Kent u ze nog... de 's-Gravendelers

Kent u ze nog... de 's-Gravendelers

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4347-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de 's-Gravendelers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Uit de bestaande mandolineclub van de "C.J.M.V." ontstond op 6 augustus 1928 het tamboer- en pijperkorps "Juliana", algemeen "De Fluitclub" genoemd. Thans is het een tambo~r- en trompetterkorps. Hierbij een der eerste foto's, welke omstreeks 1932 kan zijn genomen. Van links naar reehts zittende: A.C. de Zeeuw, C. Kooy, A.P. Schuuring, daaraehter L. UitterIinden en S. van Dalen. Staande middelste rij: J. Dekker, D. Uitterlinden, A. v.d. Wulp, J. Trompetter, P. Mol, T. de Zeeuw, D. den Hartog, B. Uitterlinden, L. Boudewijns, A. van Prooyen, D. Goud en G. Trompetter (directeur). Staande op de achterste rij: A. Trompetter, J. van Zanten, L. Mol, G. Goud, C. Aardoom, L. van Twist, J. de Zeeuw, A. v.d. Wulp en J. Visser. Bij het vaandel staat M. Pieters.

27. In het begin van de jaren dertig oefende een naamloos fanfarekorps aan de Striensendijk, Dirigenten waren zowel Henk Groenewoud als Willem Hogerwerf. Van de muzikanten op de foto zijn niet alle namen bekend, maar zeker is dat de kleine trom werd geroffeld door Pleun Verkerk en dat voorts op de eerste rij zitten: J. Kranendonk, M. van Twist, J. Middelhoek en M. Naaktgeboren. Links naast de grote trom, bij Jos. Polderman, staat Willem Hogerwerf. De kleine jongen die voor hem staat is Kees Groenewoud. Staande op de tweede rij: A. v.d. Wulp, H. Groenewoud, G. Middelhoek, L. Moret Gzn., J. den Boer, H. Kwakernaat, H. van Prooijen, J. van Prooijen, B. v.d. Linden en N. Robbemond.

28. De 's-Gravendeelse brandweer in 193 L Van links naar rechts staan: W. Verhoeff (gemeenteontvanger), Jac. Visser (brandmeester), L. Visser (gemeente-opzichter), G. Visser (wethouder), C. van Heesen (burgemeester), H. v.d, Meiden, B. van Iperen (opperbrandmeester), A. Monster, C. Reedijk (brandmeesters), G. de Man (gerneente werken), onbekend, E. Bouwmeester, onbekend, T. Naaktgeboren en C. de Zeeuw (brandrneesters). Daarachter staan: L. de Vlaming, Pi. Sint Nicolaas en Jan Visser. Naast de brandweerauto staan: J. v.d. Linden (gemeente-werken), G. de Man, W. Kooy, J. Verhoef, A. de Zeeuw (brandmeesters) en T. Monster. Het betreft hier een oefening langs de kreek.

29. In juni 1934 werd, na lang streven, het 's-Gravendeelse fanfarekorps opgericht, hetwelk de toepasselijke naam verkreeg "Na Lang Streven". Op de foto (omstreeks 1937 genomen) ziet u van links naar reehts op de aehterste rij: Dirk van Zanten, Andries de Geus, Jan Streefkerk, Teun van Prooijen, Jan Stooker, Bas Kwakernaat, Henk Barendreeht en Piet Hartman. Middelste rij: Jos Polderman, Bas de Geus, Arie de Geus, Wim van Dam, J aap Kleinjan, Wim Barth, Marie Kleinjan, Fred de Kerf, Aart van Dam, Piet van Twist en Laurens den Boer (bij het vaandel). Voorste rij:

Henk van Prooijen, Bertus Stuurstraat, Pleun Sint Nieolaas, W. Willemsteijn (direeteur), Teun den Boer, Jan Hartman en Dingeman v.d. Heiden. Liggende: Wim Streefkerk, Cor Wolst, Bram Naaktgeboren en Marien v.d. Linden.

30. Gedurende de jaren dertig werd door G. Kwakernaat te 's-Gravendeel een ambulante handel in fruit, zuidvruchten, bloemen en plantenuitgeoefend, Wellicht klinkt u wat vertrouwder in de oren als wij zeggen: "Goof de Kwaak ventte met appelesiene, vijgedale, benane, oereloete en af en toe met blomme." Tot ver in de omtrek klonk zijn bekende roep:

.Rijpe bananen; Kwartje 'n pond bananen, acht-en-veertig-cent de kilo".

Vanwege zijn luid klinkende stem fungeerde hij ook vaak als omroeper.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek