Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2

Auteur
:   P. Brune
Gemeente
:   Zandvoort
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4187-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zandvoorters deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. Dit plein hebben velen nog in deze vorm gekend. Zij bewaren er herinneringen aan. Dit laatste geldt onder anderen voor mevrouw M.A. Versteege uit Haarlem, die in het huis links (Dorpsplein 3) verbonden met de vroegere hoefsmederij van de gebroeders Jan en Jozef (haar vader) Versteege, geboren werd. De smederij met zijn blaasbalg en vuur - zo vertelt zij - had halve deuren met een klink. Ernaast beyond zich het woonhuis van mejuffrouw J. Versteege; er recht tegenover het door dominee G. Hulsman gestichte volkskoffiehuis "Ons Huis". Er heerste vaak grote bedriivigheid en geen wonder, want in genoemde smederij, tevens wagenmakerij, werden de wagens voor de schelpenvisserij en die voor vervoer van de netten naar het strand, alsmede de "duinkarren" gerepareerd. Het beslaan van de paarden behoorde eveneens tot de bezigheden van de smid, die daarbij gretig door de Zandvoortse jeugd werd gadegeslagen. Maar de grote waterpomp (met windmolen) van hotel "d'Orange" was ook dikwijls een zorgenkind van de gebroeders Versteege. Met uitzondering van "Ons Huis" heeft de oorlogstiid van de gebouwen die hier te zien zijn geen ene steen op de andere gelaten ...

42. In maart 1921 vierde de heer J. Beeckman zijn zilveren ambtsjubileum a1s burgemeester van Zandvoort. Hier staande voor zijn woning Brederodestraat 1 - 1aatstelijk bewoond door dokter P. Flieringa, thans na afbraak en nieuwbouw het riante complex "Sandevoerde" - neemt de jubi1erende burgervader een zanghu1de in ontvangst van de "bewaarschool"-kinderen. De dame in het midden op de voorgrond is het toenmalige hoofd van de bewaarschool, mejuffrouw J osina Alida van den Ende. Naar wij dezer dagen vernamen bewaren verschillende ouderen in en buiten Zandvoort nog altiid herinneringen aan deze gebeurtenis!

43. De klassen twee en drie van de vroegere Julianaschool aan de Brederodestraat in het jaar 1925. Hoofd was toen de heer D. Fokkema, nu nog woonachtig te Drachten en intussen reeds de negentig gepasseerd! Rechts van hem staat juffrouw Husman en links juffrouw Hofland. Ter verduidelijking moge dienen, dat men op de foto te maken heeft met drie rijen banken, met in iedere bank twee leerlingen. Hoewel veel speurwerk is verricht, konden niet aIle namen worden achterhaald. Wie weet brengen zij die de foto bekiiken ons nog wat licht in deze duisternis!

Van voor naar achteren, linker rij banken: twee onbekenden; een onbekende en Betty Huisma; twee onbekenden; een onbekende en ? Hulzer; Akkelien en Jopie Veenstra; Traute (een Duits meisje) en een onbekende.

Staande langs de muur: 1 Piet Molenaar, 2, 3,4, en 5 ziin niet bekend; nummer 6 is Neel de Vries (dikke Neel), haar vader had een schoenwinkel in de Haltestraat.

Van voor naar achteren, middelste rij banken: een onbekende en Aart Dam; twee onbekenden; Arendtje Molenaar en ? Groeneweg; Ada van Wijk en Zus Keur; Truus van der Toren en Rie Weber; ? Molenaar en een onbekende; Corry Schilpzand, Pietje Keur, Han Steetskamp en Jan Steetskamp.

Van voor naar achteren, rechter rij banken: twee onbekenden; Piet Visser en Joop Wardenier; Diny Visser en Marie Jissink (vader was bij de Politie); een onbekende en Riekje Lasthuis; Sipke Fokkema (zoon van schoolhoofd) en Wim Schilpzand en verder twee onbekenden.

44. Deze foto dateert van 1927 en is genomen in de Kruisstraat, waar "Maartje van Mengsie de Ruifel" (mevrouw Van der Veld-Schuiten, de rechter figuur met kap, die we ook elders in dit boekje ontmoeten) een manufacturenwinkeltje had. Zij staat hier met haar dochter - de latere "tante Pie" - een praatje te maken met (links) "Toontje Dromrnel". De laatste werkte vele jaren als naaister voor Maartjes winkel. "Toontje Drommel" was door kinderverlamming gehandicapt. Na het overliiden van haar man in 1916 stond zij alleen voor de opvoeding van zeven kinderen. Haar man, Pieter Drommel, vinden we op een andere plaats in dit boekje afgebeeld als een van de lijnwerkers bij de spoorweg, "Toontje Drommel" overleed in 1950 op tachtigjarige leeftiid,

45. In 1928 vierden strandpaehter Engel Bol en zijn vrouw Aaltje Bol-Sehuiten hun vijfentwintigjarig strandjubileum. Dat wilde zeggen dat zij vijfentwintig zomers aehtereen hun klan ten op het strand naar beste weten hadden bediend. En ieder was het erover eens dat men dit feit niet ongemerkt moeht laten voorbijgaan. In de versierde strandtent sehaarde de familie zieh een ogenblik random hetjubilerend strandpaehterseehtpaar voor de foto.

Wie onder anderen aan dit feestelijk gebeuren nu nog vage herinneringen bewaart, is het jongetje op de voorgrond, de thans bijna negenenviiftigiarige Willem Paap in de Potgieterstraat 35, die zo te zien toen weI een klein beetje "een wit voetje" had bij opa en oma Bol.

De andere familieleden waren, van links naar reehts: Anna Bol, Alie van der Mije-Bol, Elisabeth Paap-Bol (moeder van Willem), Engel Bol, Jan Paap (Jan "Jiffie", vader van Willem), Jas Bol, Jannie Bol-de Otter en Jaapje Bol.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek