Kent u ze nog... die van Akkrum

Kent u ze nog... die van Akkrum

Auteur
:   Atze de Vries
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2938-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Akkrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Pretmakers. Een groep pseudo-artiesten van het Akkrumer circus zonder zorgen, dat bij een dorpsfeest een eerste prijs won.

Achterste rij: Feite Koopmans, Jisk de Jong en Hantsje de Vries.

Tweede rij: Tjalling Oost, Griet de Vries, mevrouw Louw-Oost, Willy de Vries, Watse Eisinga en Haaye Wiersma. Derde rij: Wobbe Oost, Louw Oost, Hoekstra en Herre Mink.

Vooraan: Wiebe Zoethout, Lucas de Vries en Sieberen Heida.

Twee gangmakers voor feesten, die van alles uitdachten om maar iets moois te krijgen, waren Lucas de Vries en Hoekstra, beiden werknemers van de zuive1fabriek.

32. Groepfoto van leerlingen van de openbare lagere school uit 1913, genomen voor de boerderij van de familie De Jong, die nabij de school was gelegen.

Achterste rij: Chris van der Sluis, Thomas de Groot, Piet Bottema, Hendrik Bergsma, Jan Woudstra, Hessel Bergsma, Klaas Woudstra, Antoon Melein en Anne Hoekstra.

Tweede rij: Aukje van der Schaaf, Doetje van der Leen, Griet Boetje, Akke Bottema, Anna van der Berg, Sietske Schouwstra, Wietske Harsta, Anna de Wit, Tiete van der Schaaf, Janke Boetje en onderwijzer Simons.

Voor hen: Anna Melein, Doutje Harsta, Eeke Schouwstra en Anetta Silvius.

Eerste rij: De Groot, Ruurd van der Sluis, Klaas Bergsma, Kees de Wit, Wiebe van der Berg, Jan Bottema, Larnbertus Silvius, Klaas Schouwstra, Douwe Melein en Kees van der Leen.

Vooraan twee meisjes: een meisje Silvius en een meisje Hoekstra.

De prijs van de foto's was nogal hoog en daarom mochten ook jongere broertjes of zusjes op dezelfde foto voor dezelfde prijs.

33. Toekomstige huisvrouwen moesten met naald en draad kunnen werken en zelf hun kleding kunnen maken en repareren. Vandaar hier een naaikransje van acht Akkrumer dames, boven: Mina van Hoogdalem, onderwijzeres juffrouw Canrinus, Anna Nijdam en Betje de Groot.

Voor: Ruurdje Langeraap, Djoeke de Vries, Klaske van der Meer en Anna Heida. De dames dragen allemaal fraaie hoedjes.

34. Onderwijzer en leerlingen van de ulo-school ongeveer 55 jaar geleden, van de oude school aan de Oldeboornseweg.

Boven: Fokje Poppes, Geertje Steegstra, Anna Boonstra, Anna de Jong en Joukje Terpstra.

Tweede rij: Martha de Vries, Jeltje de Jong, onderwijzer Zwierstra, Pietje Bakker, Uilkje Hijlkema en Kerst Hijlkema.

Gehurkt: Fokke de Jong, Oene Vleeshouwer en Jan Terpstra.

We hadden hier vroeger slechts een openbare lagere school en een bewaarschool. Hier moesten dus aile leerplichtige kinderen naar toe. De bewaarschool was eigendom van de Vereniging tot Nut van het Algemeen en had drie klassen, namelijk de kleinsten, de middelsten en de groten. Als je deze klassen doorlopen had dan kwam je op de grote school, waar je door de juffrouw naar toe werd gebracht. Later werd er een nieuwe lagere school bijgebouwd, met daarnaast een ulo-school, Deze beide scholen hebben vele jaren dienst gedaan, maar werden uiteindelijk afgekeurd en er kwamen toen zelfs twee openbare lagere scholen voor in de plaats. Van de beide gebouwen aan de Oldeboornseweg werden 17 kleine woningen gebouwd. De oude school aan het Leechein wordt nu nog gebruikt als opslagplaats. De eerste ulo-lessen werden gegeven in de Waag.

35. Muziekkorps Harmonie, gekiekt op het muziekconcours in Pingjum. De reis werd in het jaar 1919 op de fiets gemaakt.

Boven: Germen Blaauw, Wieger Henstra, Jelle Langeraap, Atze Langeraap, met vaandel Bjintze Henstra, Kornelis Wedman en Doede Langeraap.

Midden: Auke van der Bosch, Atze de Vries, Anne Walma, Klaas de Vos, Gosse Langeraap, Marten Bakker, Jacob Holtrop, Auke Langeraap, IJbe Koster en directeur F. Sperling.

Voor: Jurjen Oostwoud, Johannes Bakker en Egbert Wedman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek