Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4187-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Ir. Eduard Jacob Johan Kuinders, een van de oprichters van de Haarlem-Zandvoort Spoorweg Maatschappij, met gezin en vrienden omstreeks 1891 een dagie naar het strand te Zandvoort. Geheellinks de heer Kuinders.

In de strandstoelen: mevrouw E. Bonnike-Rohling, mejuffrouw Meltzer, Eugenie Kuinders, mevrouw Meltzer en grootmoeder Kuinders-Smelt.

Naast mevrouw Bonnike-Rohling haar zoon, met bolhoed de heer Strater en dan tante Josephine Kuinders.

De kinderen vooraan, van links naar rechts: twee dochters Bonnike, mejuffrouw Meltzer, Louis Kuinders, Lisabeth Kuinders en Jbs. Bonnike.

Achter de strandstoelen onder de parapluie: mevrouw Kuinders en Karel Veltman.

Bij het bekijken van dit romantisch plaatje lette men ook op de klederdracht van die tijd!

7. Kennelijk een stormachtige dag in het jaar 1905. De laatste garnalenschuiten, eens deel uitmakend van een omvangrijker Zandvoortse vissersvloot, ziin hoog tegen het strand opgerold ter hoogte van de Strandweg, om zo beschermd te zijn voor het mogelijk zeer hoge water. Nog enkele jaren en dan kan Zandvoort geen vissersdorp meer worden genoemd. Het badplaatskarakter treedt steeds sterker naar voren. De hotelaccommodatie nabij het strand getuigt daarvan! Verschillende Zandvoortse vissers vestigen zich met hun gezinnen in IJmuiden. Zij varen op de IJmuidense "moderne" stoomloggers en "fietsen". Wanneer men heden ten dage het telefoonboek van IJmuiden opslaat, zal men daarin heel wat personen aantreffen met de naam Koper, van wie velen oorspronkelijk uit Zandvoort afkomstig ziin ...

8. Rechts: Maartje van der Ve1d-Sehuiten, of zoa1s de vo1ksmond zei: "Maartje van Mengsie de Ruife1", was destijds een bekende winkelierster in de Kruisstraat. Als eeht sociaa1 voe1ende vrouw deed zij in stilte vee1 goeds in de kring van de minder bedee1den in Zandvoort! Naar familie1eden beweren, is zij ook nog korte tijd lid van de gemeenteraad geweest! Zij droeg 's zondags nog de "kap" a1s zij ter kerke ging.

Links: op deze foto uit omstreeks 1902 zien we haar kinderen. Zoon Piet, de tegenwoordige dorpsomroeper in de zomermaanden en wonende aan de Zandvoortse1aan, ontbreekt omdat hij toen nog niet geboren was.

Van links naar reehts: Agnes en Mengs en in de wagen Kee en Koba.

Vooraan Pie, vandaag de dag a1 ver de taehtig gepasseerd en jaren1ang aetief in de Zandvoortse folklore-vereniging "De Wurf". Ze is bij ve1en niet anders bekend dan als "tante Pie"!

9. Op 27 maart 1922 werd de Zandvoortse Reddings Brigade opgerieht. Reeds vee11anger dan een halve eeuw verricht zij dus haar nuttig werk in het be1ang van de veiligheid van baders en zwemmers aan het strand. Deze foto geeft enigszins een indruk van hoe het "posten" in 1925 begon. Nu besehikt men over een drieta1 modern uitgeruste reddingsposten, toen sleehts over een 1egertent!

Op de foto: gezeten op een haspe1 de heer Teun Molenaar, voorzitter van het cornite van opriehting en viee-voorzitter van het eerste bestuur van de Brigade.

Verder van links naar reehts: Jan Dorsman, Jan Weber Mzn. en F. Halderman.

Met matrozenkraag Kors van der Mije en vooraan diens moeder, mevrouw M. van der Miie-van der Zee.

10. Een herinnering aan de uitvoering in 1926 van de operette "Lenteb1oemen" door de kinderoperettevereniging onder 1eiding van mevrouw M.C. Sterrenburg-van de Sande en uitgaande van "de Brugstraat" ten tijde van dominee N. Padt.

Achteraan links de heer Saay, die waarnam omdat mevrouw Sterrenburg bij de uitvoering van de operette ziek was ...

Achterste rij staande, van links naar rechts: Zus Halderman, Annie Volhand, Annie Weber, Zus Bo1widt, Corry Poots en Jans van der Mije.

Van de twee jongetjes is de rechter: Co van der Meer. De linker is niet bekend.

Tussen Zus Halderman en Annie Vo1hand in, zittend, Riny Korenstra; voor haar Dientie van der Werff en naast haar: Kiek Meeth, Mies Dromme1, Jans van den Bos en iets schuin naar achter tussen Zus Bo1widt en Corry Poots in, zittend, Atie Meijer.

Eerste rij, van links naar rechts: Riek Zwemmer, Annie van Sluisdam, Eugenie Bodde, Ans Bleesing, Cootie Mieras, Corrie Dumoulin en Hannie Mieras.

Het meisje, dat tussen Corrie Dumoulin en Hannie Mieras (iets naar achteren) zit, is vermoedelijk een zusie van Eugenie Bodde,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek