Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4187-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

71. J ans "de Kraai" - haar eigenlijke naam was J annetje van der Meij - overleed als oudste inwoonster van Zandvoort in 1959 op bijna honderd vieriarige leeftijd. Hier is ze honderd een jaar, met achter haar Antje Koper "Muis". Beide dames, getooid in oud-Zandvoorts kostuum, wagen zich te Vinkeveen tijdens het uitstapje in 1956 van de Zandvoortse ouderen op de schommel. Niet alleen de oudjes zelf, maar ook de heer C. Kuijper, die blijkbaar de tocht meemaakt als verslaggever van een der plaatselijke bladen van Zandvoort, heeft kennelijk plezier in dit gedurfde avontuur.

72. Een herinnering aan het door de Politie afgenomen sehoo1verkeersexamen op 6 juni 1951, toen vijf kandidaten van de honderd drieenveertig dee1nemers een fout1oos examen aflegden.

Het waren, van links naar reehts, staande: Henriette Diederix (Hannie Sehaftsehoo1), Ferdinand van der Kruk (Karel Doormansehoo1) en Tilly de Kruijf (Julianasehoo1).

Vooraan gehurkt: Adriaan Bisenberger (Mariasehoo1) en Hans Franssen (Wilhe1minasehoo1).

Op de aehterste rii, eveneens van links naar reehts: inspeeteur P. Douma, F. de Nijs Bik, korpsehef G.J .W. Vreman en sehrijver dezes a1s seeretaris van de exameneommissie.

73. Links: dit is Klaas Zwemmer of, zoals hij in de volksmond werd genoemd, Klaas "de Zeebeer", die dertig jaar lang, van 1925 tot 1955, de functie van dorpsomroeper vervulde. Een bijzondere Zandvoortse figuur die, gezeten in een invalidewagentje - in de oorlogstiid in 1943 werd hij namelijk getroffen door een zenuwverlamming - bijna dagelijks door het dorp ging om na bekkenslag met een "stentorstem" zijn berichten te lanceren. Niet minder dan soms tachtig "roepen" deed hij dan, zoals dat in het omroepersjargon heet. Zijn stemvolume had hi] - zo vertelde de heer Zwemmer bij zijn leven eens in een interview voor een krant - vermoedelijk geerfd van zijn moeder. Toen die op een dag op de Kleverparkweg te Haarlem haar vis "uitriep", kon zijn vader, die op dat ogenblik aan de spoorlijn bij Overveen werkzaam was, haar daar horen! Doch - aldus voegde hij er olijk aan toe: "Ze had toen wel de wind mee! "

Rechts: "Kent u ze nog ... de Zandvoorters? " Dit mag zeker bliiven geld en voor de hier afgebeeIde Zandvoorter "in hart en nieren" en bij velen ook na zijn verscheiden, begin februari 1973 op eenentachtigjarige leeftijd, nog altijd bekend als "Piet van der Mije". In 1921 trad hij in dienst van de gemeente Zandvoort. In september 1956 ging hij met pensioen ais chef van de afdeling bevolking c.a. ter gemeentesecretarie. Zijn liefde voor de zee en voor alles wat daarmee te maken had, was groat. Zo was de heer Van der Mije jareniang hoofd van de kustwacht. In het reddingwezen langs de kust nam hij een voorname plaats in. Een aantal publikaties over zee en strand staan op zijn naam. De ,,10 geboden voor baders en zwemmers" zijn van ziin hand en genie ten nog steeds grote bekendheid. Aan een tweetal historische boekwerken over Zandvoort verleende hij medewerking. De Hervormde Gemeente ter plaatse diende hij in diverse functies. De heer Van der Mije was ere-lid van het genootschap "Oud Zandvoort" en onder andere begiftigd met de zilveren legpenning van deze vereniging!

74. Een dagie "Groenendaal" in 1954 met de kinderen van de kleuterschool "Prinses Marijke". W

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek