Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 2

Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 2

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3220-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zierikzeeënaars deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Er is een speciale reden om deel II van de Zierikzeeenaars in de "Kent u ze nog ... " reeks zo spoedig mogelijk na het eerste deel te laten verschijnen. Een aantal foto's, waarvan wij gebruik wilden maken, zou over enkele jaren wellicht verdwenen zijn, Ouderen be waren de foto's omdat het evenzovele herinneringen zijn. Komen ze daarna in het bezit van de jongeren, dan is de kans groot - vooral wanneer er geen namen aan de achterzijde op staan - dat ze in de prullemand belanden. Immers, foto's van mensen die men niet kent, doet men meestal vroeg of laat toch weg. Ook de gegevens die nodig waren, moesten vaak verkregen worden bij de oudsten onder ons. De bezoeken aan "Borrendamme", "Ons Huis", "Irene" en "de Corneliastichting" waren talrijk, Vele bejaarden werden bezocht voor het verzamelen van namen en nadere bijzonderheden. Zo vaak zelfs bezochten wij de genoemde bejaardentehuizen, dat het daar opviel. Een ouderling van een der kerken vroeg dan ook in het voorbijgaan eens: "Voor welke kerk doet u hier huisbezoek? "

Ondanks deze vele bezoeken was het niet mogelijk alle namen te achterhalen, evenmin als het hier mogelijk is alle namen te noemen van de mensen die foto's aan ons in bruikleen afstonden en behulpzaam waren bij het verzamelen van de nodige gegevens. Hun aantal is te groot! Toch zijn wij al die mensen erkentelijk voor hun hulp. Zij bewezen niet alleen ons, maar u allen een dienst.

1. De raad van Zierikzee bijeen ter gelegenheid van het feit, dat P.F. Wittermans vijfentwintig jaar gemeentesecretaris was. Zittend van links naar rechts: de raadsleden A. Groenendijk, A. den Boer en J. Catshoek, wethouder W. den Boer, mejuffrouw Mia Wittermans, mevrouw Wittermans en de jubilaris P.F. Wittermans. Staande: T.C. Schippers, J. Enzlin, G. van Duin, A. van den Houten, N. van der Wolf, A. van der Doe, mr. C.J.B. du Croo, St. bij de Vaate, R. Gerritsen (allen lid van de raad) en burgemeester jhr. mr. J. Schuurbeque Boeije.

Ruim honderd jaar geleden bestond het bestuur van de stad Zierikzee uit twee burgemeesters, tevens raadsleden en negen andere leden van de raad, zodat dit college elf leden telde. Het jaarlijkse presentiegeld voor hen bedroeg f. 450,- in totaal. President of eerste burger was in 1822 mr. A.J.H.W. baron van Dopff met een jaarwedde van f. 1200,-. Hij bewoonde het huis bij de grote kerk, de latere arnbachtsschool, en was tevens vrederechter. De tweede burgemeester was M.e. de Crane, met een jaarsalaris van f. 800,-; hij was tevens zeehandelaar. Na de reorganisatie van het stedelijk bestuur is hij van 1827 tot 1854 burgemeester gebleven. De andere raadsleden waren: W. Gannenburg, B. Boom, mr. M.B. de Jonge, dr. R.C. Ermerins, Joh. Nelemans (het enige rooms-katholieke raadslid), mr. J. Schuurbeque Boeije, jhr. K.W. de Jonge, mr. J.M. Moens en C. Tromp sr. Secretaris was mr. W.J.P. Kroef en ontvanger mr. H.A. van Llsselsteijn.

2. De bomaanslag op Zierikzee, 30 april 1917. We zien de aankomst aan de Nieuwe Haven - ter hoogte van de Nieuwstraat - van opperbevelhebber generaal C.J. Snijders en links de commandant van Zeeland, Louwerse. De heren kwamen zich persoonlijk op de hoogte stellen van de aangerichte schade.

3. Directie en voltallig personeel van de gemeentelijke gasfabriek te Zierikzee. Zittend van links naar rechts: J.M. van der Kloot, Kees Schippers, A. Bakker, directeur J. Baas, mevrouw A. Baas-Kloet, mejuffrouw M. Huson en G. van Wanrooy. Staande: J. Bilius, J. Heijboer, mejuffrouw J. van Duin, Bram Peute, E. Pairoux, M. v.d. Est, B. Scherpenisse, W. van Dijke, C. Heijboer, 1. Nieskens, Bram van den Berge, Sam. Struik, M. v.d. Hoek en C. Bin. Bovenste rij: W. van As, J.P. Flikweert, Chr. Schouls, H. Smits, Jan van de Zande, Koos Bilius, W. van den Houten en C. Mabelis. Mevrouw A. Baas-Kloet behoorde uiteraard niet tot het personeel, maar was aanwezig als echtgenote van de directeur.

4. Foto's in prive-sfeer zijn in dit boekje zoveel mogelijk vermeden, maar er is niet altijd onderuit te komen. We meenden een uitzondering te moe ten maken voor een echte Zierikzeese familie de familie Ochtman - die hier al generaties lang woonachtig is. Op deze oude foto zien we links (met baard) de vader van de bekende boekhandelaar Piet Ochtman, die in het verleden veel activiteiten op fotografisch gebied heeft ontplooid. Zonder hem waren bij voorbeeld prentbriefkaartenverzamelingen van Schouwen-Duiveland niet mogelijk geweest. Piet Ochtman heeft in de loop der jaren honderdduizenden ansichtkaarten gemaakt of laten maken. We bekijken nog even de foto en zien van links naar rechts: Lena Ochtman, R.W.J. Ochtman, P.J. Ochtman RWzn., S. Ochtman, dochter Adriana, zoon Jacob en de echtgenote van R.W.J. Ochtman. Zij heette Neeltje Goemans en was een dochter van Pieter Goemans, burgemeester van Dreischor.

5. De hervormde gemeente van Zierikzee behoort, met alle hervormde gemeenten van SchouwenDuiveland, tot de ring Zierikzee. De hervormde gemeenten van Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland vormen sam en de classis Zierikzee. Het moderamen (bestuur) van de classis bestaat uit een praeses, een scriba en een assessor. De stad Zierikzee, welke ruim 8000 inwoners telt, heeft ongeveer 4000 hervormden of die als zodanig kunnen worden aangemerkt. De gemeente kent een rechtzinnig en een vrijzinnig gedeelte en de kerkelijke colleges zijn dan ook samengesteld uit rechtzinnige en vrijzinnige leden. Vandaar dat de gemeente niet is ingedeeld in geografische wijken, maar in "wijken naar modaliteit". Men vergadert voor aIle officiele zaken minstens eenmaal in de twee maanden als centrale kerkeraad, terwijl elk kerkeraadsdeel met de eigen predikant de lopende pastorale zaken bespreekt in eigen kring.

Ter herinnering aan het vertrek van dominee J.J.P. Valeton, die hiervan 23 augustus 1938 tot 23 mei 1943 predikant was, werd deze foto gemaakt van de rechtzinnige kerkeraad. Staande van links naar rechts: A.1. Moermond, A. Jonker, P. van der Doe en E. Goudswaard. Middelste rij: G. van Duin, J. van den Ouden, J.W. Raap, J. Roggeband en L. van Damme. Onder: L.Uijl, dominee J.J.P. Valeton, J. Lokker en L.M. Steendam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek