Kent u ze nog... die van Asperen

Kent u ze nog... die van Asperen

Auteur
:   L. Gerdessen
Gemeente
:   Lingewaal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2822-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Asperen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In de loop der jaren verzamelde de vereniging "Oud-Asperen" een groot aantal oude foto's van Asperen, zoa1s straatbeelden, jubileum- en oranjefeesten, groepfoto's enzovoort. Hierbij werd de vereniging meer en meer geconfronteerd met schoolfoto's vanaf het jaar 1887. Langzamerhand ontstond er een overzicht van deze foto's, die in de loop der jaren gemaakt zijn. Meestal had een leerling(e) een lei in de hand, waarop een jaartal stond en een volg- of k1assenummer.

Spoedig ontstond de behoefte de namen van de 1eerlingen en het onderwijzend personee1 erbij te zoeken, Een groepfoto zonder namen van zestig jaar ge1eden is immers niet interessant en verliest dan voor altijd haar historische waarde. Dit werd nog eens bevestigd tijdens het onderzoek, waaruit bleek dat slechts een persoon de namen nog kon vertellen van een bepaalde foto! De foto's van 1887 en 1890 kunnen a1 niet meer voorzien worden van namen, daar niemand die op deze foto's staat meer leeft.

De foto's van 1902 en 1909 1everen ook nog veel problem en op, maar we von den het toch belangrijk om van elk van beide jaren een foto te plaatsen, ook a1 zijn niet alle namen bekend. Meestal zijn deze onbekende personen diegenen die slechts enkele jaren in Asperen hebben gewoond. We zijn ons ervan bewust dat het mogelijk is dat enkele namen niet juist zijn, maar we waren wat dit betreft geheel overgeleverd aan diegenen die ons de namen verstrekten. Geboorteregisters van de gemeente Asperen gaven ons de juiste schrijfwijze van de achternaam en het geboortejaar van de leerling te kennen. Wat betreft de voornaam hebben we gekozen voor de roepnaam. Vaak heten sommige leerlingen hetzelfde en waar mogelijk hebben we bij voorbeeld Dzn. of Cdr., als zijnde zoon of dochter van een bepaalde vader, achter de achternaam geplaatst. Tevens hebben we getracht zoveel mogelijk klassen met kinderen uit verschillende geboorteperioden op te nemen, teneinde te voorkomen dat teveel Ieerlingen verschillende keren worden afgebeeld. We hebben bij de foto's de geboorteperioden aangegeven en in chrono1ogische vo1gorde in dit boekje gezet.

Mede dank zij de hulp van mevrouw Van den Berg-de Fockert, mevrouw Gerdessen-de Kruijff, mevrouw Kruijsden Hartog, mevrouw De Jong-de Jong, de heer J.P. van Ooijen en al diegenen, die ons de namen hebben verstrekt of die op andere wijze hebben meegewerkt, is het mogelijk geweest deze uitgave tot stand te brengen. Een uitgave die op dit moment moest plaatsvinden, daar anders al die foto's zonder namen hun historische waarde spoedig zouden verliezen.

Wij hopen dat u veel genoegen mag beleven aan het bekijken van de foto's, waarop wellicht uw familie of uzelf zullen voorkomen.

L. Gerdessen Vereniging "Oud-Asperen"

1. Anno 1902.

Asperen, 15 April1902, N° 3.

Geboorteperiode 1893-1895.

Bovenste rij, van links naar reehts: Piet de Bruin, Klaas Kruijs, Koen Pieter Meijdam, Thijs (? ) van Herwaarden, Teunis Meijdam, Kees Wijne, Jan Vroege (? ), Arie Meijdam en Jan de Swart Kzn.

Dirk Kleijn, Jantje van Snippenberg, Betje van Leeuwen, Mijntje Bel, Pietje Sprong, Heiltje Gerdessen LAdr., Hendrika van Ooijen, Pietje van Oostrum en Dingena Meijdam.

Gijs Kleijn, Riek Heemskerk, Aaltje Duizer, Zus van Herwaarden, Jaantje de Groot, Jo Wijne, onbekend, Mijntje Duizer en EIsje Duizer.

Onderste rij, van links naar rechts: Wim de Swart, Jan Wijne, onbekend, Pietje Kruijs, dochter van Jan de Groot, Gijs van Herwaarden, Teunis Vroege en Karel Meijdam.

Meester C. Kleingeld.

(Foto genomen op de Stadhuisstraat.)

2. Anno 1909.

7 Asperen 21 J uli '09.

Geboorteperiode 1897-1898.

Bovenste rij: van deze rij herkennen we slechts Jan Verwaaij, die geheellinks staat.

De zesde van links is Willem van Snippenberg en de jongen met de witte pet is Dirk Slob.

Links op de klompen is Gijs Bode, derde van links is Jacob de Weerd, derde van rechts is Schalk van Meeuwen, de jongen met de lei is Hendrik Gijsen en geheel rechts staat Jan Hoeke.

Onderste rij: links hurkend is Drikus de Swart en de vierde van links is Piet Kruijs.

Hoofdmeester Pieter Boezaardt.

Van deze foto zijn de overige namen, wat ons betreft, niet meer te achterhalen. Het is de enige duidelijke foto waarop meester Boezaardt is afgebeeld, waardoor deze foto voor de vereniging een hoge historische waarde heeft en wij het zinvol von den haar in dit boekje op te nemen. De foto werd gemaakt onder de leilinden van de oostzijde van de Voorstraat, dus tegenover de school.

3. Anno 1913.

O.L.S. Asperen N° 7.

Geboorteperiode 1900·1902.

Bovenste rij, van links naar rechts: Gerrit Hoeke, Antonie Markies, Jan Gerdessen Dzn., Arie van der Pol, Dirk Kleppe, Hannes de Groot, Jan van Meeuwen, Willem van Meeuwen en J 0 de J eng.

Jan van Leerdam, Leen Kiep, Gerrit Kleijn, Jan Hen Kleijn, Aart Pannekoek, Jan de Man, Koos de Man, Teunis Kon, Keesje de Gruijter en Klaas Duizer.

Geert van Ooijen, Lijntje van de Water, Flora van Spanje, Kee Bode, Jannigje Boet, Corrie van Leeuwen, Marie K.ruijs, Annebetje van Meeuwen en Setje Bel.

Onderste rij, van links naar rechts: Emma van Gent, Aaltje Kleijn, Grietje Kruijs, Anneke Kruijs, Jantje Krui]s, Heiltje Hoeke, Pietje Hoeke, Jantje Kruijs, Jaantje de Bie, Cornelia van Leerdam en Marie van Leerdam.

Meester P.C. Steenhart.

Naast de groep links: staand Dana van Herwaarden en Rie Kool, zittend Jan en Piet Kool.

4. Anno 1913.

O.L.S. Asperen. N'l6.

Geboorteperiode 1902-1903.

Bovenste rij, van links naar rechts: Willem Looijen Czn., Peter Koo1, Joost de Swart, Piet (van Janus) van Leerdam, Willem de Bie, Gerrit Vroege, ? Hoepe en een onbekende.

Twee onbekenden, Arie Olivier, Bertus Heijsteeg, onbekend, Cees Kleijn Gzn., Elias Pannekoek, Melis van Snippenberg en Willem Roodzant.

Anneke van Herwaarden, Betje Bruggink, Neeltje de Groot, Hilleke van Stijn, Jannigje Ellens, Jantje Kon, Leentje van de Water, Mien Zondag, Leentje Blom en Beelke Meijdam.

Onderste rij, van links naar rechts: Leentje Meijdam, Dirkje Verboom, Cor Vroege, Heiltje Vroege, Jaantje Vende1bosch, Pietje Slob, Zus Roodzant, Barbera Looijen en Jetta Looijen.

Meester K. de Ruiter met zoontje Gerrit.

5. Anno 1913.

O.L.S. Asperen N° 5.

Geboorteperiode 1903-1904.

Bovenste rij, van links naar rechts: Arie Slob, Klaas Duizer, Evert Gijsen, Henk Hoepe, Jan Willem Heijsteeg, Willem Looijen Gzn. en Herman Brugman.

Marie van Veggelen, Willem van Steenis, Gerrit Hoeke, Jan Gerdessen Fzn., Drikus Meijdam, Rienus Brugman, Henk de Bruin, Aart van den Heuvel, Frans van de Plassche en Jan de Man.

Ges van Vrouwerf, Gerrie Kleppe, Betje van Groningen Schinkel, Heiltje Gerdessen LAdr., Jantje Zondag, Lijntje de Jong, Saartje Blom, Pietje de Jong, Pietje Kleijn en Arendje van Steenis,

Grietje de Jong, Dirkje Kleijn, Gerrie van Leerdam, Betje Michels, Dientje van der Pol, Maaike Kleppe, Maaike van Stijn, Neeltje Verweij, Cornelia van Stijn, Lena van Meeuwen en To de Groot.

Onderste rij, van links naar rechts: Willem Bogerd, Jan van Ooijen, Henk Boet, Hannes Meijdam en Nico van Gent.

Juffrouw v.d. Zwan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek