Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Auteur
:   J. Dek
Gemeente
:   Zwijndrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3133-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Een groepsfoto van de Zwijndrechtse vrijwillige brandweer op het terrein van de Zwijndrechtse Groenten- en Fruitveiling (1940). Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: Jan Baars, schilder Paul Pijl sr.(*), srnid Wim van Alphen(*), loodgieter Dirk Leensvaar, schilder Cor Pijl jr.(*) en aannemer A. Bergijk. Tweede rij staand: installateur Jo. Plomp, chauffeur Jan van Noort, aannemer H.W.L. Bergijk, loodgieter Jacobus Seijffert, aannemer Piet den Dikken(*), gemeentearchitect Jakop Wildeman, conservenfabrikant Daan Los, aannemer Arie van de Net, elektricien Adriaan de Hoog, aannemer Huib. Vogel, bedrijfsleider Piet Baan, aannemer Koos Vermeulen en terrazzowerker Gijs. Slieker, Derde rij: garagehouder Jan van Namen, kruidenier Leen Waardenburg(*), aannemer Gerrit den Dikken en aannemer Nico de Snoo(*). Vierde rij: houtbewerker Pleun Waardenburg(*), kastelein Teun den Bisschop, taxichauffeur Jaap van Namen, aannemer Adri den Hollander, loodgieter Albert Alderliesten, schilder Arie Staat, groenteboer Jaap Euser, vrachtrijder Cor. Bezemer, schilder Piet Staat, aannemer Henk den Dikkell en aannemer Bas den Hoed (later naar Canada vertrokken). Op de achtergrond rechts, tussen Cor Bezemer en Piet Staat, zien we veilingcontroleur Dirk de J ong.

De met (*) gemerkte personen waren leden van de vrijwillige brandweer van Groote Lindt en zij hebben zich later aangesloten bij de Zwijndrechtse vrijwillige brandweer. Gezien de eisen, waaraan een brandweerman moet voldoen is het begrijpelijk, dat de leden hoofdzakelijk voortkomen uit de ambachtelijke beroepen.

12. Op 30 april 1932 vond de opening plaats van het badhuis aan de Prins Hendrikstraat door burgemeester J.A.J. Jansen Manenschijn. Hierdoor werd in een grote behoefte voor de bevolking voorzien, aangezien de woningen destijds nog zeer schaars waren voorzien van badkamer of douche. Door de nieuwbouw en de renovatie van het Julianadorp is de laatste jaren het aantal bezoekers tot een minimum teruggelopen, zodat binnen afzienbare tijd het ruim veertig jaar bestaande badhuis gesloten zal worden. Op de eerste rij, van links naar rechts: badmeester Arie Kooiman, begrafenisdienaar Arie van Krimpen, sloper Kees Kooyman, Joost van Dalen, wethouder H.J. Horsman sr., wethouder Jos. Reyers, burgemeester J.A.J. Jansen Manenschijn, Reedijk, opzichter J.C. van Herwijnen, raadslid Aart Soot, inspecteur van politie B.M. Gras en gemeentearchitect J. Wildeman. Tweede rij, van links naar rechts: Reedijk, onbekend, raadslid J.P. Kogeler (administrateur van het ziekenfonds), gemeenteambtenaar Coen Krijger, gemeentearchitect A. Stooker, C.J. Buitendijk, ontvanger A. Kooymans, gemeenteambtenaar W. Jansen, A.H.J. Visch (later commissaris van politie te Bussum), tuinbouwonderwijzer L.B. van der Slikke, en achter J.C. van Herwijnen en Aart Soot de chef van de afdeling bevolking, J. Slijper.

:--Z:..--_-._- __ ~ . _

--------'--'--------

--'-'~---_ ..?. "

>---,-::.1

, .

-

13. Links: twee zeer bekende personen op het bordes van het raadhuis. Links gemeenteambtenaar Jan Smit en rechts de chef van de afdeling bevolking, Jan Slijper.

Jan Smit werd geboren op 27 juli 1876 en overleed, ruim negentigjaar oud, op 23 maart 1967. Hij woonde aan de Burg. De Bruinelaan 20. Op 4 augustus 1920 trad Jan Smit in dienst bij de gemeente Zwijndrecht als ambtenaar-geldophaler van de gemeentebedrijven met hieraan verbonden de functie van deurwaarder der plaatselijke belastingen voor de tenuitvoerlegging van dwangbevelen. Veel bekendheid verwierf Jan Smit met het samenstellen van Zwijndrechtse familiestambomen. In zijn laatste levensjaren verbleef hij in "De Lindonk".

Jan Slijner werd geboren op 24 mei 1893 en overleed op 15 februari 1956. Op 15 januari 1920 werd hij benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand en in deze functie heeft hij ruim drieduizend jonge paartjes ingeschreven en tientallen in de echt verenigd. Als chef van de afdeling bevolking heeft hij in de benauwde oorlogsjaren 1940-1945 vele mensen veilige papieren verschaft, zodat zij uit de handen van de bezettende macht konden blijven. Ook in het maatschappelijke leven heeft hij vele functies bekleed. Zo was hij penningmeester van de Stichting 1940-1945, lid van het comite "Ere schuld en Dankbaarheid", medewerker aan de Klaproosactie, secretaris van het college van brandmeesters, diaken van de gereformeerde kerk en secretaris van het diakonale college. Met zijn plotseling verscheiden op 15 februari 1956 ging een bescheiden en hulpvaardig persoon heen, die een vooraanstaande plaats in de Zwijndrechtse gemeenschap innam.

Op de foto rechts boven ziet u links J.C. Haspels, ambtenaar ter secretarie van 1920 tot 1931 en later burgemeester van Enkhuizen en Bussum, en rechts Pieter Corne lis de Haas, geboren op 8 oktober 1899 en op 1 november 1916 bij de gemeente Zwijndrecht in dienst getreden in de functie van bevolkingsagent-belastingambtenaar. Op 1 februari 1931 volgde de bevordering tot chef van de afdeling financien. Als opvolger van gemeentesecretaris W.J. v.d. Veen werd de heer De Haas op 1 januari 1948 benoemd tot gemeentesecretaris. Bij zijn veertigjarig dienstjubileum op 1 november 1956 werd hij onderscheiden met de "ridderorde van Oranje Nassau" Om gezondheidsredenen nam de heer De Haas op 2 januari 1960 zijn ontslag en hiermee ging een zeer deskundig ambtenaar het raadhuis verlaten.

Rechts onder: 1940/41. Afgifte van persoonsbewijzen met van links naar rechts: Herman Visser, J. Slijper, H. Bakker en de heer Zijderveld. Herman Visser, geboren op 11 juli 1910 en overleden op 10 januari 1972, werd in 1941 opgenomen in de vaste kern van de luchtbeschermingsdienst om vervolgens op 7 oktober 1945 als ambtenaar bij de afdeling bevolking en burgerlijke stand in dienst te treden. In zijn dertigjarige loopbaan had Herman Visser door de aard der werkzaamheden veel contact met de burgerij. Door zijn correct en hulpvaardig optreden verwierf hij veel vrienden in en buiten het raadhuis. Door zijn vrij plotseling verscheiden op 10 januari 1972 verloor de gemeente Zwijndrecht een ambtenaar, die met veel kennis van zaken zijn functie bekleedde.

14. Links boven: een geordende samenleving zonder reinigingsdienst is ondenkbaar. De tijd dat de varkens vrij op straat konden snuffelen in de bergen afval is al lang voorbij, Op deze foto van 1930 staan de mannen van de gemeentevuilophaaldienst klaar om met paard en wagen de vuile boel op te halen, Het voormalige gebouw van gemeentewerken stond aan de Rotterdamseweg (de huidige plaats van Tornado). Van links naar rechts: J. Verhoeve, A. Verbeek (zittend op de bok), K. Hoogerland, P. Buitendijk, F. Klingeman en S. Stoop.

Rechts boven: een belangrijke afdeling in de gemeente vormt de dienst gemeentewerken die er steeds zorg voor dient te dragen dat de straten en plantsoenen keurig onderhouden worden, zodat de leefbaarheid van de gemeente voor de burgerij op peil gehouden kan worden. Op deze foto, genomen in 1930 achter het rioolgemaal van de Emmastraat, staan op de eerste rij van links naar rechts: opzichter J.e. van Herwijnen, onbekend, gemeentearchitect J. Wildeman, P. v.d. Linden, J. Baas, Maarten Smit, Jacob Visser, Klaas van Wingerden en gemeentearchitect A. Stooker. Op de tweede rij: Teun Stormezand, Jan van Noort en A. van Halem.

In 1898 kwam in Zwijndrecht het Waterleidingbedrijf tot stand. Nadat eerst een aantal jaren gebruik werd gemaakt van rivierwater, wordt nu uitsluitend grondwater uit de diverse boorputten in de omgeving van het Noordpark opgepompt, hetgeen tot een aanmerkelijke verbetering van het drinkwater heeft geleid.

Links onder: J.P. Zwaanswijk, directeur van de gemeentelijke gas- en waterleidingbedrijven 1898-1925.

Midden onder: K. van Vliet, machinist van het waterleidingbedrijf 1898-1922.

Rechts onder: G.J. Rijsdijk, machinist van het waterleidingbedrijf 1922-1953.

15. In de periode van 1876 tot 1943 hebben drie predikanten achtereenvolgens de kansel van de hervormde kerk aan de Kerkstraat bestegen, Zij bewoonden de monumentale pastorie, gebouwd in de jaren 1851/52 aan de Rotterdamseweg 38. Dominee W. Mense nam in 1879 vanuit Heeg (Friesland) het beroep naar Zwijndrecht aan en vertrok in 1887 naar Heteren.

Links: dominee W.P. van Lindonk kwam in 1890 uit Kampen naar Zwijndrecht en besloot zijn ambt hier met emeritaat op 27 oktober 1912. Zijn activiteiten en toewijding op het gebied van de bejaardenzorg hebben in Zwijndrecht goede vruchten afgeworpen. Op zijn initiatief is het bejaardenhuis .Rustoord" aan het Meepad in de jaren negentig tot stand gekomen. Uit dankbaarheid en erkenning is het bejaardentehuis "De Lindonk" aan de Rotterdamseweg naar hem genoemd.

Rechts: dorninee J.C.C. Trillaard is de hervormde gemeente voorgegaan van 16 februari 1913 tot 31 december 1943, waarop emeritaat volgde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek