Kent u ze nog... de Zaandammers deel 2

Kent u ze nog... de Zaandammers deel 2

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2994-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zaandammers deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De medewerking die ik ontving bij dit vervolg op "Kent u ze nog ... de Zaandammers" heeft ertoe geleid, dat het bijzonder snel kon worden samengesteld. Verscheidene dames en heren die mij, evenals de vorige keer, in 1975, hun foto's aanboden, stelden er prijs op deze ook te voorzien van alle namen. Dit maakte het werk van de samensteller heel wat gemakkelijker.

Ook deze keer heb ik met enige verbazing gezien welk een enorme hoeveelheid foto's zich onder mensen bevindt; foto's die voor verzamelaars (en die zijn er vele in de Zaanstreek) van vaak grote waarde zijn. Het betrof vooral foto's, die ik ook in handen kreeg ais ik mij in feite alleen had te bemoeien met die waarop min of meer grote groepen stonden afgebeeld. Men heeft het mij niet kwalijk genomen ais ik die andere afbeeldingen, toto's van Zaandam zoais het was, ook tijdelijk tot mij nam, omdat er na dit boek een tweede verschijnt, dat dan "Zaandam in oude ansichten deel 3" tot titel zal hebben. Het tweede deel van die kieine reeks verscheen ook in 1975 en is nog steeds voorhanden, voorzien van zeer vele foto's van Zaandam zoals dat was, afgewisseid met tientallen foto's, die groepen in beeid brengen. Het is mij opnieuw duidelijk geworden met welk een graagte mensen foto's zien uit de dagen van toen, foto's van zich zelf, toen zij nog vele jaren jonger waren en foto's van buren, clubgenoten, collega's of kIasgenoten. Hier is dan weer een boek met mensen van toen, die in vele gevallen ook nog de mensen van nu zijn, maar wel ouder, vaak veel ouder. Hoevele van die mensen van toen niet meer in Ieven zijn, durf ik niet te zeggen. Wat ik weI durf is te voorspellen, dat u ook dit boek met plezier zult bekijken.

1. Het m6cht van buschauffeur Van Wordragen, die een groot deel van zijn 1even achter een autostuur heeft gezeten. Er mochten meisjes op het dak van de bus zitten, in Woudenberg, doe1 van een reisje van wat bekend stond a1s De Zendingsclub. Het was een groepering van meisjes uit het hervarmde milieu, een naaikransie, zoa1s men dat vroeger noemde. Er zijn vandaag geen rneisjes meer die men daarvoor bijeen kan krijgen, Toen wel, maar daarom was het ook een andere tijd. Er waren, dat is met een vergrootglas te zien, 19 zitplaatsen in de bus "chauff. en condo inbegrepen". En dit waren de meisjes, Op de motorkap zitten, van links naar reehts: Janny Booker en Marie Koops. Op het dak: Ne1 Dorjee, Ne1 Polderman, Aad de Ridder, Jeanne Langenberg, Jo Kaper, Jannie Prins, Stien Koops, Co van Aken en Marie de Ridder. Staande: Marie Mulder, Nel Stolp, Diet de Boarder, Aafje Polderman, leidster mejuffrouw Van Sehaik, Nel van Zuidam en Aafje Kuiper. Zittend: Trien Prins, Neeltje Polderman, mejuffrouw Boes, Neeltje Engel, mevrouw Boes-Hubach en Ettje Kuiper.

2. Dit was het eerste elf tal van de voetbalvereniging Zaanlandia, dat in 1920 uitkwam in een wedstrijd tegen QCC. QCC voetbalde toen aan de Westzanerdijk, tussen ZVV en ZFC in. Vandaar op de achtergrond de Westzanerdijk en uiterst links de "keet" van ZVV. Jan Hoorn, later bekend voorzitter van ZFC, leidde de wedstrijd. Hij staat links bij de doelpaal. Verder naar reehts staan aehtereenvolgens: Jaap van Braam, vermoedelijk destijds grensreehter van Zaanlandia, Dirk Duyvis, Krijn Yens (niet de latere seeretaris van ZFC), de bekende postbode Gerrit Kabel, Piet Seheerman, Piet Pondman, Jan Kabel, Fok Breed, Piet Bart, Jan Kuijt, Lou Rep, later speler in het eerste elftal van ZFC, Siem Veerman en Piet Hermanides. Zaanlandia was, toen deze wedstrijd werd gespeeld, aeht jaar oud. De club ontstond uit een samengaan van SVK en DVO.

3. Het eerste elf tal van de roorns-katholieke voetbalvereniging VVZ in 1927. De vereniging beschikte to en over een veld dat was gelegen op de plaats waar later het In 't Veldpark kwam, tussen de huidige Heijermansstraat en de Gouw. De molen op de achtergrond was Het Honingvat, die aan de Gouw stond. Van deze molen, die in 1940 werd gesloopt (hij was toen allang een ruine) resten nog wat maalstenen, die in het park liggen.

VVZ speelde na de oprichting in 1916 enige jaren in de Noordhollandse Voetbalbond, de zogenaamde neutrale bond, doch meldde zich later aan bij de diocesane Haarlemse Voetbalbond. Vervolgens nam VVZ deel aan de competitie van de landelijke Rooms-Katholieke Federatie van Diocesane Voetbalbonden. Het eerste elftal heeft daarin een grote rol gespeeld. Op de foto staan, van links naar rechts: grensrechter Willem Beerepoot, Jo Beerepoot, Kees van der Wardt, Henk Goedhart, Dirk van der Wardt, Bror (Willibrord) Beerepoot en nog eens een Kees van der Wardt. Geknield: Nic Wijbenga en Chris van Halderen, die later bekende spelers in ZFC zouden worden, Jo de Lange, Frans de Lange en Ko Schaar.

4. Deze foto heeft deel uitgemaakt van een film. Wie zijn die mensen? Oudere Zaandammers hebben de twee mannen goed gekend. De man in vrouwenkleren is Piet Melk. Hij was in de Florabioscoop explieateur tijdens het vertonen van stomme films (zo noemde men die films nadat de sprekende film was uitgevonden) en zijn sonore bariton was zeer wel in de zaal te beluisteren. Hij gaf, en dat was vroeger een heel gewone zaak, een toelichting bij de vertoonde beelden. Dat deed ook de andere man, die reehts van hem te zien is: Nacky (Nicolaas) Mulder. Nacky, een bekende figuur in Zaandam, maakte voor De 7000, een weekblad uit die dagen, mooie rijmpjes en hijwas explicateurinde bioscoopApollovEen komischeexplicateur, die naderhand inVlaardingen eigenaar van een bioscoop werd. Nacky en Piet Melk (Piet was ook werkzaam bij het gasbedrijf als meteropnemer) maakten omstreeks 1927 een film voor de oliehandel Albert Wijnberg te Zaandam. Tot de medewerkenden behoorde ook Kees van de Koppel, die op de foto is te zien met de oliebus in de hand. Kees werkte bij AWZ. In verseheidene straten van Zaandam zijn toen filmopnamen gemaakt. De foto toont de Botenmakersstraat, ter hoogte van de ehristelijke school. Tot de toesehouwers behoorde Kees Bosschieter, die links is te zien. Toen de tekst voor dit boek werd gesehreven, voorjaar 1978, was Piet Melk al geruime tijd niet meer in leven. Nacky was 81 jaar toen hij in januari 1978 overleed. Hij had qua uiterlijk iets van de dansende filmaeteur Fred Astaire.

5. Bij de vraag wie de soldaten zijn die achter de welgevulde tafel zitten, moet het antwoord achterwege blijven. De mannen (waren zij jong, waren zij ouder? Het is niet zo duidelijk) waren in Zaandam gelegerd. Men beleefde in Nederland de mobilisatie, gevolg van de Eerste Wereldoorlog, die juist onze grenzen voorbij ging. Men heeft kennelijk ook in Zaandam op het standpunt gestaan, dat er iets voor de soldaten - in dit geval waren het mannen met een rood kruis op de kraag - moest worden gedaan. En zo ontstonden tafereeltjes zoals de foto er een toont: jonge dames, gegroepeerd rond de mannen, de tabakspot op tafel, lange Goudse pijpen in voldoende voorraad aanwezig en thee met zonder twijfe1 een koekje.

Het militair tehuis (zo noemde men dat toen) was gevestigd in het gebouw aan de Langestraat van de christelijke jongelingsvereniging, die vooral bekend werd onder de naam "Hebt de Waarheid en den Vrede Lief'. In het boek "Kent u ze nog ... de Zaandammers", dat in 1975 verscheen bij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel, is een foto van de jongelingen opgenomen. Hier echter staan jonge vrouwen, die als gastvrouwen optraden. We beginnen aan de rechterkant. Daar staat Trijntje Voet. Zij trouwde met Gerrit Ebbeling. Nadat zij was overleden trouwde hij met haar zuster Guurtje, die links staat. Als we na Guurtje van links naar rechts verder gaan, zien we Aaltje Kakes, die met Jan Donker trouwde. Grietje Kaper, die in het huwelijk trad met Henk C. Offen berg, Catharina Offen berg, die met Frederik Gerrit Meijer trouwde en Aaltje Bets, later echtgenote van Steffen Kee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek