Kent u ze nog... de Zuidlaarders

Kent u ze nog... de Zuidlaarders

Auteur
:   J.D. Medendorp
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4387-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zuidlaarders'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij de uitgave "Zuidlaren in oude ansichten" bleek er grote belangstelling te zijn voor de foto's waarop mensen stonden afgebeeld. Aan de hand hiervan is het idee ontsproten een nieuw boekje te doen verschijnen met als titel: "Kent u ze nog ... de Zuidlaarders". De grote kunst bleek te zijn om die mensen te vinden die, in oude laatjes en soms ook op zolder, over oude foto's beschikten, die geschikt waren om te publiceren. Op veel plaatsen is gezocht en ten slotte ontstond er een serie foto's die geschikt was om te publiceren. Helaas bleek bij sommige oude schoolfoto's het geheugen de mens en in de steek gelaten te hebben. Deze foto's konden jammer genoeg niet geplaatst worden, omdat te vee I gegevens ontbraken. De rest van de foto's kon vrijwel geheel achterhaald worden, al ontbreekt hier en daar een naam die niemand meer weet. Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats aan allen die hieraan hun medewerking verleend hebben, hetzij door foto's beschikbaar te stellen hetzij door gegevens te verstrekken. Zonder de hulp van Jan Roelfsema, mevrouw Wuffing, Jannus Hoenderken, Tadema, J. Hamminga, mevrouw Hertz, mevrouw Albronda, mevrouw De Boer, Minie van Wijngaarden en de gemeente Zuidlaren was het onmogelijk geweest dit boekje samen te stellen.

De foto's zijn niet opgenomen in volgorde van tijd, maar zijn door elkaar geplaatst. Bij het napluizen van de namen blijkt opeens hoeveel mensen van de foto's men zelf heeft gekend en die toch totaal verge ten zijn, Ze beginnen dan opeens weer te leven en in je gedachten zie je juffrouw Bart weer met haar kleuters aan de hand lopen, oompie Boeskool zenuwachtig aan zijn snor draaien, meester Van der Veen op zijn schoolfluitje blazen, Izak van Dam wandelen op zaterdag met zijn strohoed en wandelstok, Arie van Wijngaarden met zijn grote bas, Bertus Steegstra die zijn werkplaatsvloer onder bruin tabakssap spoog en Stuveling, de gemeenteveldwachter, die ziin opwachting weer eens in de lagere school kwam maken. Ook de lezer van dit boekje zal dezelfde ervaring opdoen, vandaar dat we alle mensen in dit boekje aan de parade laten deelnemen en een voor een nog eens aan u voorstellen.

1. De oliernolen "De Wachter" te Zuidlaren, gebouwd in 1851. Deze foto werd genom en in 1899, in welk jaar de mo1en gemoderniseerd werd door de aanbouw van een machinekamer en ketelhuis met stoommalerij, Op de stelling van de molen staat molenaar Jans Polling, later cafehouder in Borger. Beneden van links naar rechts: Bonna Drenth (schoonmoeder van J. Medendorp), Aaltje Rutgers, het dienstmeisje, Jan Ting, Jan Medendorp, de eigenaar en geheel rechts, Jan Faber, de meesterknecht. Op de foto is men bezig met het wegen van olievaten.

2. De open bare Iagere school te Zuidlaarderveen. De foto werd genomen op 3 april 1903. Links op de foto staan meester Gortmaker en zijn vrouw en geheel rechts meester Pilon. Bovenste rij van links naar reehts: Geertje van der Molen, Frederika van Culen, Willernien Bentum, Henderkien Enting, Roe1phien Enting en Grietje Homan. Tweede rij van links naar reehts: Freerk Enting, Cornelis Nieborg, Hendrik Homan, Hendrik Udding, Harme de Jong en Harm Olthof. Derde rij van links naar reehts: Freerk Ruiter, Roelf Udding, Harm Bentum, Geert van der Molen, Hendrik Enting en Steven de Jonge. Vierde rij van links naar rechts: Jantje Gortmaker, Mine Homan, Margreet Nieborg, Arend Kammer, Roelof Kammer, Aalke Gernaat, Jantje Kamphuis, Annie Vonk en Coba Haaijer. Vijfde rij van links naar reehts: Alida Sehe1tens, Jaeob Ruiter, Jannus Homan, Jannus Hoving, Lueas Nieborg, Chris Scheltens, Pie Gortmaker, Gesina Bentum en Jantje Olthof.

3. De openbare lagere school te Zuidlaarderveen. De foto is genomen op 31 augustus 1906, dus op koninginnedag, Bovenste rij van links naar reehts: Steven de Jonge, Harm Bentum, Pie Gortmaker, Jantje Gortmaker, Gezina Bentum en Hendrik Enting. Tweede rij van links naar rechts:

Abel Pot, Geertje van der Molen, Arend Kammer, Geert van der Molen, Jan Pot en Jan Hoving. Derde rij van links naar rechts: Roelf Hoving, Jo Broekema, Annie Vonk, Gini Loorbach, Aagke Gernaat, Jantje Kamphuis, Geesje Kamphuis en Roelof Kammer. Vier de rij van links naar rechts:

Bouehien Smit, Aaltje Hoving, Grietje Hoving, Marehien Schuiling, Geziene Schuiling en Siberdina Pot. Vijfde rij van links naar reehts: Jan Venema, Jan Loorbaeh, Arend Pepping, Roelf Pot, Hendrik Vonk en Thomas Broekema. Geheel rechts staat me ester Gortmaker.

4. Ret onderwijzershuis van de open bare lagere school te Zuidlaarderveen. De meestersfamilie zit hier op een zomerse dag buiten thee te drinken. Van links naar rechts: meester Gortmaker, de vrouw van de meester, Pie Gortmaker en, geheel rechts, Jantje Gortmaker. De foto werd genomen in 1916.

::. Tot 1907 gingen de schoolkinderen van Midlaren in Zuidlaren op school. Een lange stoet kinderen trok iedere dag door de Zuidlaarder Es naar school. In 1906 werd een raadsbesluit genomen am in Midlaren een school te bouwen en in 1907 werd de school geopend. Op de foto ziet u de inwijding van de school in 1907. Zittend van links naar reehts: meester Palsma, J. Enting, H. Hoving, burgemeester Albarda, R. Karsens, F. Buiter en Hunt. Achterste rij van links naar reehts: R. Schuiling, J. Kruizinga, J. Zondag, J. Wuffing, J.Mulder, G. Baarveld, R. Nijhof, J. Hamminga, Nijhof en Kaspers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek