Kent u ze nog... de Zevenbergenaren

Kent u ze nog... de Zevenbergenaren

Auteur
:   B. de Heer
Gemeente
:   Zevenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4386-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zevenbergenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

26. Het dameskoor "Arti et Religione" werd opgericht op 9 juni 1919 door de heren A.J. Zorn en Th, van Osta, bijgestaan door enkele dames. Tot presidente werd gekozen mevrouw Smits-Houben, Medeoprichtsters waren mevrouw Heynsbergen-Tholenaar en mejuffrouw M. Tholenaar. De vereniging werd gevestigd in hotel Tholenaar en hier heeft men tot het 1aatst zijn thuis gevonden. Tot directeur werd gekozen de heer J. v.d. Berghe uit Oudenbosch. Al spoedig ging de jonge vereniging met flinke sprongen vooruit en v66r de oorlog zong het dameskoor in de hoogste ereafdeling. Door de oorlog ontving ook deze vereniging flinke klappen en zij moest naast materiele schade ook het verlies van een drietal 1eden betreuren. Ondanks het dreigen van de cultuurkamer heeft dit koor, in tegenstelling tot diverse andere verenigingen, tijdens de bezetting haar activiteiten niet gestaakt. Zij zette onafgebroken haar repetities voort, al was dit ook gevaarlijk. Hieruit blijkt wel, dat de dames de heren op het punt van durf de baas waren. Toch moest het peil tijdens deze jaren noodgedwongen dalen en verstandig genoeg begon het koor na de bevrijding in de tweede afdeling, waarin 1947 te Kaatsheuve1 een mooie eerste prijs werd behaa1d. De 1eden op bijgaande groepsfoto zijn zittend van links naar rechts: Jo v.d. Broek, Nelly Hoppenbrouwers, Liena Goverde, J. v.d. Berghe, Cor van Hooft, Marie Tholenaar en Dora Zorn. Waarschijnlijk vormden deze zittende dames het bestuur. Staand: Cor de Bigge1aar, Marie Be1jaarts, Marie Matthee, Luus de Gouw, onbekend, Ne1 v.d. P1uim, Anneke van Hooft, Jo op den Kamp, Dieneke Zorn, Agnes op den Kamp, Marie Dumoulin, Marie van Hooft, Truus Luijten, Cor Maas, Cor Ansems, Anna Jansen en Cor Zorn. Gebrek aan leden en/of belangstelling is de reden geweest, dat .Arti et Religione" a1s een kaarsje is uitgegaan.

27. De Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw, afdeling Zevenbergen - de eerste georganiseerde vereniging op het gebied van land- en tuinbouw en veeteelt in de Westhoek van Noord-Brabant - werd opgericht op 20 februari 1851 te Breda en omvatte de gemeenten Zevenbergen, Fijnaart, Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert, Standdaarbuiten en Willemstad. Zij voerde de zinspreuk: "Tua Res Agitur" (het gaat uw zaak aan). Het oprichtingsbestuur werd gevormd door: C.J.W.C.P. baron van der Borch genaamd van Rouwenoort, rentmeester van de domeinen van prins Frederik te Zevenbergen; F.H.H. Boret, rentmeester in het rentambt Niervaert te Klundert; L.A. Corstiaensen, burgemeester van Standaarbuiten; Adr. den EngeIse, assessor gemeenteraad te Klundert; Fr. van Ginneken, raadslid van Hooge en Lage Zwaluwe; A.C. Maris, burgemeester van Fijnaart en Heijningen; D.J. Nelemans, burgemeester van Zevenbergen en A.J. v.d. Poest Clement, kandidaat-notaris te Zevenbergen. In de loop der jaren werden veelal plaatselijke tentoonstellingen, paarden- en veekeuringen en ploegwedstrijden gehouden. In september 1908 werd, onder het voorzitterschap van jonkheer Mr. F.X.J:A -, Verheijen, kantonrechter te Zevenbergen, aldaar een nationale Iandbouwtentoonstelling gehouden. Op 9, 10, 11 en 12 september 1924 vond wederom een grote nationale Iand- en tuinbouwtentoonstelling te Zevenbergen plaats met een tentoppervlakte van tweeduizend en een landbouwmachinepark van vijfduizend vierkante meter. Beschermheer was mr. Chr. Ruys de Berenbrouck. Voor het eerst was ook hier de beetworteIsuikerindustrie aanwezig, zowel speculatief ais cooperatief, Op bijgaande foto ziet men het tentoonstellingscomite met de genodige autoriteiten. Zittend, van links naar rechts: G.P. Timmermans, C. Timmers,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek