Kent u ze nog... de Zaandammers deel 3

Kent u ze nog... de Zaandammers deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2995-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zaandammers deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit is het derde deel dat onder de titel "Kent u ze nog ... de Zaandammers" in de (boek)handel is gekomen. Ret ontvangen van de foto's van verschillende eigenaars en eigenaressen was niet moeilijk, veel meer moeite kostte het noteren van de namen. Ik heb van velen mooie foto's ontvangen; zij zuIlen, als zij dit boekje in handen krijgen, mogelijk tot hun ergemis ervaren dat hun foto er niet in staat, erger: dat zij niet in beeld zijn gebracht. Dat geldt met name voor schoolfoto's. Mij zijn, zoals dat te do en gebruikelijk is en was, verschillende van die foto's aangeboden, in de meeste gevallen met het grootste dee I van de namen, niet met alle namen. Aan mij de klus, met behulp van leerlingen van toen, die ontbrekende namen te noteren. Dat gelukte niet altijd, omdat ik opnieuw heb ervaren, ik mag wel zeggen tot mijn verbazing, dat nou niet direct stokoude personen hun klasgenoten niet meer met name konden noemen, in enkele gevallen niet eens ontdekten dat zij zelf op zo'n foto stonden. Iemand zei mij eens (en ik brak in wilde huilbuien uit): "Ik ken ze allemaal, maar ik weet niet hoe ze heten ... " Dat is triest. U zou verbaasd staan te kijken hoeveel foto's ik heb overgehouden waarop een leerling(e) staat wiens naam bij alle klasgenoten die ik aanklampte niet bekend was. Er zijn foto's van ander kaliber, die inzake de namen niet volle dig zijn. Ik stond op het standpunt dat schoolfoto's dat wel moesten zijn; 't staat zo stom als je een vraagteken plaatst. Er is in zo'n geval altijd wel iemand die dan op mij afkomt en zegt: "Waarom ben je niet bij mij gekomen? ", alsof ik ... nou ja ... Beste ervaringen heb ik opgedaan met mensen tussen de vijfenzeventig en de vijfennegentig jaar; zij noemden mij veelal aIle namen van school- en andere foto's, Ret is goed te weten dat dat 66k nog kan voorkomen.

Tijdens mijn reizen tussen huizen, openbare gebouwen, fotodoosjes en albums, heb ik meer dan eens beluisterd dat ik door het samenstellen van boekjes als deze een goed werk doe. Men verkeert kennelijk nog graag in de oude tijd.

Nog even dit: tijdens het verzamelen van de foto's ontdekte ik opnieuw dat er voor boekjes in de reeks "Zaandam in oude ansichten" zeer veel in particulier bezit is, dat bij anderen nauwelijks bekend is. In verb and daarmee ben ik meteen maar begonnen ('t ging in een drukte door) met het lenen van die foto's. Dat boekje komt na dat wat u nu in handen hebt in de handel. En in dat boekje zult u dan ook groepen aantreffen, mogelijk de groepen die ingewijden in deze uitgave missen. Als u meent dat uw school, dat uw vereniging weer eens niet aan bod is gekomen, bied ik u mijn excuses aan, nederig, want ik weet dat ik ook nu de volledigheid niet heb kunnen betrachten, om een klein rijtje oorzaken.

Kindertjes van nu, willen jullie op dit moment even aIle namen achter op jullie schoolfoto zetten? De man die in het jaar 2043 tot taak zal hebben zo'n boekje als dit te maken, zal je er werkelijk dankbaar voor zijn.

Voor ik het vergeet, als er sprake is van aanduiding van personen, dan is "van links naar rechts" (om mij niet

bekende redenen) traditioneel. Bij het bekijken van de foto's moet u daar rekening mee houden. Ik heb het er niet steeds bij gezet; dat spaart werk en ruimte.

Ten slotte mijn oprechte dank aan allen die het mij mogelijk hebben gemaakt de foto's bijeen te brengen en de tekst te kunnen maken. Wat ware ik ook nu weer zonder al die beste mensen geweest? Niets!

1. Een aardig bee1d om dit boekje mee te openen. De oude tijd, die hier gestalte krijgt in de manier waarop de jongeren en de ouderen zich hebben opgesteld voor de fotograaf (in dit geval Emiel Muns) en waarop zij in de kleren zijn gestoken. Kortom, op deze manier en langs deze mensen gaan we de voltooid verleden tijd in.

Het is, dat is duidelijk, een foto van een familie. Met links Jan Hen, houtfactor, fmnant van Offenberg en Hen. Tegenover hem zit zijn zoon Cor Hen, die het bedrijf, zonder Offenberg, voortzette. Hij woonde aan het Rustenburg, vlak bij de Hogendijkersloot. Zijn echtgenote, mevrouw Gre Hen-Rupp, zit links. Naast haar staat Jans van den Noordaa-Hen en naast haar haar man, Wim van den Noorda. Diens broer (1.J.) was bij het onderwiis. Vervolgens Bertus Siebeling en diens vrouw Guurtje Siebeling-Hen. De jongen in het fraaie matrozenpak is hun zoon Hendrik Jan, die aan de Jan van Goyenkade woont. En dan hebben we nog Trijntje Hen-Breedt, de vrouw van eerder genoemde Jan.

De foto is in juli 1918 gemaakt.

2. Deze foto is kort voor de watersnood (van 1916) gemaakt op het Sint Cathrijnepad. De dame die mij deze foto ter hand stelde, en deel uitmaakt van de groep, noemde mij alle namen, een zeldzaamheid mag ik wel zeggen. Zij noemde ze1fs het Westzaanse meisje links op de foto, dat de familienaam Zomer droeg, mogelijk nog draagt. Een broer van dit meisje woonde aan het pad. Laat ons verder gaan. Staande: Piet Faas, .Klaas Schaap, Bram Smit, Willem de Mie, die zijn broer Joop op de nek draagt, Gerrit Veltkamp, Annie de Wit met achter haar, met pet op, Jan de Hart. Met hoed Sientje Faas, Aafje Veltkamp, die ook een hoed draagt, Bets de Mie, die achteraan bij de deur staat, en met muts Aagje de Mie.

Vo1gende rij: het ietwat verdoken meisje is Uutje Veltkamp. Het meisje met de lichte mantel is Sjaantje van Huffe1, die naast zich Marie de Mie heeft. Marie heeft Arie Faas v66r zich. Naast Marie en Arie staan Evert Veltkamp en (met pet) Cor Lubbes. Het meisje dat tegen het huis staat is Annie F aas.

Dan op de grond: Jan Krook, Cor Schaap, Piet Of man, die even hoger (ook met pet) Bram Of man naast zich heeft. Dan drie jongens Van der Ben: Geert, Piet en Dirk. Ten slotte twee neven: Jan de Mie en Karel de Mie.

3. Er zijn foto's van groter kwaliteit vervaardigd. Ik heb voor dit stel jongens, met hun hoofdonderwijzer P.H. Dierdorp, tech een plaatsje ingeruimd, ook al omdat hier sprake is van grond die wel eens is aangeduid als .Jieilige grond", het veld van ZFC, zij het dan dat dit het b-veld van ZFC is. De houten tribune op de achtergrond was eens vol met zeer enthousiaste supporters, voor zover zij de kant van ZFC hadden gekozen. Beide veld en ziin bouwterrein geworden.

En nu die jongens, leerlingen van de Havenschool, die, zo is mij gezegd, in 1930 het schoolvoetbaltoernooi wonnen. Staande: Henk Kat, Andries Selier, Frits van der Schaaf, Toon de Vries, Harry Boringa, Leen Kokkes en Jan Kuiper. Geknield: Han de Graaf, Jo Tel en Piet Buys. Zittend: de keeper Gerrit Blaauw, die later nationaal kampioen op de weg zou worden bij de fietsende amateurs.

Hoe komt er nou zo'n streep in die foto ... ?

4. Het klinkt gek, maar het indertijd vrij intense culture1e 1even in Zaandam is, voor een dee1 althans, ontstaan uit haat en nijd. Onderlinge ruzies hebben ge1eid tot scheuring, hetgeen duidelijk werd op het operettev1ak, op het gebied van de accordeonmuziek en ook waar het de mandolinemuziek betrof.

De foto toont 1eden van "Con Amore", in maart 1922 bijeen in het Volkspark. De vereniging was to en nog comp1eet, naderhand stapten er 1eden uit, om verder te gaan onder de verenigingsnaam "Sempre Vivo".

We beginnen bovenaan, naast de pijp van het houtverwerkend bedrijf Primus: Gre Kranenburg, Marja Beekhoven, Gerda Fraij, Marie Dekker, Riek Venema, Henk Kraaier, boven hem Piet Oudejans, Marie Koomen, Letty Terlingen en Willem Bakker.

Vo1gende rij: Maartje Zalm, Annie Onrust, Gre Booker, Ne1 Bart, Rie Prins, Sientje Schuitemaker, Lena Spijkerman, Bets Geenen, Lena Honig, Gre Bakker, Janny ten Wo1de, mevrouw Biere en Lies Winter.

Derde rij: Gre Kanis, Jacob Oudejans, Henk Spijkerman, Eite Offringa, Roe1 Wassenaar, Jan Huisman, Jan van Da1sum, Harwijne en Wim Biere.

Beneden: Aaf Goede, Afra Prins, Jan Versteeg, Huib Lust, dirigent Cor Kat, Marie Zalm, Cor Honig, Maartje Bakker, Dirk Bonda en Jo van de Pol.

5. Dit is een groep oudere 1eden van de gymnastiekvereniging "Olympia", bijeengekomen op een veld naast het gymlokaal aan het Vissershop. De foto is in 1929 gemaakt. De maker, Kees Koe1e, ligt vooraan. Hij gaf het toeste1 enige seconden de tijd, a1eer het bee1d werd opgevangen en in die geringe seconden zag hij kans te gaan liggen.

De anderen zijn: W. Rem, 1. Sluik, T. de Zaaijer, Joh. H. Sommer, leider, voorzitter, later ze1fs ere-voorzitter E.e. Theinert, T. Langenberg en H.S. (Ber) Weij.

Midden: A. Leijen, J. Dekker en A. Krommendijk.

Vooraan: G. Kok, G.J. Hartenberg, J. B1eij, J.e. Muller en J. Pronk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek