Kent u ze nog... die van Diever

Kent u ze nog... die van Diever

Auteur
:   A. Andreae
Gemeente
:   Westerveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4521-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... die van Diever'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. AIleen al om de diverse prachtige oorijzers (kappen) is het bekijken van deze foto de moeite waard. Let ook op de verschillende kledij en halssieraden. Het is een groep van de afdeling Diever van de Plattelandsvrouwen uit de beginjaren dertig. Hier volgt de lijst van namen:

Van links naar rechts, eerste rij: W. Kuipers-Jonkers, S. Mulder-Klok, mevrouw H. Boelens, L. WesselingSeinen, G. Balsma-Smit en J. Mulder-Willems.

Tweede rij: R. Bennen-Seinen, mevrouw M. Mulder, H. Zaligman-Wilda, G. Andreae-Veeze, A. KrolOdie, G. Santing-van Wester en K. Fransen-Mulder

Derde rij: G. Offerein-Buiten, J. Smit-Have, mevrouw Westhoff-Riemens, A. Bakker-Bennen, mevrouw Van Os, mevrouw H. Hoogenkamp, R. Mulder-Tissing, H. Schoemaker-van Es, E. Rolden-Schoemaker, mevrouw Kamp sr., A. Klasen-Mulder, A. Bentum- Fledderus, J. Figeland- Dekker, H. Bakker- Veenen A. Barelds-Pieper.

Vierde rij: A. Muggen-Ovinge, J. Smit-Vos, E. Broer-Doodhagen, A. Mulder-van Es, A. Of rein-Bare Ids, S. van Nooten-Goedbloed, D. Smit- Barelds, A. Krol- Kuiper, A. Bellijn- Wanningen en Vrouwgien Seinen.

32. Zo meteen zal u duidelijk worden waarom dit wel een bijzonder oude foto moet zijn. Velen herkennen zeker de man, die helemaallinks staat: meester Wesseling. En zo weet u mete en dat u zit te kijken naar de Wittelter schooljeugd. Meester We sse ling was tot aan zijn pensionering hoofd van die school. U ziet hier vermoedelijk de gehele schooljeugd: een onderwijzeres treffen we onzes inziens niet aan. De nog jonge bomen links en de deurpartij rechts getuigen niet van een recente foto. Ook na vee! informatie kunnen we slechts enkele kinderen met name noemen. Mochten die namen toch fout zijn, wilt u dit dan melden aan de samensteller? We houden ons aanbevolen voor andere namen.

Hier volgen, voorzover ze danjuist kunnen zijn, de ons bekende leerlingen. Bovenste rij staande, helemaal rechts: Albert Pot. Op de eerste rij van linksaf bij nummer vier te beginnen: Jan Berends, Albert Berends, Lute Berends, Fokke Zantinge en Fokke Zantinge Sf. De vijfde van links bij de staande meisjes zou Hilligje de Weerd kunnen zijn.

We nemen zonder meer aan, dat de oudere autochtonen onder u meer kinderen herkennen, ja misschien wel fouten vinden in onze vermelding.

Wie goed heeft gelezen, zal ontdekt hebben, dat de school toen nog bezocht werd zowel door kinderen van gereformeerde als van hervormde ouders, hetgeen in die dagen nog algemeen was.

33. We hebben zo de indruk dat velen onder u zo op het eerste gezicht niet weten in welke richting ze moe ten zoeken om iets herkenbaars te vinden. Daarom helpen we u een beetje op weg: het huis bestaat nog, hoewel uiterlijk misschien in een iets gewijzigde vorm. Het staat aan het Moleneinde tussen de woningen van de famile Snoeken en de familie Mulder.

Maar nu gaan we ons richten op de drie dames, die zich zo zelfbewust aan ons vertonen. In het midden staat dan (let op haar kleding) Albertje Bentum-Boelens, geflankeerd door haar beide dochters, links de oudste, Hendrikje Bentum en rechts Jantje Bentum. De eerste heette na haar huwelijk H. Jonkers-Bentum, de tweede J. Bel-Bentum. We vinden het jammer dat de hoofdbewoner hier ontbreekt. Zoekt u zelf maar uit waarom.

De ontbrekende echtgenoot en vader was Jan Hendrik Bentum, die vele jaren directeur is geweest van de plaatselijke Cooperatieve Zuivelfabriek in Diever. En als zodanig was hij dus zeker iemand. De ouderen zullen zich deze directeur (in de volksmond Jan Soer genoemd, hoewel we niet weten waarom) herinneren als een markante persoonlijkheid, die een hoge mate van respect afdwong.

34. De foto hiernaast dateren we omstreeks 1913. U ziet hier een klas van de openbare school te Diever. Voorzover we konden nagaan noemen we u hier de namen van de kinderen, waarbij we ons echter bewust zijn, dat sommige best eens fout kunnen zijn. Hier volgen dan de namen, van bovenaf en van links naar rechts.

Eerste rij: Michiel Koning, Wolter Folkerts, (Wzn.), Herman J. Bennen, Hendrik Mulder Nzn., Dirk Kuiper, Klaas Houwer, Hilbert Gerrits, Willem Mulder, Jan v. Nijen Lzn. en meester Brandsma.

Tweede rij: Geesje Mulder, Jantje van Kampen, Jantje van Wester, Aaltje Dolsma, Roelofje Grit, Lieze Noorman, Trijn Oosterhof, Aaltje Bennen, Geesje Beuving, Janna Slagter en Lammigje Rabbing.

Derde rij: Willem Kannegieter, Elting of Kannegieter, Pieter Folkerts, Albert Mulder Wzn., Roelof Offerein, Kannegieter, Arend Mulder, Elting (?) en Coba van Nijen.

Vierde rij: Oosterveen, Frederik Koning, Jan Boelens, Elting (?), Willem J onkers, Jan R. Bennen. Jan Rabbing, Jan Trompetter, Trijn N oorman en Margje Houwer Hdr.

Zittend: Mina Kloosterman, Albertje Vos, Janke Udinga en Jan v.d. Wey. We hebben dus overal de meisjesnaam gebruikt.

35. We tonen u hierbij een foto van de toneelvereniging "Nut en genoegen" te Wapse uit vroegere jaren. En dan spreken we over de jaren twintig ongeveer. De vereniging bestaat en werkt nog steeds regelmatig, wel een bewijs dat er steeds een stevige kern is geweest.

Staande moge u aantreffen, van links naar rechts: Stina Haveman, Sietske Keizer, Meine (?) Pit, Roelina Pit, Berendina van Zomeren en Michiel J. Haveman.

Zittend: Arend (?) van Zomeren, Jan Trompetter, Albert (?) Kleene, me ester Groeneveld (regie) en Evert Bult.

De dames zien er maar mooi uit met borstspelden en halssieraden, evenzo de heren met witte, stijve boord en hoge veterschoenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek