Kent u ze nog... die van Diever

Kent u ze nog... die van Diever

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4521-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Diever'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. We hebben zo het idee, geachte dames, dat u, wanneer u zichzelf bekijkt op de hiernaast staande foto, waarschijnlijk zult zeggen: "Lieve mensen, wat zag ik er toen nog jong uit." Maar daarover zeker niet getreurd, want wanneer u alle dames - een zestigtal-Iangs bent geweest, horen we u ook zeggen: ,,0 ja, die leeft ook al niet meer." En daarom mag u wel dankbaar zijn, dat u nu nag de mogelijkheid hebt om deze foto eens goed te bekijken. Wij vinden er immers zomaar een twintigtal dat niet meer onder ons is. We behoeven u nauwelijks te vertellen, dat het hier gaat am een foto tijdens een reisje van de afdeling Diever van de Plattelandsvrouwen naar Paterswolde.

Wij hebben zo het idee, omdat de foto erg duidelijk is, dat iedereen nag wordt herkend. Daarom willen we geen namen, noemen, hoewel misschien deze uitzonderingen gemaakt mogen worden: op de bovenste rij staat vierde van links de op dit moment nog in leven zijnde mevrouw J. Smit-Seinen, dan volgt staande op de tweede rij, vierde van links mevrouw H. Bakker-Veen en ten slotte staat op de derde rij als eerste van links mevrouw E. Rolden-Schoemaker. Deze dames zijn thans de alleroudsten van ons dorp.

12. Het doet ons een groot genoegen - en we weten zeker, ook vele anderen - hiemaast een foto te kunnen plaatsen, die niet aIleen vrij oud moet zijn, maar ook vrij uniek. De ouderen onder ons herkennen dit beeld stellig heel goed. Zij zullen als het ware in gedachten weer de heldere klank van het aambeeld in de smederij van Albert Kloeze sr. horen. In dit verband kunnen we gelukkig constateren dat deze oude smidse uit de tijd van de eeuwwisseling thans weer volledig in bedrijf is bij de gebroeders Kleine. Zij hebben alles zo goed mogelijk weer in de oude glorie hersteld. En zo kan men ook nu weer in de Hoofdstraat de heldere klanken van ijzer op ijzer regelmatig horen.

Nu even de blik gericht op de personen die op de foto staan. Helemaal rechts staat dan de baas-smid A. Kloeze. Zijn zoon Albert is bezig het rechter achterbeen van een paard van een nieuw hoefijzer te voorzien. Links van hem staat zijn jongere broer Hendrik, terwijl weer links van deze de overbuurman Marinus Bakker ook van de partij is. De man met zijn trouwe pijp in de hand die het paard vasthoudt, is Roelof (ofjuister "Roof') van de Koster, zoals hij vaak werd genoemd. Hij was namelijk thuis als familielid bij de schilder Koster. Bekijkt u deze foto rustig, dan zullen uw gedachten zeker blijven toeven bij de tijd, die zeker een kleine eeuw achter ons ligt.

13. Deze foto boeit niet aIleen door de lokatie met dikke zwerfstenen en een prachtige waterval, maar ook door de leuke opstelling van de kinderen. Het gaat hier om een reisje van de Wittelter schooljeugd, onder leiding van het personeel van de openbare school aldaar, met name juffrouw Bos en het hoofd van de school H. van Leenders. De foto moeten we ongeveer dateren in de tweede helft van de jaren dertig.

De kinderen staan er vrij duidelijk op, tenminste op een paar beweeglijke types na. We gaan ze u maar niet allemaal noemen, hoewel we u wel een beetje op weg willen helpen. Op de eerste rij, helemaallinks, zittend op de steen, zien we Albert Berends en rechts met gespreide benen Henk Barelds. Boven rechts onderscheiden we Hendrik Jan Zegeren en ongeveer in het midden Jan Elting.

Van de meisjes staat helemaallinks tegen de dikke steen Roelfina Bossmak. Verder komt u er zelf zeker weI uit.

14. Hoe dit gezelschap bij elkaar is gekomen voor een foto, kunnen we u helaas niet verklaren. Het enige dat wij er van kunnen zeggen is, dat de groep woonachtig was in de Dieverbrugse contreien, op een na, volgens onze zegsvrouw. Het is ook niet direct een permanente vriendengroep, want daarvoor verschillen ze volgens ons te veel in leeftijd.

Hier volgen dan de namen, zittend van links naar rechts: Albert Hoogenkamp (van het zogenaamde Vaartje), Wolter Smit sr., Albert Jonkers (van de Holte) en Remmelt Hessels (van de Oldendieverbrug). Staande, ook weer van links naar rechts: Fenna Doorten, Wolter Jonkers (PIT-besteller) en met een vraagteken Sientje Noorman. Mochten we een fout begaan, excuseer ons.

15. Eerst iets over de lokatie van bijgaande foto. We bevinden ons hier op de Brinkstraat. Aan de linkerkant herkennen we de woning die lange jaren bewoond werd door C. Ekkelboom-Oosterhof en haar huisgenoot H. ter Bork. De kinderen van de openbare lagere school hebben kennelijk feest en ze worden op versierde boerenwagens door het dorp gereden. Het is zeker een mooie zomerse dag, want enkele kinderen zitten in luchtige kleding op de wagen. Allen zijn redelijk goed te herkennen.

Hier volgen dan de namen voorzover u er zelf niet uitkomt. Al weer van links naar rechts, op de eerste rij, zitten: Albert Krol (Appie), Arend Folkerts en Jan Krol Jzn. (voerman). Op de tweede rij zien we: Dinie Postema, Klazina Postema en Jantina Postema. Op de derde rij herkennen we Roelof Smidt en Hennie Daleman. En ten slotte zitten op de vierde rij: Pieter Seinen en Egbert Benthem.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek