Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Auteur
:   J. Dek
Gemeente
:   Zwijndrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3133-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Naast de burgemeester neemt de wethouder een belangrijke plaats in bij het dagelijks bestuur van de gemeente. We tonen hier de afbeeldingen van een zestal wethouders uit de periode 1869-1940.

Links boven: Pieter Los Azn., raadslid van 1860 tot 1891 en wethouder van 1869 tot 1890. Midden boven: D. van Pelt, raadslid van 1891 tot 1904 en wethouder van 1902 tot 1904. Rechts boven: C.J. Los, raadslid van 1898 tot 1918 en wethouder van 1906 tot 1917. Links onder: A.H. Remeeus, raadslid van 1904 tot 1918 en wethouder van 1913 tot 1917. Midden onder: P. Stoop, raadslid van 1900 tot 1928 en wethouder van 1917 tot 1923.

Rechts onder: J. Plomp, raadslid van 1911 tot 1923 en van 1931 tot 1941, wethouder van 1917 tot 1923 en van 1935 tot 1943. Hij voerde de bekende drogisterij op de Ringdijk en hij bezette diverse maatschappelijke functies te weten: ouderling en scriba van de hervormde kerk, voorzitter van de C.H.U., leider en bestuurslid van de knapenvereniging ,,'t Mosterdzaadje" en voorzitter van de "Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs".

7. Links: Abraham Kooymans sr. heeft de post van gemeenteontvanger bekleed van 1887 tot 1923 en is hierin opgevolgd door zijn zoon Abraham jr. De gemeenteontvanger heeft er zorg voor te dragen dat de gemeentelijke belastingen worden geind en gelden uitbetaald worden. Het beheer van de gemeentekas is dan ook een van zijn dagelijkse zorgen.

In 1923 ging het ambt van gemeenteontvanger over van vader op zoon Abraham Kooymans jr. (rechts), geboren op 1 augustus 1885 en overleden op 27 september 1971. Op achttienjarige leeftijd trad hij als klerk in dienst op de ontvangersafdeling onder leiding van zijn vader en aldus leerde hij zeer accuraat met de gemeentepenningen om te gaan. In deze functie bekleedde hij ook het ambt van administrateur der bedrijven. Per 1 januari 1951 verliet hij op vijfenzestigjarige leeftijd de dienst met pensioen. Van 1908 tot 1937 vervulde hij tevens als penningmeester-boekhouder een druk bezette functie bij het Burgerlijk Armbestuur. Ook het Groene Kruis heeft hij vele jaren als bestuurslid gediend.

8. links: Wouter Jacob van der Veen (geboren op 2 oktober 1881 te Drachten en overleden op 28 november 1965 te 's-Gravenhage) en zijn echtgenote Feikje Yntema (geboren op 14 april 1890 te Koedam en overleden op 21 januari 1953 te Utrecht). Van 3 februari 1909 tot 31 december 1947 heeft de heer Van der Veen het ambt van gemeentesecretaris van Zwijndrecht vervuld. In deze lange ambtsperiode heeft hij zijn functie onder diverse burgemeesters en vele raadscolleges uitgeoefend onder omstandigheden van zeer uiteenlopende aard. In de groei van Zwijndrecht ligt een groot deel verdisconteerd van zijn arbeid. Hij kan getekend worden als de secretaris die met diepe ernst en een grote liefde voor zijn ambt alles heeft gedaan om de groei van de gemeente Zwijndrecht te bevorderen, niet in de laatste plaats in industrieel opzicht. Hij was een man met een scherpe pen en hij heeft op de bres gestaan voor de zelfstandigheid van Zwijndrecht, Als ambtenaar van de burgerlijke stand heeft hij vele paartjes in de echt verenigd onder het motto: "Trouwen is een kunst". Zijn activiteiten naar buiten waren veel omvattend. Als bestuurslid van de Kamer van Koophandel, Het Groene Kruis, Stichting voor Christelijk Onderwijs en Christelijke Opvoeding en De Bouwvereniging, alsmede als oprichter en secretaris van de Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs heeft hij veel van zijn energie aan maatschappelijke activiteiten uitgedragen. Hij nam deel aan de vaststelling van het landschapsplan van het eiland Llsselmonde. Als oprichter en secretaris van de landelijke vereniging "Groen van Prinsterer", verwierf hij in deze laatste functie bekendheid als schrijver van de rubriek "Rondblik" in het maandblad "De Magistratuur".

Rechts: F.D.J. Prins trad op 15 maart 1920 in dienst als ambtenaar ten kantore van de gemeenteontvanger om vervolgens op 28 juni 1959 als hoofdambtenaar-kassier de dienst met pensioen te verlaten. Aldus heeft hij in zijn loopbaan vele duizenden bezoekers op zijn innemende wijze aan het loket te woord gestaan. Als bestuurslid van de vereniging "Pro Juventute" heeft de heer Prins een belangrijk aandeel gehad in de vele werkzaamheden ten bate van de verwaarloosde jeugd.

9. De veldwachter anna 1900.

Links: veldwachter Van Ebbeler staat even naast zijn toerrijwiel uit te blazen van een vermoeiende patrouiUetocht door de Zwijndrechtse polder. Zijn sierlijk uniform en de kepi maakten de veldwachter van die tijd tot een gezagdragend figuur, die zijn deugnieten op de prik kende en 0 wee wanneer hij met zijn stok ging dreigen! De stalen broeksveren rond de broekspijpen en de luchtige fietssandalen gaven het geheel ook een sportief karakter. Rechts: veldwachter J. Talens, die mede hielp de orde en het gezag te handhaven, draagt een modemere platte uniformpet. De indrukwekkende zware snor en sik ontbreken ook bij hem niet. Een man wiens gemoedelijkheid van zijn gezicht uitstraalt.

10. Sedert 1900 was het politiekorps van Zwijndrecht in 1937 uitgegroeid tot twaalf man. Zittend van links naar rechts: volontair K. Klomp, inspecteur B.M. Gras en A.H.J. Visch (later commissaris van politie te Bussum). Staand: H. Kooiker, A. Langendoen, B.E. van Weert, A. Menke (later rechercheur), A.N. Voerman, J. Mannak, H. Eland, W.A. Langenbach en P. van Wingerden. In de oorlogsjaren 1940-1945, leed het korps een gevoelig verlies in de persoon van agent A.N. Voerman. In het voorjaar van 1943 werd hij gevankelijk weggevoerd en op 19 maart 1945 is hij te Politz (Stettin) aan de ontberingen bezweken. Geboren op 4 oktober 1903 te Tilburg en op 1 augustus 1932 bij de Zwijndrechtse politie in dienst getreden, heeft het korps een zeer gewaardeerd lid op jonge leeftijd verloren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek