Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4187-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Zandvoort heeft ook een gemeentesecretaris Feike Jellema gekend. Hier een afbee1ding van hem. De heer Jellema was - zijn naam duidt daar a1 op - een Fries van geboorte. In 1883 werd hij in de buurt van Leeuwarden - in de gemeente Baarderadee1 - geboren. Voordat hij op 1 juni 1922 a1s gemeentesecretaris van Zandvoort in functie trad, was hij ook a1 eerder in die gemeente werkzaam geweest. Dat was toen hij daar op 1 maart 1917 benoemd werd tot chef van de afde1ing Financien, Op 1 juli 1919 aanvaardde hij echter in de gemeente Da1fsen het ambt van secretaris om dus ongeveer drie jaar daarna toch nog weer naar de badp1aats terug te keren. De heer Jellema was voorts president-kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Gemeente. Ben langdurige ziekte maakte vroegtijdig een einde aan dit werkzame 1even. Op 28 november 1940 kwam hij op zevenenvijftigjarige leeftiid te overlijden.

27. In 1920/21 vond een zogenaamde algemene volkstelling plaats. Stapels papieren, opgetast op een van de tafels in de raadzaa1 van het Zandvoortse raadhuis, gaven het personeel van de secretarie handen vol werk! Wie daarbij in het bijzonder betrokken waren, blijkt uit deze foto. Hun namen zijn eveneens bewaard gebleven.

Het zijn, van links naar rechts, zittend: J.A.W. Hiebendaal (Hieb), de vroegere inspecteur van Politie, D. Hoogenboom en J.A. Steen.

Staande: Ada Bierenbroodspot, nu nog woonachtig in de Bodaanstichting te Bentveld, verder Gree Felderhof, G.N. de Heer en de heer Folmer.

28. Stratenmakers van "eigen bloede" heeft ook Zandvoort. Vooral toen de visserij geen rnogeIijkheden meer bood, hebben velen getracht een yak te leren om in hun onderhoud te voorzien. Zo zijn er zelfs families ontstaan, die nauwe verwantschap had den met een bepaald yak. Wie het in Zandvoort bij voorbeeld over de naam Schilpzand of Lefferts heeft, denkt onwillekeurig aan straatmaken. In 1926 moest het wegdek in de Brugstraat worden hersteld.

Hier op de knieen, van links naar rechts: Kees Schilpzand (de Hoge) en Bert Lefferts. Verder staande, van links naar rechts: Kees Zwemmer (Poeterom), Hendrik Keur (de Reu), Jaap Schilpzand (met pijp), Arie Koning (Pries), Kees Keur (de Reu) en Willem Visser (Wolfie).

De jongen (met hond) geheel links is Arie Molenaar, de zoon van de later in 1937 bij een oefentocht met de reddingboot zo tragisch omgekomen schipper Jan Molenaar (Jan van Huig).

...?.

.. ~

29. Deze oudjes zijn Klaas Koper, bijgenaamd "Klaas de Bu1" en Geertie van der Mije, die respectievelijk in 1844 en 1846 te Zandvoort geboren werden. Klaas Koper voer eerst ter visserij, maar werkte later in het duin. Zijn vrouw Geertje heeft ruim veertig jaar in het oude dorp "gebakerd". Tijdens de Eerste Were1doorlog verhuisden zij naar het Oude Mannen- en Vrouwengasthuis. Voordien woonden zij ve1e jaren in de Noordbuurt. Zij hadden zes kinderen, waaronder een dochter Kee - in 1890 geboren - die trouwde met Willem Zwemmer, bijgenaamd .Pirnme de Grutter". Na de dood van haar man trok Geertje van der Mije in bij haar dochter Kee - die jaren1ang k1euteronderwijzeres was - en die met haar gezin in de Koningstraat woonde. Een k1eindochter van "Klaas de Bu1" en Geertje van der Mije - mevrouw A.J. Alberts-Koper, zevenenzeventig jaar, die in haar kinderjaren haar grootouders in het vroegere gasthuis te Zandvoort vee1 bezocht - is nog woonachtig te Haar1em.

30. Deze foto herinnert aan een door het Zandvoorts mannenkoor van "Onderling Hulpbetoon" uitgeschreven concours in 1928. Dit ging zoa1s men ziet tevens gepaard met een ontvangst op het raadhuis. Op de foto komen uiteraard ook ve1e niet-Zandvoortse ingezetenen voor. De namen van hen die op het bordes staan, zijn niet bekend.

Eerste rij, van links naar rechts: vier onbekenden, c.L. Bolwidt (raadslid), twee onbekenden, Fred J. Roeske (dirigent), H. van Alphen (burgemeester), F. Zwaan (wethouder), dominee N. Padt (wethouder), J. Hoogenboom (hoofdcommies ter secretarie), vier onbekenden en G. Wijdeman. Tweede rij: onbekend, jonkheer C.J. Speelman (gemeenteontvanger), C.A.C. Gunters, dokter Willems (huisarts), H. Keesman, F.B. Lovink (commissaris van Politie), T. Molenaar (raadslid), C. Slegers (raadslid), A. Elffers (raadslid), J. Druif (raadslid), P. Post sr., drie onbekenden en W. van der Mije.

Op de linkertrap, van boven naar beneden: H. van Duiin, G. Bakkenhoven, L. van der Mije, G. Pool, Kr. Paap en twee onbekenden.

Op de rechtertrap, van boven naar beneden: twee onbekenden, H. Peper (directeur Twentse Bank), E.H. Brokmeier, P. Schaap, D. Spaans, J. Tang en J. ter Wo1beek.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek