Kent u ze nog... die Wijdewormers

Kent u ze nog... die Wijdewormers

Auteur
:   C. van Dalsem
Gemeente
:   Wormerland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1084-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die Wijdewormers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is alweer enkele jaren geleden dat "Wijdewormer in oude ansichten" verscheen. De ontvangst daarvan was echter zo goed dat de uitgever besloot een nieuw deeltje van de pers te laten komen. Nu heeft Wijdewormer als kleine gemeente in de loop der jaren geen al te grote veranderingen ondergaan. De kern Neck was maar klein en in de polder stonden en staan de boerderijen. Veelal stolpboerderijen van een type dat enige eeuwen weinig verandering onderging. Pas in de laatste jaren ziet men overal de bekende loopstallen verrijzen. Gevolg van deze betrekkelijk geringe veranderingen was wel dat het moeilijk was een voldoende hoeveelheid "ansichten" bij elkaar te krijgen, althans van zodanige afbeeldingen dat daaruit een beeld van het verleden (tot 1940) zou kunnen worden gegeven. Er zouden verscheidene plekjes bij zijn die nu nog vrijwel hetzelfde zijn. Maar er waren toch genoeg foto's te vinden uit het verleden. Foto's van de mensen in Wijdeworm er. Dit boekje kon daarom ook beter heten "Kent u ze nog ... die Wijdewormers" . Er kwamen vergeelde prenten ter tafel van mensen uit de polder, van wie soms niet alle namen meer te achterhalen waren. Wij deden ons best, maar het lukte niet altijd.

Wijdewormer had vele jaren nog geen duizend inwoners. Het aantal verenigingen was ook niet zo groot. Het was daardoor niet zo gemakkelijk een afwisselend geheel van foto's te verkrijgen, maar het is er, naar onze mening, dan toch in voldoende mate, ruim voldoende mate, van gekomen. Sommigen zullen misschien iets missen, maar dat zal altijd zo blijven. Volledigheid kan men nastreven, haar bereiken is iets anders. Wij hopen echter dat men in Wijdewormer ons werk op prijs zal stellen en dat men met plezier dit boekje ter hand zal nemen om te kijken naar de mensen en dingen van vroeger. Een verleden tijd, die nog maar kort achter ons ligt. Een tijd ook waarvan men met verwondering en niet zelden ook bewondering afbeeldingen ziet van omstandigheden zoals wij die niet meer kennen.

Tot slot hopen wij dat een ieder die opmerkingen heeft over de afgebeelde foto's deze ons niet zal onthouden, want dan kunnen wellicht ontbrekende gegevens worden aangevuld.

1. Een zeer oude foto van Neck. Op de voorgrond de Ringsloot met de boenwalletjes. Het derde pand van links was de eerste lagere school in Wijdewormer. Het huis geheel links wordt nu bewoond door de heer D. Hille en daarnaast woont de familie Aitken. In de huizen rechts was eertijds het kruideniersbedrijf van de weduwe Van der Broek en van de bakkerij van de gebroeders De Goede is geheel rechts nog iets te zien.

2. Omstreeks 1930 was op Neck de timmermanswerkplaats van R. Kalf gevestigd. Er is daar ter plaatse toch wel het een en ander veranderd, want wat er toen stond was misschien wel schilderachtig - in onze ogen - maar toch niet best. Freek Kalf en Ma Kalf poseren met hun moeder voor de fotograaf.

3. De meesten met een wantrouwende blik en een enkeling met een lachje, zo gingen de Wijdewormer scholieren in 1890 op de foto. Helaas zijn niet veel namen te achterhalen geweest.

Op de achterste rij eerst meester Dekker, als derde en vierde Agie Kwantes en Antje Groot, als zesde Heintje Estié en verder? Westering, Jannie Plas en Comelia Vijzelaar.

Van de tweede rij zijn alleen de laatste drie herkend: Trien Visser, Maart je Brouwer en juf Schakel.

Op de voorste rij eerst een zoontje van meester Dekker en uiterst rechts zit Jan Kwantes.

4. Boven: dit is de boerderij "Veld zicht" aan de Zuiderweg 49. Nu staat hier het complex van de familie Boots. Omstreeks 1920 woonde hier de familie Van Bohemen. Links staat een onbekende knecht en verder zien we boer Van Bohemen, mevrouw Van Bohemen, To en Nel van Bohemen en op de voorgrond een jongetje (Jan? ) Schagen bij een kalf.

Onder, van links naar rechts: een staatsieportret van mevrouw Van Bohemen omstreeks 1910, A1ie en To van Bohemen in 1919 en Alie van Bohemen bij haar eerste communie in 1920.

5. De boerderij "Nieuw Land" aan de Zuiderweg 63 anno 1920. De paarden, de trots van de familie, mochten ook op de foto. De kapitale stolp - nu totaal verbouwd en bewoond door de familie N. Zandvliet - behoorde toen toe aan de familie De Jong.

Van links naar rechts: Piet de Jong, Gerrit de Jong, Jan de Jong, Cor de Jong, oma De Jong-Mul, Reinier de Jong, Niek de Jong, bij het paard werkman Bertus de Boer, Gré de Jong en Kaatje de Jong.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek