Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren

Auteur
:   J. Dek
Gemeente
:   Zwijndrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3133-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Zwijndrechtenaren'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

37. Groentenexport per spoor op de los- en laadplaats van het oude station, rond 1910. Fabrikant Cornelis van Epenhuysen heeft met vooruitziende blik de stoot tot de export van Zwijndrechtse tuindersprodukten gegeven. Hij wees de tuinders de weg over de grenzen, opdat hun afzetgebied verbreed kon worden en daardoor hun fijne produkten voor een meer rendabele prijs aan de markt gebracht konden worden. Herkend werden: 1. P. de Klerk Pzn.; 2. L.B. van der Slikke, de bekende tuinbouwonderwijzer van de proeftuin aan de Rotterdamseweg; 3. Anth, den Boer; 4. Cornelis van Epenhuysen, fabrikant van chemische produkten; 5. G. Baan Azn.; 6. L. Los; 7. Anth. de Bondt; 8. Corn. Los Bzn.; 9. Jan van Houwelingen Clzn. en 10. Piet den Boer Anthzn.

38. Een fleurig tafereeltje van het veilingterrein op Zomerlust, rond 1906. Houten emballage was nog met in zwang. De tuinders voerden de produkten aan in tenen mandjes van verschillend formaat: halfmudden, kinnen, klosjes en kwartjes, (Er werd wel eens gefluisterd dat er mandjes werden gebruikt met een dubbele bodem, maar een kniesoor die daar veel praat over lOU maken.) De koopvrouw en de tuindersvrouw waren normale verschijningen op de veiling.

Geheel links op de voorgrond staat de vrouw van Dirk de Jong en moeder van Bas de Jong (de medeoprichter van het gebouw "De Vonkenberg"). Rechts van moeder de Jong staat Jan Stolk (de oom van Anton Stolk de exporteur). Uiterst links, in donker overhemd, Arie Klootwijk. Rechts van Jan Stolk, met duim in zijn vest, Jac. van Namen (oprichter van de exporthandel Jac. van Namen en Zn.). Rechts, met gleufhoed, Huib van Namen en daarnaast, met pijp in zijn mond, Arie van Tol. In de omgeving van de sierlijke gaslantaren herkennen we Henk Ham en Johannes Smit (broer van deurwaarder Jan Smit), Rechts op de achtergrond, met bolhoed, ontwaren we Jacob Bezemer.

39. In de periode van 1903 tot 1918 hebben verschillende veilingverenigingen de belangen van tuinders en kooplieden behartigd. Eerst in 1918 werden aile tegenstellingen uit de weg geruimd en kwam men tot de oprichting van de "Vereeniging Groenten en Fruitveiling Zwijndrecht en Omstreken". De groei van het aantal leden noodzaakte de vereniging al spoedig tot de bouw van een nieuw veilinggebouw. Op 26 augustus 1921 vond de opening plaats van het nieuwe veilinggebouw op Zomerlust. In de eerste kopersbank van links naar rechts: 1. Van Have, 2. Jan. v.d. Hout, 3. Klaas v.d. Hout, 4. Chiel v.d. Hout, 5; Dirk v.d. Hout, 9. Jan Zoutewelle, 10. Bas Stoop en 11. Piet de Klerk, In de tweede kopersbank: 1. Teun Stoop en 2. Jan Hey sr. In de derde kopersbank: 1. Piet van Namen, 2. Leen van Namen (expediteur) en 6. Jacob Bijkerk. In de vierde kopersbank: 1. vrouw Burgt uit Zwijndrecht, 2. vrouw Mans uit Dordrecht, 3. P. v.d. Linden, 6. G. Los Gzn. (kweker van Nimmerdor) en 7. Arnoldus van der Ven (kassier van de Boerenleenbank). Links voor de tafel: Daan Los, keurmeester Dirk de Jong, Jan Bezemer, Jan de Winter en Johannes van Namen. Staand achter de tafel: afslager Klaas de Waard en zittend daarvoor wethouder Piet Stoop. Uiterst reehts zittend: gemeentesecretaris W.J. v.d, Veen, Pleun Los, Jan Stolk, veilingdireeteur S. van Rees, E. 't Hooft en burgemeester P. Doorn. Staand uiterst reehts: kassier C, Slijkhuis, employe P. Plaisier en voorzitter L. Los. Zittend in de uiterste linker benedenhoek Dirk van der Ploeg.

40. Boven: de familie Van der Ven aan de komkommerpluk. De teelt van komkommers vond toen algemeen nog plaats onder plat glas. links, met een mand komkommers onder de arm, staat zoon Teunis; reehts, met een komkommer in de linkerhand , vader Adrianus van der Ven en links naast hem, zoon Adrianus, die samen met een helper een flinke meloen aan de draagstok op de sehouder torst.

Onder: een zeer frappante foto. De bomen zijn volgeladen met Zoutewelles stoofpeertjes en de pluk wordt gedaan door de gebroeders Zoutewelle. Hun vader, Jan Zoutewelle, heeft uit een zaailing (de pit) een nieuwe varieteit stoofpeer gekweekt en deze de naam Zoutewelles gegeven. Het stoofpeertje laat zieh heerlijk rood stoven en smaakt voortreffelijk. Het merkwaardige bij deze soort is, dat deze zieh niet laat enten. Op een vreemde starn treden er afstotingsversehijnselen op en de ent kwijnt weg. Helaas is deze stoofpeer door andere so orten van de markt verdrongen en wordt niet veel meer gekweekt. Van links naar reehts de gebroeders Zoutewelle: Kees (later wethouder), Wim, Jan en Leen en geheel rechts Pietje Zoutewelle.

41. Links boven: op de tegenwoordige kolenhofvan de gebroeders Van Aalst, gelegen tussen de Rotterdarnseweg en het Slagveld, bevond zich de inmakerij van de gebroeders Daan en Pleun Los. Bier kijkt men tegen de achterzijde van de woningen aan de Kattenhof (1907). Rechts van het paard staat Com. Los (met zijden pet) de vader van Daan en Pleun de wethouder en links Pleun Los (met bolhoed). Eerste rij, staande aan de vaten uiterst links: Mels van Valen (met halsdoek) en op de tweede rij, naast de rechterdeur: Aart Hordijk links en Jan Bakker rechts. Op de achterste rij op de wagen van links naar rechts: Piet v.d. Linden, onbekend, Jan Blommers, Janus Bisschop en Jaap Visser (later stratenmaker bij de gemeente). Voor Jan Blommers staat Teun van Vliet (de vader van de latere groenteboer Dirk van Vliet). Op 16 maart 1890 meld dominee A. Knoll in deze schuur zijn eerste preek voor de gemeente van de Gereformeerde Kerk en eerst op 5 oktober van dat jaar kon dominee Knoll zijn gemeente mededelen dat de volgende dienst op 12 oktober in de nieuwe Bethelkerk zou plaatsvinden,

Rechts boven: de maalderij van de gebroeders Van Loon aan de Rotterdamseweg. In 1901 heeft vader Van Loon (bakker van beroep) deze maalderij ten behoeve van zijn zoons Teun en Henk laten bouwen. Zoon Teun is op de bok van de meelwagen gezeten en zoon Henk staat achter de wagen.

links onder: met paard en wagen voor de kruideniers- en kolenzaak van Lambert van Noort op de Ringdijk hoek Slagveldstoep. Lambert van Noort zit op de bok aan de teugels. Staande voor de rechterdeur van het pakhuis, met gekruiste armen, Johanna Duyser, de zuster van de bekende fotograaf A. Duyser en de moeder van mevrouw A. van Dam-de Klerk. Naast haar, met hoed op, haar zuster, Margaretha Helena Duyser.

Rechts onder: de hoefsmederij van Hendrik Kramer aan de Rotterdamseweg hoek Darnsteeg. De vertrouwde klanken van het smeden op het aambeeld zijn ook mer al lang uitgestorven. De gezellige praatjes rond het gloeiende smidsvuur op winterse dagen zijn helaas ook verleden tijd. De vele paarden gaven de hoefsmid in vroeger tijd veel werk. Het paard is zeer gevoelig op de voeten en het eist veel vakmanschap van de hoefsmid de viervoeters goed en vlot op de ijzers te zetten. Van links naar rechts: zoon Hubertus Kramer, patroon Hendrik Kramer (staand tegen de muur, met zijden pet), Jan Bakker aan het wiel en zoon Jacob Kramer juist bezig een paard te beslaan met assistentie van zoon Johannes Kramer. Achter de boomtoppen twee schoorstenen van de voormalige hervormde pastorie, Rotterdamseweg 38.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek