Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 1

Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 1

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1957-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Wie het enkele jaren geleden uitgegeven boek "Zierikzee zoals het was" kent, is daarin hier en daar wat mensen tegen gekomen. Uit reacties van lezers en kijkers van dit boek hebben wij mogen opmaken, dat juist de plaatjes waarop 66k mensen voorkwamen met extra aandacht bekeken zijn. Dat nu heeft ons doen besluiten een tweede boekje samen te stellen. Nu geen boekje over de oude straatjes, de historische gebouwen, de karakteristieke plekjes, maar over de mensen, die dit alles bevolkten, er hun stempel op drukten, het maakten tot een levend geheel. Er is nu ook geen gebruik gemaakt van oude prentbriefkaarten, maar van - voor de bezitter - veel kostbaarder materiaal, namelijk oude familiefoto's. Gezocht werd op zolders en vlieringen, in kisten en dozen. Het opsporen van het fotomateriaal kostte vele, vele avonden. Avonden, die gevuld werden met herinneringen en verhalen over vroeger, die wij helaas niet allemaal aan u door kunnen geven, maar die wel stuk voor stuk een weergave waren van de sfeer van "toen". Verhalen waar men om kon lachen; verhalen ook, die je het lachen deden vergaan. Over de kinderbewaarplaatsen bijvoorbeeld. Het waren bewaarplaatsen in de meest letterlijke zin des woords. Een der bewaarplaatsen was ondergebracht bij een wasvrouw. Boven de deur stond geschreven: .Hier bleekt men". Het kon evengoed betrekking hebben op de kinderen als op het wasgoed!

Het leven tussen 1900 en 1940 was niet voor iedereen een "gouden tijd". Er waren verhalen over bittere armoede, maar ook over de saamhorigheid, de gemeenschapszin. Er moesten lange dagen gemaakt worden door de meeste mensen, maar toch was er ook tijd om te feesten en hoe! U zult het aan de hand van de foto's kunnen zien. Het verenigingsleven bloeide in Zierikzee. Zangverenigingen, amateurtoneel, sportclubs enzovoort. We hebben geprobeerd ze de revue te laten passeren aan de hand van de foto's. Soms moest naar een bepaalde foto lang en veel gezocht worden. Iedereen die daaraan meewerkte zijn wij zeer dankbaar. Er zijn ook een aantal eilandelijke verenigingen opgenomen of Zierikzeese verenigingen, welke leden buiten de stad hadden. Er komen dus niet alleen Zierikzeeenaars in het boekje voor in de strikte zin van het woord. Het achterhalen van de namen is soms een ware puzzel gebleken. Tal van mensen zijn ons hierbij behulpzaam geweest, van wie sommigen zich grote moeite getroost hebben en er steeds maar weer op uittrokken om andere bronnen aan te boren.

Hun komt een extra woord van dank toe. Bij het samenstellen van het boekje bleek een te grote hoeveelheid foto's te zijn bijeengebracht, om in een deel op te nemen. Materiaal, dat toch waard is gepubliceerd en voor het nageslacht gefixeerd te worden.

Als: "Kent u ze nog ... de Zierikzeeenaars" gunstig door u ontvangen wordt, zal wellicht over enkele maanden een tweede deel verschijnen, waarin dan de overige foto's zullen worden opgenomen.

1. De gemeenteraad van Zierikzee in het begin van de jaren dertig. Zittend, van links naar rechts:

R. Gerritsen, A.J. van Schelven, A. den Boer (Stad Parijs), W. den Boer, L. Quant, wethouder A. Timmerman Czn., burgemeester J.C.A. Bannink, secretaris P.F. Wittermans en wethouder P.M. Panny. Staande: A. Groenendijk, dr. J. van der Kwast, J. Catshoek, mr. C.J.B. du Croo en J.R. van der Doe.

2. In de raadzaa1 van het Zierikzeese stadhuis werd rand 1909 deze opname gemaakt van B. en W., a1smede van de toenmalige gemeentesecretaris. Gehee1links aan de groene tafel zit wethouder, jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije, in het midden burgemeester mr. H.C. Moo1enburgh en rechts gemeentesecretaris Jan Snellen. Mr. H.C. Moo1enburgh was van 25 mei 1908 tot 17 maart 1910 burgemeester van Zierikzee.

3. Met de restauratie van het stadhuis van Zierikzee werd in 1955 begonnen, onder leiding van architect B.V. van den Bergh; aannemer was de firma I. Woudenberg tc Middelburg. In 1961 is men tevens begonnen met de restauratie van de houten bovenbouw van de toren, die scheef stond. Ook het vergu1d koperen Neptunusbeeld bleek versleten te zijn, De Haagse beeldhouwer Peter de Jong maakte een houten kopie van het oude beeld, waarna uit koper een nieuw werd geslagen. In 1964 was de torenrestauratie een feit geworden. Neptunus wijst weer onafgebroken met zijn vork de windrichting aan.

Op nevenstaande foto uit 1931 zien we de zeegod N eptunus op een kistje voor de stadhuisingang staan. Hij was afgedaald van zijn verheven standplaats - de spits van de stadhuistoren - en werd, na fraai te zijn verguld door A. Gudde, onder zeer grote belangstelling, op 30 november van dat jaar weer op zijn hoge post verheven. Op deze herinneringsplaat zien we van links naar rechts "stadsbaas" Fr. Houdkamp (met hoed), A. Dalebout, M.J. Kouwenberg, J. Kouwenberg, schilder J.W. Gudde en geheel rechts burgemeester J.e.A. Bannink,

4. Of schoon men in het begin van de vorige eeuw eenvoudig leefde en het een betrekkelijk goedkope tijd was, waren de lonen van de meeste arbeiders en knechts toch te laag om behoorlijk rand te kunnen komen. Bij de minste tegenspoed, werkloosheid of ziekte stond de armoede voor de deur. De diaconieen waren dan, ook zonder subsidie uit de stadskas, niet voldoende bij machte om de vereiste steun te geven. In 1822 werd aan de "Algemene Armen" en aan het hervormd-, het luthers- en het rooms-katholiek armbestuur f. 5.850,- uit de stadskas geschonken. Er viel in die tijd verbazend veel te onderhouden en te steunen. Het kenmerkte de geest van die tijd dat de armbesturen de hun ten laste komende wezen in het openbaar op het platteland verhuurden of aan de minstvragende uitbesteedden. In 1821 werd door het nederduits gereformeerd diaconie armbestuur te Zierikzee als volgt geadverteerd: Aan alle belangstellende wordt bekend gemaakt, dat bii hen op voordelige voorwaarden te huren ziin jongens, geschikt tot Koeijenwachters en andere boerendiensten; insgelijks meisjes.

Toen honderd jaar later in de raadzaal van Zierikzee het burgerlijk armbestuur in vergadering bijeen kwam, was er, mede onder invloed van de eerste armenwet van 1870 en de eerste ouderdomswet van 1919, al het een en ander veranderd. Toch waren er ook toen nog veel arme gezinnen in Zierikzee. Op de foto van links naar rechts: P.A.A. Klok, A. den Boer, M.J. Constandse, M.F. de Vos, wethouder L. Koopman Czn. (voorzitter), J.e. Lunenberg (boekhouder), J.H. Knaap, J. Unger en J. Lokker. In het midden, achter de tafel, staat bode J. Verseput.

5. Ter gelegenheid van het afscheid van politieman Anth. van den Hoek op 1 december 1946 werd in de raadzaal van het stadhuis deze groepsfoto genom en. Zittend van links naar rechts: gemeentesecretaris F. Naerebout, burgemeester jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije, mevrouw A. van den Hoek-van den Bout, Anth. van den Hoek, Chr.C. van Ast en M. Haverhoek. Middelste rij: W. van den Houten, A. de Jong (uit Oosterland, later vertrokken naar Sint-Maartensdijk), P.J. van der Moere en zoontje Eduard, mevrouw J.G. van der Moere-van den Hoek, W.A. Beeke, C. Leeuw, CiJ. Klinke en N.J. Schults. Bovenaan: A. Pipping, M.M. Boot, Chr. C. Bruggeman, J.W. Renshof en H.J. Berrevoets.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek