Kent u ze nog... de Zaandammers deel 4

Kent u ze nog... de Zaandammers deel 4

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2036-4
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zaandammers deel 4'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31. Er was enig plakwerk nodig om de twee brokken foto een beetje netjes aan elkaar te zetten. De meesten eehter zijn ziehtbaar en ik yond het een aardige foto, die ook even dit toont: de straatfotograaf, verplieht geld te verdienen omdat niemand het kwam brengen, verscheen ook in de barre winter op straat. Ik kan u geen ehronologisehe volgorde geven. Ik ken eehter verseheidene namen: zeven kinderen Sprokholt (er waren er meer), van wie de grootste, op de foto althans, Henk was, de jongen met pet naast de fiets. De andere zoons en doehters van politieman Sprokholt waren, voor zover zij op de kiek staan: Suze, Jaap, Ben, Dien, Wim en Stien. Hun moeder, mevrouw Sprokholt-Looze, staat reehts van het meisje met de hoed aehteraan. Voor ik 't vergeet in alle drukte: de foto werd in de Lijnbaanstraat gemaakt. Aehter Henk Sprokholt staat mevrouw T. Ouweian-van Wijngaarden. Vervolgens Kee de Greeuw, die Annie Groot op de arm heeft, kinderen Van der Ben, Boon, Bakker en Kuyper, Pietje de Greeuw, Ab, Geertje en Annie Clynk, Marijtje en Neeltje Dekker, Klaas Groot, Gerrit en Barend van Ederen, Cor de Wilde, Emmy Jonker, Coba Sehaft, Mien de Bruyn (die al die namen noemde), Jan Ouwejan, Annie Last, Annie Rozema en Evert Binsbergen.

32. Een deel van de jonge en oudere bewoonsters en bewoners van de Havenstraat ging indertijd varend naar Beverwijk, om vandaar uit Wijk aan Zee te bereiken. Voor de reis te water dienden bij toerbeurt een motorboot van Van Klaveren of van Roem. Het is duidelijk dat de foto aan het strand is gemaakt.

Boven: Maarten Seholtsz, Jan Seholtsz, Teun Roem, Klaas Blaauw, Piet Zwikker, Hannes van Klaveren, Lou Dekker, Jan van Amerongen en Reinier Roem.

Ben rij lager: mevrouw G. Roem-Houwertjes, mevrouw E. Seholtsz-Eijdenberg, mevrouw G. Roem-Bakker, mevrouw M. Blaauw-Ploeger, mejuffrouw S. van Houten, mevrouw S. SeholtszSwartsenburg, mevrouw G. van Amerongen-Hessels en mevrouw M. van Klaveren-Quint.

Geheel reehts ook nog vier dames: mevrouw A. Zwikker-van Houten, mevrouw A. HartogTiemstra met kind, mevrouw Bessels met kind en mevrouw L. Dekker-Beunder. We gaan verder met het meisje in het wit links, Gre van Klaveren, en zien verder de kinderen die vlak voor de dames zitten: Tini Roem, Hanna Roem, Jaap Blaauw, Dirk Seholtsz, Jan Seholtsz en Leen van Klaveren.

Vooraan, de jongen die opzij kiikt: Siep Zwikker. Na hem Kees Roem, Maartje Blaauw, Rie Roem, Bets Seholtsz, Antje van Klaveren, voor haar Trijntje Zwikker, Arie van Klaveren, Piet Zwikker, Grietje van Klaveren en Trijnie Roem.

33. Arbeid en vakantie. De foto, die met arbeid heeft te maken, is gemaakt in de Iintzagerij van de houtverwerkende industrie De Twee Gebroeders, die aan de Westzanerdijk werk gaf aan ve1e mannen. Het bedrijf was gevestigd tussen Westzanerdijk 112 en de ingang van de gemeentelijke reinigingsdienst. De lintzagerij was een onderdeel van het pakket aan werkzaamheden; er stonden drie brullende schaven en ook nog enige gierende zaagmachines. Alles is met de grond gelijk gemaakt, een groot parkeerterrein resteert.

Op de foto: Jaap de Boer (zoon), Bertus Sanders, Jaap de Boer (vader) en Jan Muusse. Jan Muusse was een van de vele jongens die met succes de middelbare school had doorlopen, doch naderhand, in de jaren voor de oorlog, geen daarbij passend werk kon vinden. Jan Muusse ging, op gezag van wat men toen noemde "de arbeidsbeurs", de houtfabriek in. Hij heeft nooit enig kantoorwerk kunnen verrichten.

De andere foto toont Zaandamse jongens die bepakt en bezakt in Bussum waren aangekomen voor een week vakantie, hetgeen toen weI iets bijzonders was. Boven Henk Russelman en Herman Groot, onder Jaap van Veen, Klaas Breedt en Gerrit Vas.

Ben foto die in 1924 is gemaakt.

34. Met de rug gekeerd naar het naderhand gesloopte witte kaaspakhuis van Keg aan de Hogendiik staan en zitten hier kinderen die in de nabijheid van dat gebouw woonden.

Staande: Brechtje Kop, Gre Kop, Cor Keezer, Henk Blij, Rinus van der Linden, Klaas Onrust en Dirk van der Linden.

De vier voor hen staande kinderen zijn: Jo Keezer, Klaas Blij, Geertje Onrust en Arie van der Linden. Op de straat zitten de broers Aart en Gerrit Buiis.

Ook deze foto is er weer een uit de enorme produktie van een der straatfotografen. Zij hebben, zeker voor mensen die boekjes als deze samenstellen, zeer nuttig werk gedaan, a1 zullen zij dat toen niet hebben beseft.

35. Als dit cafe er nog zou staan, dan zou er nooit een druppel water op vallen, omdat het onder het brede dak zou staan van de hoog gelegen weg (annex) brug, die op de grens van Oostzijde en 't Kalf deel uitmaakt van de Coentunnelweg. Later heeft hier de kistenfabriek van Kools en Voorthuis gestaan. Jur de Groot had zijn naam nog op het glas boven de deur, maar Kees Houtzager baatte het uit, zoals de Belgen zeggen. Men zegt dat na het vertrek van De Groot en v66r de komst van Houtzager Karel Kulferts (kan het ook Kulfurst ziin? ) cafehouder in dit pand was.

Hier staan, met op de duistere achtergrond pakhuis De Groene Boer: Adriaan Maij, Kees Houtzager, Teun Maij, Kees Wijnands en vader Willem Wijnands, Jan Maij, met pet Jaap Romeijn en Corrie Hou tzager- Molenaar.

Vader en zoon Wijnands en Jaap Romeijn woonden overigens niet hier, die kwamen van het Blauwepad.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek