Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4187-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>36. De leerkraehten van de Zandvoortse seholen hebben het sint-nicolaasfeest voor de kinderen altijd weten op te luisteren met een leuk toneelspel, waaraan vele ouderen vaak nog de beste herinneringen bewaren. Het was op zichzelf al grappig als je de eigen "meester" dan opeens als veldwaehter met baard en knevel zag versehijnen ... Zo voerden de meesters en juffrouwen in 1930 een toneelstuk op, dat getiteld was: "De nachtegaal van Bergarnbacht" en dat ging er best in bij de verzamelde jeugdige sehare in de toneelzaal van "Zomerlust".

Het stuk werd met veel vaart en verve gespeeld door, van links naar reehts, aehterste rij: mevrouw M.e. Sterrenburg-van de Sande, mevrouw J. Swartwold, de heer A. Hofstra, de heer J. van Beek, de heer W. Bruinsma, mevrouw P. Bruinsma-Hollenberg en mevrouw Fray-Fabeling.

Middelste rij: de heer G.J. Sterrenburg, mevrouw Van Veen (gastrol), de heer H. Poots en mejuffrouw e. Koppen.

Voorste rij: een onbekende (gastrol), A.J. van der Waals, J. de Boer (gastrol), mevrouw A. Siderius-Jansma, de heer O. Siderius en mejuffrouw Lindebaum.

37. Een schoolfoto uit 1920 van de tweede klas van school A (thans politiebureau) aan de Hogeweg.

Van links naar rechts, eerste rij vooraan: Engel Keur (de Kouwe), Piet de Muinck, een onbekende en Hein Vink.

Tweede rij: Leen Braam, Kees Driehuizen, Arend Keur (Miele) en Jan Keur (de Kouwe).

Derde rij: een onbekende, Pietje Terol, Sijtje Koper, Lies Schraal, Hetty Rine, Jo van den Bos, Marie Kraaijenoord, Leen Paap (de Kous) en Arie Loos (de Bokketemmer).

Vierde rij: juffrouw Citroen, Jobje Paap (van Zon), Dien Groen, Dirkje Visser (de Keeke), Jaantje Koper, Jaap de Muinck en Anthoon Drommel.

Achteraan: Appie Koper, Marie Koning (Kokke), me ester H. Volger, Adriaan Paap (Rossie), Dirk Schuiten en Jobje Paap (van Huig).

38. Ook in de Zandvoortse samenleving was de baker vroeger een zeer belangrijke figuur, Ze kwam in aIle mogelijke gezinnen en haar faam werd opgebouwd op haar verdiensten. Zo'n vrouw was de in 1882 geboren Alida Molenaar-Koning, wonende aan de Brederodestraat en beter bekend als "de gouden baker". Men ziet haar hier in vol omaat. Talloze kinderen zijn door haar "gehaaId", hoewel er in die tijd ook wel een gemeentelijke vroedvrouw was in de persoon van mejuffrouw Catharine Zankel. Maar vele echte Zandvoorters haalden toch "de gouden baker" als het "zo ver" was ... Vanwaar echter haar bijnaam? Naar men ons vertelde is deze te danken aan het feit dat zij haar diensten redelijk goed liet betalen, waardoor de volksmond Mar al spoedig "gouden reserves" toeschreef. Gemakkelijk was ze evenmin, want in de kraamkamer regeerde ze met "ijzeren" hand. Toch werd hetgeen ze deed zeer gewaardeerd! Oudere Zandvoorters kennen haar ook nog onder de bijnaam "Aal de Moker", wellicht vanwege haar rechtlijnig karakter. Geboren aan de Brederodestraat overleed ze in hetzelfde huis op zevenentachtigjarige leeftijd.

39. Ret goederenemplacement van de Nederlandse Spoorwegen in 1923, waar alle brandstoffenhandelaren in die tiid de per trein aangevoerde kolen kwamen lossen om ze daarna met paard-enwagen naar de klan ten te brengen. Een van de meest bekende kolenboeren was Kees Beekhuis (op de bok) hier met zijn knecht Leen Kerkman - zoon van de vroegere redder "Leen Keggie". Op de achtergrond de eens zo fraaie Passage, welk gebouw enkele jaren daarna geheel in vlammen zou opgaan!

40. Zandvoortse voetballers omstreeks 1927/28.

Het zijn, van links naar rechts, achteraan: Siem Sebrechts, Willem Tero1 (de Sche1e), Doris de Muinck, Willem Keur en Arie Batie.

In het midden: Rinus en Henk Halderman en Arie van der Mije.

Vooraan: Anthoon Dromme1, Joop Schaap (de Krul) en Johan Draiier. De 1aatste was een Hongaars p1eegkind in een Zandvoorts gezin.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek