Kent u ze nog... die van Akkrum

Kent u ze nog... die van Akkrum

Auteur
:   Atze de Vries
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2938-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Akkrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. In het jaar 1927 vierden U. Twijnstra's Oliefabrieken (nu D.T. Delfia) in Akkrum het veertigjarig bestaan. Bij die gelegenheid werd het voltallige personeel voor de fabriek gekiekt.

Voorste rij: het gehele kantoorpersoneel met vooraan de schoolschoonmaakster mevrouw Tjitske Bergsma, Bauke Stienstra, Neeltje Boonstra, Gerrit Bruinsma, Sikke Jellema, Harm van der Bosch, procuratiehouder Eisinga, directeur Jisk de Jong, Tijmen Boerema, Geert van Dijk, Geert Schuurmans, Germen Blaauw, Jacob de Vries, Ate Wieringa en Jan van der Bosch.

Tweede rij: Sjoerd van der Schaaf, Germen van der Hoek, Meindert Geertsma, Sipke Dijkstra, Watse Eisinga, Berend Nijenhuis, Sipke van der Wagen, Klaas de Vos, Pier de Jong, Franke de Jong, Eise Eisinga, Katrinus Steegstra, Sieberen Schouwstra, Sipke Boonstra, Jan van der Wal, Pier Dijkstra, Piet Everaarts, Oege Tuinstra, Kasper Silvius en Hendrik Wedman.

Derde rij: Louw Schouwstra, Melle van der Schaaf, Johannes de Jong, Klaas Dijkstra, Melle de Haan, Wieger Schoolstra, Wiebe Brandsma, Ale van der Hoek, Anne Zwierstra, IJ sbrand Brandsma, Wiebe Wiebinga, Anne Walma, Sipke Steegstra, Jacobus de Vries, Tjitse Bergsma, Aurelius IJkema, Sjoerd Veeman en Hauke Heida. Vierde rij: Doede Langeraap, Gerrit van Veen, Jacob Pasveer, Dirk Hoekstra, Tjerk Kuik, Marten de Groot, Sake Brouwer, Oebele Woudstra, Hendrik Boerstra, Johannes Rijpkema, Harm Dijksma, Arend Bok, Wietse Vis, Van Panhuizen, Jan Steegstra, Atze de Leeuw, Age Langeraap en Willem Blaauw.

Vijfde rij: Hielke Brouwer, Jan de Vos, Romke Bijlsma, Eise Rozenberg, Hendrik Kooistra, Wobbe de Vos, Jentje Kerkhof, Willem van Veen, Jan Pebesma, Hendrik Veldsma, Jelle de Groot, Jan Klompmaker, Bjintze Henstra, Jentje Blaauw, Marten Osinga en Thijs Sixma.

Zesde rij: Wolke de Groot, Harm van Sluis, onbekend, Jan Hofstra, Hotze de Vos, Auke Talen, Wiebe Overwijk, Harm Koster, Sies Bosma, Anne Veldstra, Douwe Melein, Germ Veenstra, Germ Koning, Bartele van Dijk, Watse Prins, Lute de Kroon, Tjeerd van der Brug en Jan Rozenberg.

Zevende rij boven: Ienes Bergsma, Wietse Schouwstra, Bonne Sigtema, Arend Henstra, Berend Knijpstra, Harm de Jong, Rienk Kleefstra, Antoon de Haan, Jacob Gaastra, Tjeerd de Jong, Lolke van der Zwaag, Jelle Hoekstra, onbekend, Peke de Vries, Age Schoolstra, Rikus Stoker, Klaas Bergsma, Bonne Stoker, Uiltje van der Woude, Antoon Melein, G. Rijpkema, J. Rijpkema, Foppe Slotegraaf, Johannes de Jong, Rinse Adema, Jentje Oostwoud en Teye Betten.

7. Nogmaals een foto met vele geladen schepen die in de Poisioot op lossing liggen te wachten. Ze zijn allemaal geladen met granen, grondstoffen voor de fabriek. Blijkbaar had de firma in de gaten gekregen dat er iets bijzonders zou gebeuren en daarom kochten ze een enorme hoeveelheid granen. De fabriek kon alles zo vlug niet verwerken en de schepen werden nu als voorraadschuur gebruikt. Ze kregen echter allemaal zogenaamd liggeld uitbetaald. U ziet tevens een schip dat al gelost is en dat nu met het zeil op aan de terugreis is begonnen. Er lagen wei dertig schepen en de gehele Poisioot lag vol, tot zelfs aan de Diepsloot toe. De schippers en hun gezinnen waren voor de neringdoenden een mooi buitenkansje, dezen konden heel wat gebruiken en allemaal profiteerden ze ervan. Er zijn zelfs ook nog enkele van hun kinderen hier op school geweest. Deze foto werd in het jaar 1914 genomen, in de rnobilisatieperiode.

8. Het voltallige personeel van de Friese Cooperatieve Exportslachterij, omstreeks 1936.

Boven: Wieger Wiersma, Jan Hoekstra, Popke Zwerver. Sietse Huisman, Meine Veld, Siemen Hijlkema, Hendrik Hoekstra, Jacob Knijpstra, Jan Lievestroo, Eele de Vries, Kornelis Heida, Jelle Boltje, Douwe de Vos, Marten Toering, Gauke Dam en Harm Huisman.

Tweede rij: Willem Jeeninga, Hendrik de Vos, Roel Hoekstra, Evert Dam, Jan Riemersma, Ids Zwerver, Berend Stuiver, Johannes Heeg, Dries Reilman, Hendrik de Vos, Koop Kooi, Oepke Krist, Albert de Jong, Anne Boetje, Kornelis Postma, Meine van der West, Anne de Vos en Rense de Groot.

Derde rij: Jan Harkema, Geert Sinnema, Wiebe Vrind, Jan van Houten, Sietse Knijpstra, Feike van Dijk, Dirk Laverman, Jan Klaver, Hendrik Bergsma, Jan de Vries, Foppe Slotegraaf, Atze de Vries, Klaas Sietsma, Piet de Haan, Germen Visser, Hans Knijpstra, Reilman en Dirk de Vries.

Vooraan: Jacob Gaastra, Sieberen Heida, B. Hottinga, Ids Zwart, Klaas Kuipers, J. Marton, Piet Bouma, Damhuis, Jacob de Boer, Fedde Dokter (directeur), Remmelt Veenstra, Marten Bakker, Jan Rusch, Feike Visser, Griet de Vries, Willy de Vries, Ella de Jong, Beint de Groot, Harm Harmsma en G. Teiken.

9. Hier ziet u de Cooperatieve Exportslachterij; op de voorgrond de garage, de schoorsteenpijp, het kantoor, een gedeelte van de fabrieksgebouwen en het expeditiekantoor. Deze slachterij had ongeveer 4500 leden, verspreid over de gehele provincie. Dezen moesten gedeeltelijk voor het vee zorgen dat moest worden geslacht. Ook werd op de markten veel vee bijgekocht. Vooral op de varkensmarkt die's woensdags in Wolvega werd gehouden, werden soms weI 500 varkens gekocht. De man die hier vroeger mee was belast was Siebe Boetje. In Akkrum zijn duizenden varkens en nuchtere kalveren geslacht. Een grote afnemer was Engeland. Voorheen werd daar gewoon vers vlees naar toe gezonden, maar later werd dit verboden wegens mond- en klauwzeer dat in Nederland heerste. VIees mocht aIleen in gezouten toestand worden ingevoerd en toen is men hier overgegaan tot het produceren van zogenaamde bacon van mooie halve varkens, waarvan aIle afval was verwijderd. Hierdoor kwam er veel vlees vrij waarvan dan worst werd gemaakt en hiervan zijn enorme hoeveelheden gemaakt. Er kwam zelfs een complete vleeswarenfabriek, waar men alles op het gebied van vlees kon leveren. Er kwamen verschillende vertegenwoordigers die hiervoor orders binnenbrachten. Toen is de Cooperatie toegetreden tot een groot concern en kreeg ze de naam Vleescentrale, fabriek Akkrum, want de Vleescentrale had verschillende bedrijven, ook in Assen en Twello. Naderhand heeft er nogmaals een naamsverandering plaatsgehad, het werd toen Coveco, waarvan het hoofdkantoor in Arnhem was gevestigd. Thans is de fabriek helemaal opgeheven, aIleen enkele gebouwen en de schoorsteenpijp zijn nog overgebleven.

10. Boven: hier ziet u de Stationsweg met rechts twee grote kaaspakhuizen van de firma C.B. van Woerden & Zonen, Hier werkten soms weI zeventig knechten, die het allemaa1 druk hadden met de verpakking en de verzending van kaas. Links zien we weer enkele spoorwagens, die, eenmaal geladen, weer zullen vertrekken. Daarnaast is de goederenloods, die elke dag vol met losse kaas stond die daar, verpakt in papier, ter verzending werd aangeboden. Later namen ze bij de spoorwegen geen losse kaas meer aan en moest deze verpakt worden in dozen en kratten. De firma had zelf een schip dat dinsdags in Sneek en vrijdags in Leeuwarden op marktdagen aanwezig was om kaas van diverse beurtschepen in ontvangst te nemen.

Onder: personeel van de kaashandel C.B. van Woerden & Zonen omstreeks 1917. U ziet van links naar rechts:

Haite Knijpstra, Stoffel de Boer, Evert van der Veen, Jacob Langeraap, Jacob de Boer, Piet Weenings. Berend Zoethout, Hendrik Wedman, Harm Eisinga, Fokke Schouwstra, Klaas Mast, Jan Hofstra, Eat van der Veen, Jan van Houten en Meine Woudstra.

Een handkar met kaas staat gereed voor verzending.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek