Kent u ze nog... die van Akkrum

Kent u ze nog... die van Akkrum

Auteur
:   Atze de Vries
Gemeente
:   Boarnsterhim
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2938-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Akkrum'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Leerkrachten en leerlingen van de openbare lagere school uit 1932.

Achterste rij: Hiltje van Kampen, Trijntje Beeksma, Tiny van der Leest, Anja Gaastra, Anna van Kalsbeek en Jitske Hofstra.

Tweede rij: hoofdonderwijzer Rijpkema, Arendje Krist, Klaasje Waterlander, Martha Langeraap, Betty Melein, Tjitske Zwier, Jeltje Kooistra, onderwijzeres Griet Boerema en onderwijzeres Willy de Groot.

Derde rij: Herre van der Laan, Jan Mink, Teun Braam, Gerrit Gaastra, Pieter de Vries, Piet Koopmans, Lolke van der Laan, Adrianus Koopmans, Jelle Heida, verder onbekend.

Vierde rij: Niesje Mink, Geertje Knijpstra en Jitske Knijpstra.

Vijfde rij: Douwe Blaauw, Piet Knijpstra, Sjouke Bosma, Jan Visser, Abele Middendorp, Gerrit Schilstra en Dijkstra.

Voorste rij: Siete Krist, Sietse Knijpstra, Jisk Knijpstra, Jacob Krist, Tije van der Wagen en Sierd Eisinga.

37. Eens per jaar maakten de leerlingen van de openbare lagere school een reisje. Ze hadden hiervoor dan gespaard door elke week iets te moeten betalen. Dat schoolreisje was altijd een grote gebeurtenis, waar elk jaar weer naar werd uitgekeken. Ditmaal was Oranjewoud het doel van het uitstapje en ze moesten hiervoor eerst met de trein naar Heerenveen en dan verder lopend door de bossen naar Hotel Tjaarda, waar een grote speeltuin was met al1erlei attracties. Dat was een feest. Hier op deze foto zijn twee klassen samengevoegd. De reis vond plaats op 3 juli 1918.

Achterste rij: juffrouw Koetsier, meester Terpstra, Klaas Woudstra, Jacob Jaarsma, Steven Mulder, Gerrit de Haan, Klaas Schouwstra, Rintsje Sietsma, Rinse Zoethout, Freerk Klompmaker, Gerrit Eisinga, Evert van der Meer, Sipke de Boer, Jelke van der Hoek, Fedde de Jong, Thomas de Groot en Ruurd Boetje. Tevens meester Kuyt, afkomstig uit Heerenveen.

Tweede rij: Anna van der Zwaag, Johanna Knijpstra, Stientje Schouwstra, Pietsje van der Hoek, Aaltje Hielkema, Hiltje Langeraap, Marie Woudstra, Klaske Veeman, Fim Kleefstra, Berber Mulder, Martha Dijkstra en Anna de Wit.

Derde rij: Sjoukje de Vries, Anna Epema, Trijntje Onverwacht, Griet Boetje, Heabeltsje Overwijk, Betje de Groot, Akke Bottema, Aukje de Groot, Rigtsje Jeeninga, Catharina van Ham, Aukje van der Schaaf, Griet de Jong en Hiltje Bruinsma.

Voorste rij: Jan Zoethout, Teake Mulder, Jan Feenstra, Klaas de Jong, Wieger de Wit, Siebe van der Hoek, Rintje de Jong, Auke de Vries, Jouke Schilstra, Willem Zwierstra, Jan Scheepvaart en Jan Rijpkema.

38. In het cafe van Prinsen kon men vroeger ook een halve borrel kopen. Het lijkt ongelofelijk, maar een zeer oude man van 95 jaar heeft dit zelf nog meegemaakt. De mensen kochten dan eerst voor 10 cent een borrel en later bestelden ze dan steeds halfjes. Deze uitgeslapen pimpelaars hadden ontdekt dat men dan meer inhoud kreeg! Hier ziet u een zeer oud cafe, dat thans garagebedrijf is. Vele plaatsgenoten staan op deze foto afgebeeld, onder anderen: Gerrit Stoker, Wiebe Overwijk, Jan van Kampen, Wieberen Epema en Romke Schaap.

Heereneeenster Straatweg Akkrum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek