Kent u ze nog... die van Diever

Kent u ze nog... die van Diever

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4521-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Diever'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ f.

I

- .. ""' .....

........ _ .? _ ... ::.:.::.. ...

i ,

!

21. Hier ziet u de voorkant van de openbare lagere school te Wapse. Naar ruwe schatting moet deze foto zijn gemaakt in de eerste decennia van deze eeuw. De leerkrachten zien er prachtig uit, met mooie das en stijve, gepunte boord. De leerlingen mogen zich trouwens ook best laten zien in hun zondagse kledij. De bovenmeester (links) is meester Van Stralen en rechts staat onderwijzer H. Onstee. Voor we u de namen noemen (u zult zulks zelf constateren) merken we op dat de groep zo geformeerd is dat broertjes en zusjes bij elkaar zijn. Een praktische overweging?

Hier volgen de namen, van links naar rechts, voorzover nodig groepsgewijze: Marinus Brals; Jans Noorman, Marie en Trijntje Dijkstra; Sientje en Grietje Noorman; dan zes Blauwtjes.

Tweede rij: Roelof, Geertje, Wiechertje en Klaasje Bolding; Lucas, Sent en Lutina Muggen; Zwaantje, Harm en Jan Nijzing; Aaltje, Arendina, Willem en Jan Zwiers; Jan en Jansina Daleman; Jantje en Gerard Otten; J antje Schreuder; Egbertje, Jan en Hendrik Bos; Jan en J antje Brugging; Obigje Eleveld, Jacob, Catharina en Reint Oostra en Jantina en Aaltje Muggen.

22. Deze foto is een herinnering aan de zondagschool te Diever uit het jaar 1904. Zij zou genomen kunnen zijn voor het huis van de bovenmeester Johannes Kuiper, hoewel we ons de dennenpartij niet goed kunnen herinneren. Mocht deze veronderstellingjuist zijn, dan zou de vrouw in de deuropening de echtgenote kunnen zijn van de bovenmeester. Bij velerlei navraag naar de namen werden we helaas niet veel wijzer. Toch nemen we aan dat er sommige mensen zijn, die personen zullen herkennen. Om u een beetje op weg te helpen, vermelden we er enkelen. Dit is dan een steuntje in de rug.

Zo staat op de tweede plaats van de bovenste rij links Michiel Jan Haveman uit Wapse. De dame in het midden is de echtgenote van de toenmalige predikant van de Hervormde Gemeente, dominee Hingst. De middelste dame van het drietallinks is Hilligje Wesseling-Warries (echtgenote van Geert Wesseling Tzn.) We hopen nu maar, dat u ons rijtje kunt aanvullen. Doe uw best!

23. Met zeer veel genoegen ruimen we een plaatsje in voor bijgaande foto. Deze man heeft indertijd veel betekend voor de Dieverse gemeenschap. Waarschijnlijk zuIt u zich zo op het eerste gezicht afvragen wie hij dan wei is? Maar wanneer we u iets meer over hem vertellen, zuIt u hem zeker herkennen. Op de foto links ziet u hem in deftig tenue, compleet met bolhoed en witte boord. Hij was to en namelijk op een vakantiereis in Duitsland en dat was nogal wat in die dagen!

Thuis liep hij met kwieke pas en kaarsrecht door de Dievense straten. Hij droeg dan altijd zijn stereotiepe zwarte, platte petje. Zijn taalgebruik was een soort verhollandsd dialect. Jan Schoemaker - die is het namelijk - is jarenlang postkantoorhouder geweest aan de Hoofdstraat te Diever in de woning die nu is verdwenen en die plaats maakte voor het nieuwe huis van Harry Zoer. Deze Jan Schoemaker stond altijd klaar voor administratieve en andere hulp. Zeer velen hebben geprofiteerd van zijn wijze adviezen op velerlei terrein. Hij is gedurende lange tijd in zijn functie een zeer gewaardeerd vraagbaken voor de Dieverse gemeenschap geweest, evenals zijn zoon Bart (foto rechts), die zijn vader in dezelfde functie opvolgde. Voor het huis links zit waarschijnlijk Albert Fledderus (met een dochtertje?).

24. Mensen die gefotografeerd worden, willen - getuige deze opname - als regel er vrolijk uitzien. Daar is dan in dit geval oak wel een reden voor. De gemengde zangvereniging "Crescendo" is namelijk een dagje uit en wel naar Amsterdam. We hoeven u uiteraard niet te vertellen waar deze foto is genomen. De reis heeft plaats gehad in de jaren dertig. Het zou te ver voeren, wanneer we u aIle leden met name gingen noemen. We zullen u zo maar willekeurig wat namen geven. De anderen zullen zeker worden herkend.

Hier volgen dus onder anderen Jantje Strik, Zwaantje Klok, Jantje van Kampen, Coba Slot, Annigje Jonkers, Reina Slagter, Hendrikje Trompetter en Aaltje Vos. De dames ons excuus voor het noemen van hun meisjesnaam.

Van de heren volgen hier onder anderen de namen van: Albert Geerts, Jan Oostenbrink, J ans Benthem, Jan Mulder Tzn., Klaas Doorten, Lambert Kloosterman, Goitsen van Wijk en Jan de Ruiter. De rest kunt u zeker zelf aanvullen.

25. Dit beeld zullen velen nog herkennen en na onze beschrijving zeker ook erkennen als een stukje pioniersarbeid. Wie is de man en van wie is de auto op de voorgrond? Kortom, van wie is het he le bedrijf? Ret is wijlen Lambert Roiden met zijn auto, waarvan de ouderen onder ons zich zeker het nummerbord zullen herinneren (D.421). De auto werd naast weinig privegebruik hoofdzakelijk gebruikt als taxi. Daarmee reed Rolden dan ondere anderen dokter Van Eldik naar zijn patienten op afstand.

Ret aanvankelijk op kleine leest geschoeid autobedrijf was toen eigenlijk bijzaak. Hoofdzaak was toen nog het rijwielbedrijf. Ret was gevestigd - hoewel thans nog nauwelijks herkenbaar - in het pand waarin thans het horecabedrijf ,,'t Keernpunt" is gevestigd. Toen het bedrijf van Rolden zowel binnen als buiten ruimtegebrek kreeg, is alles verplaatst naar de Hoofdstraat.

Daar (het oude hotel-cafe Wesseling) is later zijn zoon R.J. Rolden zijn vader in hetzelfde yak opgevolgd. Deze zoon begint nu langzamerhand aan zijn afbouw te denken. Ret nummerbord D.421 hangt nog steeds als een herinnering aan voorbije tijden in de werkplaats.

De foto moet dateren uit de eerste decennia van onze eeuw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek