Kent u ze nog... de Zaandammers deel 3

Kent u ze nog... de Zaandammers deel 3

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2995-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zaandammers deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Dit is een dee1 van de 1eerlingen van de Havenschoo1, in wier midden de bekende en zeer sportieve meester P.H. Dierdorp staat.

Boven: Harry Boringa, Siegert van der Weide, Janny Muusse, Jitske Eisinga, Willem Leuntjes en J 0 van Heuven.

Vo1gende rij: Gerie Giskes, Tini Betlem, Lies Schoone, Annie Groeneveld, Geertje Blank en Tini Zwikker.

Derde rij: Alie Bakker, Annie Schaap, Grietje Koo1, Siaan van der Weide, Annie Lazones, Ne1 Hofman, Guurtje Nieuwenhuis, Lies Prins, Maartje Blaauw en Coba Baarda.

Onder: Frits Selier, Han de Graaf, Frits van der Schaaf, Leen Kokkes, Lou Prins en Jan Burghoorn.

17. Deze foto is gemaakt in 1913. Het ziin, in aanwezigheid van onderwijzeres mejuffrouw Adriaanse, leerlingen van de school aan de Stationsstraat. Er ziin nogal wat scholen in de naaste omgeving verdwenen of voor andere doeleinden geschikt gemaakt: de scholen aan de Zeemanstraat, Vinkenstraat, Czarinastraat en Botenmakersstraat.

Boven staan: Jo Bijleveld, Francois Elias (een kleine jonkheer, zoon van burgemeester jonkheer Elias, die in 1914 plaats maakte voor Kornelis ter Laan), Kees Sonneveld, Jan Lensselink, Leo Koster, Nono Duquesne van Bruchem en Jasper Boon.

Tweede rij: Jan Ros, Nel Thoolen, Tine Evenblii, Bep van 't Kaar, Jansje Klok, Lina Meijer, Jansje Hollebeek en Netty van Toorn.

Derde rij: Marie van Scheiien, Dina Nijdam, Marie Terwel, die later bekend werd als leidster van het "Zaans Vocaal Sextet", Bep Duijn, Edu Muns en Tine Stuurman.

Vooraan: Huib Dorpema, Piet Saaf en Simon Keijzer.

18. Huizen in aanbouw aan het Blauwe Arendspad. Op de aehtergrond de gebouwen op en de toegangsweg naar de spoordiik van de lijn Zaandam-Purmerend.

In het midden staan Klaas de Boer en Wim Hetteling, die als sehilders werkten. Links zit Tinus de Wit en reehts staat Jan de Carpentier, die in dienst waren van het GEB.

Fotograaf C. Sanders was er voor uit Amsterdam gekomen, in 1934.

19. Toen ik bijgaande foto in 1980 ontving, was de man bij de petroleum auto van de APC achtennegentig jaar. Hij verbleef in het Erasmushuis. Het is Jan Bakker, wiens dochter, mevrouw M. Oudejans-Bakker, hem gedurende vele jaren heeft geschoren en geknipt. Jan Bakker staat hier voor het depot van de APC aan het einde van de Zuiddijk, daar waar steenhouwer Jaap Breeuwer later zijn bedrijf had. Deze chauffeur-oliernan heeft het werk tweeenveertig jaar uitgevoerd; hij bezorgde petroleum aan winkeliers door een groot deel van Noord-Holland. Toen er een einde kwam aan deze manier van arb eiden, heeft hij nog enige jaren in Kolhorn "in de werkverschaffing gezeten", zoals men dat noemde. Men kwam overigens niet voor een zitje,

20. In 1929 werd in Wenen een internationaal jeugdfeest op socialistische grondslag gehouden. Ook uit Nederland kwamen jonge mensen naar de Oostenrijkse hoofdstad. In 1980 is ter plaatse een reunie gehouden. De rijen waren in die tijd gedund, doch verschillenden hebben elkaar na eenenvijftig jaar weer begroet. Uit Zaandam vertrokken leden van de AJe. Het reisbedrag bedroeg f 52,-. De trip begon met de Zaandammer boot, op de steiger waarvan voor de fotograaf werd geposeerd.

Achterste rij: Henk Jonkhart, Jo Terlingen, Jan de Haan, Jan Timmerman, Alie Offenberg, Dick Jacobs, Nel Teer, Jo Vis, Jaap Zeeman en Wil Dolleman.

Geknield: Willem Verhoef, Geertje Kranenburg, Nel Bouwknegt, Dirk Metselaar (die later wethouder van Zaandam werd), Huib Frederiks en Trui Dekker.

De reis met de stoomtrein duurde achtentwintig uur; de gehele trip, uit en thuis, duurde tien dagen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek