Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Auteur
:   J. Dek
Gemeente
:   Zwijndrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3133-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

31. Links boven: een klassefoto van de christelijke mulo aan de Rotterdamseweg in 1927. Links achterin het hoofd der school C. de Meer en rechts de heer J. Visser. De heer J. Visser was het type leraar dat precies wist hoe elke leerling naar gelang aard, aanleg en werklust benaderd moest worden. Ook buiten de schooluren heeft hij thuis nog veel oudere mensen de hun ontbrekende kennis bijgebracht, een activiteit waar veel Zwijndrechtenaren nog met grote dankbaarheid aan terug zullen denken. Ditzelfde moge ook het bekende hoofd der school C. de Meer toegeschreven worden.

Rechts boven: mede dank zij het initiatief van dominee J.E. Vonkenberg werd in 1911 in Zwijndrecht de eerste christelijke mulo opgericht. Het schoolgebouw was gelegen aan de Rotterdamseweg naast de Bethelkerk, waar nu het ontmoetingscentrum ,,'t Toplicht" is ondergebracht. In 1955 is het nieuwe schoolgebouw "De Toorts" aan de Frans Halsstraat gesticht, Op de foto ziet u een klas in augustus 1939. Op de eerste rij zittend van links naar rechts: Cor van der Poel, Gerard van Heesen, Wim van Loon en Piet Hordijk. Tweede rij zittend: Jan Bos, Ineke Wolbeek, Lucie Labruyere, Ali de Bondt, Ina Bezemer, Jenny Eland, ? Bol en Janneke Kooyker. Staand: Arie Kuiper, Wim Mannak, Barend van der Waal, Leen Westerman, hoofd der school C. de Meer, Jan de Koning, Cor Lieve, Siem de Waard, Adriaan Rijsdijk en drs. W. van Veelen.

Links onder: in de jaren twintig was de functie van de leerplichtambtenaar nog niet aan de orde, Ter bestrijding van het veelvuldig schoolverzuim was er een "Commissie tot Wering van Schoolverzuim". Deze comrnissie had tot taak erop toe te zien, dat de leerplichtige jeugd zo regelmatig mogelijk de school bezocht. De comrnissie was samengesteld uit Ieden van het onderwijspersoneel en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groeperingen. Op de foto zittend van links naar rechts: onderwijzer L.C. Dekker, Van Dalen (hoofd van de hervormde school Rotterdamseweg), G. Los Gzn. (kweker van Nirnrnerdor), onderwijzer P. de Bondt en aannemer C. Hoogvliet. Staand: A. Goud, Aart van Krimpen, Schenkel en T.A. Nawijn, hoofd van de openbare Iagere school aan de Lindelaan.

Rechts onder: voor vele oud-leerlingen van de rooms-katholieke lagere school St.-Joseph aan de Emmastraat een bekend echtpaar: de heer en mevrouw Boelrijk. Een aantal jaren is de heer B. Boelrijk hoofd van deze school geweest. De familie Boelrijk woonde eerst in het huis Emmastraat 11 en heeft daama ook aan de Koninginneweg gewoond. Op deze foto was het echtpaar gezeten aan het afscheidsdiner van burgemeester J.A.J. Jansen Manenschijn (I april 1946).

32. De hervormde school aan de Rotterdamseweg, toen bekend als de school van meester Kranendonk, in 1916. Eerste rij, zittend van links naar rechts: Leen Blommers, Lauwerens Kuipers (zie elders op deze pagina), Leen Struik, Gijs Damsma, Herman van Namen (later groentenexporteur), Huibert van Hillo, Jor Baan, Wim van Gelderen, onbekend, Gerrit de Weerd en Henk Damsma. Tweede rij: Dirk Wessels (later aannemer), Gillis van Pelt, Dirk Schouten (later melkhandelaar), Leen Legerstee, Tinus de Klerk, Arie Romijn, onbekend, loris Krijgsman, Jan van Namen (later houder benzinestation), Pons Vermeer, Verhoeven en Jacob den Boer. Derde rij: Beumer (later stoffeerder), Drikus v.d. Waal, Kees Bakker, Cor Hordijk, Maartje Kuipers (zus van Lauwerens), Anna van Vliet, onbekend, Mien Vermaas, Lies Boogaards, Antje van Rijs, Riek Meerkerk, Kees Roodbol (administrateur) en juffrouw Den Boer. Vierde rij: me ester Kranendonk, Trijntje Stormezand, Pietje van Haren, Cor de Vries, Huigje Visser, Maaike Staat, Mien Verduin, Cor Plornp, Elsje Romijn, Leentje den Boer, Francien v.d. Broek en Martien de Snoo. Vijfde rij: Leentje de Graaf, Hendrien van Namen, Jaantje Damsma, Betje Stolk, Juul Bakker, Bep Koenen, Riet Bezemer, Teuntje Buitendijk, Leentje Neutegem en Eyke van Namen.

De ouders van Lauwerens Kuipers hadden een kruidenierszaak aan de Burg. de Bruinelaan (nu de verf- en behangwinkel van v.d. Wiel). Reeds op de lagere school blonk Lauwerens Kuipers uit met excellente cijfers. Na zijn onderwijzersopleiding studeerde hij in zijn vrije tijd voor het staatsexamen M.O. wiskunde, terwijl hij les gaf aan de ulo op de Vrieseweg in Dordrecht. In 1947 promoveerde hij in de wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was toen leraar aan de M.T.S. in Dordrecht. Rond 1950 was hij lector, verbonden aan de universiteit te Bandoeng en vervolgens professor aan de T.H. te Delft. Nu is hij verbonden aan de universiteit van Carbondale Illinois (U.S.A.).

33. In Groote Lindt stonden twee christelijke lagere scholen en een school voor openbaar lager onderwijs. De openbaar lagere school was gelegen naast de hervormde kerk aan de Develweg, waarvan hier een schoolfoto anna 1909. Het hoofd der school was J.B. van der Slikke (de bekende tuinbouwonderwijzer van de proeftuin) en rechts zien we meester Dhooge. Eerste rij, zittend van links naar rechts: Kees Vogelaar (schipper), onbekend, Joh. Heystek (later onderwijzer), Kees van Breugel, Van Breugel (een neef van Kees), onbekend en Freek Stigter. Tweede rij: Kees Stigter, onbekend, Lena Vogelaar, Jannigje Koorneef, Marie van Geemert, Aaltje de Man, Cor Koorneef, onbekend en Engeltje Heystek. Derde rij, staand: Jans van Geemert met haar broertje Jan op de arm, Pietje van Breugel, Neeltje de Heer, onbekend, Annigje Stigter, Herman van Breugel, Jan de Man en twee onbekenden. Vierde rij: Elisabeth van Geemert, onbekend, Neeltje Zoon, Anna Heystek, Wim Koorneef, Marinus van Geemert en C. Kooiman. Vijfde rij: Adrianus Sintnicolaas (later hoofdwerktuigkundige bij de K.P.M.), twee onbekenden, Jan Dhooge, Arie de Man en Kooiman. Na het gereedkomen van de nieuwe openbaar lagere school aan de Balistraat, eind 1951, is de school in Groote Lindt opgeheven.

35. Maart 1926. Een fraaie herinnering aan de school van mijnheer Van Geest. Aan de Lindtsebenedendijk 12, bij de Stoep van de Develweg, stand de school van de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding ener ChristeIijken School met den Bijbel te Groote Lindt" . De school is in 1964 opgeheven en voortgezet in de nieuwe school aan de Kort Ambachtlaan. Links het hoofd der school J. van Geest en rechts onderwijzeres Cornelia D. Franken. Eerste rij zittend van links naar rechts: Herman Hofland en twee onbekenden. Tweede rij: Kreukniet, Kreukniet, Jurriana de Graaf, Pluimert, Corrie den Otter, Teunis de Graaf, Kreukniet, Kreukniet en Gijsbertus Middelkoop. Derde rij: Hendrik Kool, Maria Kool, Hendrika Kain, Maartje Hofland, Adriana Hofland, Christina Pelikaan, Hendrika Kool, Pietertje Hofland en Sijgje van 't Hof. Vierde rij: Arie Hogerwerf, Simon de Koning, onbekend, Comelis Kramer,drie onbekenden en Jan den Otter.

36. De viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding ener Christelijken School met den Bijbel te Groote Lindt" in 1932. De school werd in 1907 gebouwd aan de Lindtsebenedendijk 12 naast de Kerkstoep en in 1964 opgeheven en voortgezet in een nieuwe school aan de Kort Ambachtlaan. De school was algemeen bekend onder de naam: "De school van mijnheer Van Geest". Het bestuur bestaat uit, zittend van links naar rechts: Klaas de Koning, L. v.d. Leer, D. v.d. Linden, voorzitter dominee W. de Leeuw, PI. van Gilst, F. Bras en A. Barendregt. Staande: het personeel van de school. Van links naar rechts: juffrouw Beekman, J. van Geest (hoofd der school), meester Slegers, juffrouw B. Visser (zuster van Herman Visser, bevolkingsambtenaar bij de gemeente Zwijndrecht) en juffrouw L. v.d. Graaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek