirantenelftal in de competitie van de afdeling Noord-Holland gaan spelen. De foto is genomen in 1918 toen de jonge roodwitten kampioen van de A.V.B. waren geworden, spelend op het B-terrein aan de Westzanerdijk waarnaast enige tijd ook een veld van Q.C.C. lag.

Uiterst rechts staan van links naar rechts: A. Voorthuis, scheidsrechter Bakker en W. Scholtz. Links staan in eendere volgorde: E. Everhard, Jb. de Maar en de bekende aspirantenleider W. Kat. En dan de kampioenen op de achterste rij van links naar rechts: Roel Greshof, Piet Hoogmoed, Jan G. Bakker, Rinus Vis en Cas Bakker. Vooraan: Piet Yens, Willem van Rooij, Lou Dekker met voor hem doelman Piet van 't Hof, Maarten Rem en Dirk de Maar.

33. "Zaandams Volkstoneel", opgericht in februari 1932 en opgeheven in 1954, bestond in eerste instantie uit werklozen. Zij keken voor het vervullen van de damesrollen uit in eigen kring en behoefden niet ver te zoeken, hoe weI niet aile dames die deel gingen uitmaken van de vereniging verloofd of getrouwd waren met mannen zonder werk. Men kon rekenen op een flink publiek, omdat in die tijd zovele mensen niks om handen hadden. Zij die op het toneel stonden hadden tijd genoeg voor de repetities (tussen het stempelen door) en de mensen in de zaal hadden ook niet veel anders te doen. Begonnen werd onder de naam "Werklozen Ontspanningsvereniging", maar later werd het .Zaandams Volkstoneel". Er was in die tijd aan toneelverenigingen geen gebrek: "Vonde!", .Rhetorica", "De Zaandamse Verenigde Tonelisten", "Eensgezindheid", "Kunst Veredelt", "Amicitia" en "Willem Rooijaards". Er is niet veel meer van over. "Zaandams Volkstoneel" speelde in het begin's middags in de Apollobioscoop, later's middags, maar ook op avonden, in "Ons Huis".

Bijgaande foto toont de groep die toen het wei zeer populaire "Filmmaniakken" opvoerde. Een klucht, omdat de mensen weI wat 101 konden gebruiken, vandaag trouwens nog. Doch er waren ook stukken van ernstiger strekking:

"Eva Bonheur", "De Wijze Kater" (met een zeer goede kater van G.H. Everhard die een gastrol speelde), .Kok en Springer", ook "Pygmalion" (met Corry Wels als het meisje en Cees Ackerman als Doolittle), .Drie Mannen in de Sneeuw" en nog veel meer. "Zaandams Volkstoneel" heeft naderhand niet altijd voor niets gespeeld. Toen de vereniging wat meer zelfstandigheid verkreeg was een nieuwe en goede vereniging toegevoegd aan de reeds bestaande en wie toegang wilde betaalde daarvoor, zoaIs dat bij de andere ook gebeurde. In 1954 werd zeer duidelijk wat zich eerder al een tikje had aangediend: de belangstelling van het publiek werd minder. Men besloot tot opheffing. Dat is toen een vrij feestelijk gebeuren met vervolgen geworden, want er was z6veel geld in kas dat de gehele groep met echtgenoten en verloofden naar een theater in Amsterdam kon met een diner toe. Daarna nog eens naar een theater, met een diner op eigen kosten, en ten slotte is van de kleine rest ook nog een feestje in Zaandam gehouden.

De foto toont van links naar rechts, staande: Piet Beers, mevrouw C. Timmerman-Hartog, Gerrit Schooneveld, Ies LOwenstein, Antoon Severs, Gerard Buur, Cees Ackerman, Gerrit Vink en mevrouw M. Esser-Jochems. Zittend: mevrouw M. van der Horst, mevrouw J. de Mie-Wijnolts, mevrouw D. van der Laan-van Vliet (die na het overlijden van haar man hertrouwde en mevrouw D. Galje-van Vliet werd), mevrouw A. Daub-Koomen, mevrouw F. van Loenen-Daub, F. Bakker en, geknield, Kees Fijma.

34. Allen die op een of andere wijze bestuurlijk waren betrokken bij de Nutsspaarbank poseerden bij de bloemen tijdens een receptie te

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek